"Okładki"_Polityka nr 13/2019

Anegdota 2019.03.27 śr. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”.


2019-03-27 Polityka13_Bialo-Czerwona_LGTB_kzwnap8_001_malyjpg


Dla zaawansowanych. „Polityka” 13/2019: „O HOMOPARANOI I HOMOPROPAGANDZIE”. Ja: „POLSKA FLAGA: BIEL I CZERWIEŃ W »ZWIĄZKU PARTNERSKIM«”.
Pr. Kwiek ©. Cena 120 500 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.03.27 Wen. From the series ‘Separation of Paint from the Anecdote’. For advanced. “Polityka” 13/2019: “HOMOPARANOIA AND HOMOPROPAGANDA”. Me: “POLISH FLAG: WHITE AND RED IN ‘PARTNERSHIP’”.
Pr. Kwiek ©. Price 45 500 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).