ADauksza_KwieKulik jako niewiadoma (...).pdf
ADauksza_KwieKulik as an Unknown (...)_Eng.pdf
TZałuski_Procesual_archiw_jako_materia_sztuki.pdf

Tomasz Załuski_Procesualne_Archiwum_jako_materia_Sztuki.pdf

Bardzo dobry profesjonalny tekst omawiający "teorię" i zasady pracy Pr.Kwieka, Zofii Kulik i KwieKulik. Jego znajomość jest konieczna do wiedzy, co robili autorzy u początku działalności, o co im chodziło, jak wyglądała Ich nowatorska praktyka na tle "normalnej" sztuki tamtych czasów (1967 - ...). Aktualne, bo ta "normalna Sztuka" i dzisiaj jest, taka jak wtedy. Ważny jest też dla tego, że Pr. Kwiek z zasady stosuje opisaną tu praktykę KwieKulik aktualnie, w bieżącej swojej Działalności Artystycznej!
Patrz też: https://artmuseum.pl/pl/publikacje/red-lukasz-ronduda-georg-schollhammer-kwiekulik