Wybory 2019

Przemysław Kwiek Wczoraj o 18:22

Anegdota 2019.10.09 śr. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. „Polityka” 41/2019: „JASNY WYBÓR”. Ja: „Pr. KWIEK. Pr. KWIEK”. Wstawione zdjęcia: kompozycja z 2. deformacji cyfrowych zdjęcia „Z czołem nazajutrz” (08.11.1993, z Appearance 37 z poprzedniego dnia).
Pr. Kwiek ©. Cena 321 100 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.10.09 Wen. From the series “Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. “Polityka” 41/2019: “A CLEAR CHOICE”. Me: “Pr. KWIEK. Pr. KWIEK”. Inserted photos: a composition from digitally deformed photos “With the forehead the next day” (08.11.1993, from Appearance 37 from the previous day).
Pr. Kwiek ©. Price 90 200 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).