Anegdota 21.06.2019

Anegdota 2019.06.21 pt. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. TE LILIE MOŻNA ZJEŚĆ! Już zjedzenie 6. z nich (z tych tu – z mojego Ogrodu) przedłuży życie o 6 miesięcy! Udowodnione naukowo! Tylko dla „Rozumnych w Sprawach Nowoczesnych”! Cena za jedną lilię tylko 1000 zł.
Pr. Kwiek ©. Cena 110 100 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!

Anecdote 2019.06.21 Fr. From the series “Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. THESE LILIES YOU CAN EAT! Already eating 6 of them (of those here – from my Garden) will extend life to everyone by 6 months! Scientifically proven! Only for “Intelligent in Modern Affairs”! Price for one lily 300 €
Pr. Kwiek ©. Price 55 000 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).

_DSC3888_30x21_ACR_kornap_malyjpg _DSC3925_30x21_ACR_kornap_malyjpg