▪ Bez numeru (między p. 133 a p. 134). Udział w sympozjum na temat twórczości L. P. [Leszka Przyjemskiego] z okazji wystawy „Trzy dni opowieści z Monako” /z udziałem m.in. Zofii Kulik, Andrzeja Partuma, Anastazego B. Wiśniewskiego; teksty na zaproszeniu: „Szpital im. L.P. przy hotelu Polonia”, „Regulamin – Wiosna 1980-79 – 71-70 * Odnowa do tyłu 1970-71 – 1979-80”, „Serdecznie pozdrawiam z zagranicy”, „Andrzejowi Partumowi, Zosi i Przemkowi, Anastazemu Wiśniewskiemu sen opowiedziany w całości, Jerzemu Plucie, Jankowi Kaji, Jackowi Solińskiemu, sobie spalonemu wariatowi, koleżankom i kolegom z Oddziału IV”, „Sen opowiedziany w całości Kajestanie Przyjemskiej i Ewie 1970-1 – 79-80”/; Pracownia Dziekanka, 23-24.02.1981.

134. Nowa redakcja magazynu „Sztuka” w PSDDiU /M. Leśniakowska, W. Cesarski/; pokazy, teoria, 02.1981.

135. Wystąpienie na bazie „Działań na głowę”; wernisaż 2. prac /Dział. na głowie przedstawiciela publiczności jako „głowie doznającej”, „głowie pamiętającej”: Działaniami materiałowo‑przestrzennymi, projekcją na 2 ekrany – na biały „Odmiany czerwieni” – na czerwony „E. Gierek”, kreacją „Pomnika koegzystencji w sytuacji niedoboru”, atakującymi mediami; odsłonięcie: „Moje dwa projekty…” i „Przygody Alicji w…”; wystawa cz/b dokumentacji wystaw w PSDDiU/; „Polskie dni w Plan K”, Bruksela 05.1981.

136. Pokazy przeźroczowe; Jan van Eyck Academy, Maastricht; Academy of Fine Art, Enschede, 05.1981.

137. Pokaz dla J. Beuysa /na jego życzenie/; Free International University, Düsseldorf 05.1981.

138. „Gra” z publicznością na papierze /u Gerarda Kwiatkowskiego/; J. Blum’s Künstation, Kleinsassen 05.1981.

139. Slideshow /min. Richard Kostelanetz USA, Barbara Heinisch D/; W. Kahlen’s Studio, West Berlin 06.1981.

140. „Działanie na sztuczną głowę” – instalacja /4 radia‑rozgłośnie: Tirana, Warszawa, Waszyngton, Moskwa nadają jednocześnie audycję „na głowę” w której gotuje się woda/; wystawa: „Ogród poznania” (komisarz E. Kuryluk), Gal. MDM, Warszawa 06-07.1981.

141. 2 obrazy, „Miastko 81”; Świeszyno 09.1981. (Kulik)

142. 60. częściowe, foto‑tekstowe, opracowanie dokumentacji PSDDiU dla nowej „Solidarnościowej” „Sztuki”; 07.1981.

143. Wystąpienie z elementami „Działań na głowę” /„głowa doznająca‑pamiętająca” – do głowy: pismo „w sprawie orła” z 1976 r., projekcja na biało‑czerw. ekran z „Plan K”, „Pomnik koegzystencji w sytuacji niedoboru II” – głowa elementem pomnika, Działanie na naszych głowach pokrytych wilgotną gliną do „sztucznej głowy”, płonąca sztuczna głowa/; „Supermarket” – realizacja video /przechodząc „od półki do półki” przez cały sklep, bierzemy żywność, towary do koszyka i zaraz odkładamy je z powrotem na miejsce/; wystawa „pracek” i prac foto‑dokumentowych; New Art from Poland, Künstlerhaus ze współpracą z Gal. Studio Z. Sosnowskiego, Stuttgart 10.1981.

144. Wystąpienie tematyczne na bazie „Działań na głowę” /„performance godnościowy”, wdg okr. prof. G. Kowalskiego; nasze głowy pokryte wilgotną gliną; użycie publiczności; dwie osoby, z różnych stron, kształtując sobie głowy, zbliżają się do siebie i do dalekiego lustra, przechodzą przez strefę ingerujących w głowy obcych – rzeźbią każda siebie, patrząc się w lustro, następnie wracają, rzeźbiąc siebie i siebie na wzajem – znowu przechodzą przez strefę obcych – zlepiają się głowami, klękają, kładą na ziemi i umierają; powtórzone na życzenie publiczności/; międzynarodowe IX Spotkania Krakowskie, BWA, 11.1981.

145. Pokaz dla strajkujących studentów; UW, Warszawa 12.1981.

146. Wprowadzenie stanu wojennego; 13.12.1981.

147. „24 nieobrazy, niegrafiki, nierzeźby” – wystawa indywidualna; Wystąpienie na bazie „Działań na głowę” /jak na „IX Spotkaniach Krakowskich” – zamiast Z. Kulik przesuwana była papierowa rzeźba; w momencie, kiedy zlepione głowami postacie znieruchomiały na podłodze, tuż przed nimi został odsłonięty i włączony telewizor: za kilkanaście sekund, znanym sygnałem, rozpoczął się DTV – pojawił się spiker ubrany w mundur wojskowy; dokumentowała Z. Kulik (która wykreśliła się z zaproszenia)/(Pr. Kwiek); Gal. Studio, PKiN, Warszawa 05.04.1982.

▪ Bez numeru (między p. 147 a p. 148). „Sesja naukowo-artystyczna”, plener-spotkanie /kom. A. Partum, Gallery Pro-La Art; Prz. Kwiek zbija „sztalugę” z 4 złomowych desek i realizuje wystąpienie; 2 zdj. cz.b. na s. 59, w kat: „PST! czyli sygnia nowej sztuki, or signs of New Art 1981-1984”, autor: J. Robakowski, wyd.: Akademia Ruchu, Warszawa 1989, xero; obecni m.in.: Kulik, Kryszkowski, Zarzycka, Świdziński, Partum, Jóźwiak, Mikołajczyk, Janiak, Warpechowski, Rytka, Robakowski/; Albrychtówka 5/1, Kazimierz n/Wisłą 15-22.05.1982

148. Po pismach‑apelach do generała W. Jaruzelskiego, ministra kultury J. Tejchmy, sejmu, itp. uzyskują zgodę na otrzymanie dla celów archiwalnych 150 egz. miesięcznika „Sztuka” nr 4/81 z materiałem PSDDiU i pierwszą w Polsce prezentacją sylwetki J. Beuysa – której cały nakład został skierowany na przemiał po wprowadzeniu stanu wojennego; cytat z apelu: „Gdyby doszło do zniszczenia, doszło by do barbarzyństwa – fakt przemiału nakładu magazynu poświęconego sztuce nie jest nam znany w przeszłości gdziekolwiek w normalnych społeczeństwach”; osobisty odbiór paczek z magazynów Domu Słowa Polskiego, 06.1982.

149. „KwieKulik. Works 1968‑1982” (napis na drugiej str. płótna „Polski Len” z napisem „o butelce po oleju”, patrz: „Bez numeru – między p. 39 a p. 40” i p. 79) – wystawa retrospektywna; BWA A. Mroczka, Lublin 02.02.1983.

150. „KwieKulik: 24 nieobrazy, niegrafiki, nierzeźby” – wystawa, pokaz przeźr.; Gal. Brama Królewska, BWA, Szczecin 16.04.1983.

151. Film F.O., zsynchronizowany z przeźroczami; film „Działania”; teoria (Pr. Kwiek); Stow. Twórców Kultury (na zaproszenie J. Robakowskiego), Łódź 04.1983.

152. Wystawa (ta co w „Bramie Królewskiej” i pokaz przeźroczowy z komentarzem nt. Sztuki Działań (Pr. Kwiek); Centrum Sztuki MDK A. Karwowskiego, Świnoujście 24.06.1983.

153. „Marks Now” – performance /pokaz kroków kompozycji, jeden za drugim, dochodzenia do wersji ostatecznej kompozycji robionej metodą Działania dokumentowanego na-z portretem K. Marxa, który był wydrukowany na zaproszeniu do udziału w International Mail Art Show z okazji 100‑lecia jego śmierci; kompozycja była złożeniem: 1. czarnego „Kwadratu Malewicza”, 2. pomysłu Z. Kulik – napisu „MGŁA” w górnym polu poziomo podzielonego w połowie białego prostokąta i napisu „KREW” w polu dolnym, 3. portretu K. Marxa z odciętą po linii brwi górną połową głowy; oczy Marksa były we „mgle” polskiej flagi – usta, nos we „krwi”; wystawa w Theater of Arnhem w kooperacji z Muzeum Miejskim, 03.1983/;
„Światowid” – żywa rzeźba /w otwartych ustach podświetlone, złożone z dwóch przeźrocze: pochód pierwszomajowy i wielki napis „Socjalizm” na budynku, nałożony na atrakcyjny modny zachodni manekin żeński wystawiony na ekskluzywnej witrynie/; ogólnopol. wystawa i spotkanie „Zapisy”; BWA, Lublin 28‑29.06.1983. (Pr. Kwiek).
Oto autentyczny opis Pr.K. na tak zw. „Karcie dokumentacyjnej KK” dokonany w dniu pokazu: „Pokazuje na żywo, używając wcześniej zrobionych rysunków proces konstruowania pracy »Marx now«. Pokazuje rysunki kolejno jak przezrocza, mówię o »Działaniach«, daję widzom czas na wymyślanie Ich ewentualnych wersji każdego »kroku« następnego, poczym pokazuję mój pomysł, itd. Wypraszam widzów na 10 min. i szykuję »Światowida«. Potem pokazuję go”.

154. 1. „Marx Now – eleganckie, aktualne, modne kolory w Kolonii – oni i my, i tylko my z glinianymi głowami tam i z powrotem” – performance na bazie Działań na głowę /„gliniane głowy” ze Spotkań Krakowskich połączone z projekcją „kroków” tworzenia „Marxa” i z zakończeniem: postacie wstają, wchodzą na krzesła, polska flaga rozwija się, zasłania ich do pasa – na górnym polu, na wysokości zlepionych głów, napis „mgła”, a na dolnym, szarym, z delikatnymi maźnięciami popielato‑srebrnych kolorów, napis „Eleganckie, aktualne, modne kolory w Kolonii”/;
2. „My 1969 – 1983 /performance, prace, Działania/ ”– wystawa, przeźrocza; „My i oni – oni i oni” – ostatni dzień warsztatu „Działania naprzemienne” /warsztat: „gra” – spontaniczne formy niewerbalnej komunikacji, dialog między dwoma grupami; wystąpienie: „Działanie naprzemienne” na naszych głowach, temat „wartość”, dwie grupy/;
3. „Inni 1970 – 1982” – pokaz przeźroczowy dokumentacji nieoficjalnej sztuki polskiej;
Gal. Moltkerei, Kolonia 09.1983

▪ Bez numeru (między p. 154 a p. 155). Udział w: „Wystawa zbiorów i dokumentacji Galerii Labirynt z lat 1981-1983”; Gal. Pokaz, Warszawa 18.10.1983

155. 1. „Polski duet” – performance /w 4. odsłonach:
1. wprawianie flag w powiewanie – a) białoczerwone flagi na głowach łopocą, wentylator dmucha, para tańczy – sukces dzięki pożyczonej technologii; b) jednemu dmucha drugiemu nie, jeden się nie męczy, ale mu powiewa, drugi się też nie męczy, ale mu nie powiewa, jeden ma dolary, a drugi nie; c) jednemu i drugiemu furkoce, ale jeden się męczy, drugi nie; d) wszyscy ciężko pracują to wszystkim powiewa; 2. inne flagi, sztywne, śmigła‑krzyże – postacie wściekle się turlają na pasie startowym „w granicach których przekroczyć nie wolno”, zryw „inwalidzki”, bez siły, słomiany ogień, ekstrema katolicka, podziemie, beton bez narodu; 3. flagi, jak szpady, krzyżują się, kiedy postacie pochylają głowy nad talerzami, by odkroić po kawałku kotleta – gdy żują, wszystko wraca do normy: do pionu i równoległości; 4. on, ona i białoczerwona to jedność, kiedy postacie odchylają się, każda do tyłu, białoczerwona rodzi dwie białoszare – sama, jak kokon, spada na ziemie, narządy rodne łączą się/;
2. „Gwiżdżący rożen” – instalacja /w pięknym, cichym pejzażu, pełnym romantyzmu i przestrzeni, przenikliwie gwiżdże elektryczny rożen: piecze się w nim kurczak; pejzaż‑obraz, 205 cm x 450 cm, inspirowany krajobrazami Gethego i Levitana, malowany na dzień przed i rano w dzień wernisażu/;
3. „Skrótowce” – wystawa obrazów /dziewięć obrazów malowanych kolejno jako Działanie niepubliczne, w dniu wernisażu; skróty naszych poważnych stwierdzeń, postulatów, żądań, chęci, haseł, których nie chcemy czy obawiamy się wypowiedzieć publicznie; inne stwierdzenia, bezobawowe były na zaproszeniu: „Szczerze myśl to co czujesz”, „Obywatel siebie”, „Sztuka Ministerstwa Kultury i Sztuki”, „Czy na telewizję można się obrazić?”, „Gratuluję ci że jeszcze żyjesz”/;
4. „Nastroje, szary papier i …” – spotkanie /wnętrze galerii i meble wyłożone szarym, tanim papierem; na szarych ścianach rząd białych, pustych kartek; zniekształcona, przyhamowywana, dobra muzyka pop; wygłoszono „szarą” teorię artysty; cel – nastrój smutku, w którym ciekawie i nienudno można spędzić czas/; „blok” („pakiet”) 4. wystąpień na przestrzeni miesiąca „pod” jednym zaproszeniem; Gal. Dziekanka, Warszawa 03.1984.

156. „Polski duet” – performance; pokaz przeźroczowy; WSP, Zakład Wychowania Plastycznego, Kraków 22.05.1984.

157. 1. „Polski duet II” (element w dekoracji) – dział „Performance” /kom. Z. Warpechowski; prostokąt z zszytych czerwonych szmat nad prostokątem z posklejanych czarnych papierów z opakowań papierów foto.; spod czarnego wystaje leżący na ziemi wielki supeł, w którym „zawęźlone jest” jest tło tych kwadratów, z „szarego” papieru; czarny dolny powoli przesuwa się w lewo i odsłania Jego i Ją: ona stoi do góry nogami, trzymają się za nogi, w głowy mają zatknięte białoczerwone chorągiewki; czerwony górny obracając się wokół swego dolnego boku „zatrzaskuje” się i zasłania postacie, pokazuje swój biały tył; koniec: czarny i biały obok siebie, przed białym – papierowy supeł (za biało-czerwonym oni)/;
2. „Poczwara semantyczna” (żywy relief) – dział „Postawy” /kom. J. Świdziński; na ziemi leżą powiązani ze sobą On i Ona; trzymają w wyciągniętych rękach zatknięte w środek pejzażu‑obrazu zgięte pod kątem 90° metalowe drzewce białoczerwonej chorągiewki na którą dmucha z góry wentylator; powiązana z ich nogami, olbrzymia, białoszara chorągiew rozpościera się na ziemi w kształcie litery S/; „Działania z Dobromierzem” – wystawa wiszących cz..b. foto. /bez ramy z pakowego papieru/; „Nurt intelektualny w sztuce polskiej po drugiej wojnie światowej”, BWA, Lublin 05.12.1984-13.01.1985.

158. 1. „Festiwal inteligencji” – performance, „Kraty” – obiekty /wyłonienie obserwatora; prezentacja „do głowy” przedstawiciela publiczności statycznych kompozycji, z siebie i czarnorynkowej polędwicy; zamknięcie w klatce nakrytej czarną materią: głowy, naszych głów z płatami mięsa na twarzach i czarnego głodnego kota/;
2. „Młot, dłoń, lód; sierp, hak, cień”, „Sztuka w majtkach” – żywy relief i obiekty /On i Ona siedzą na cegłach, każdy trzyma w wyciągniętej ręce lodowy obuch młota z wystającym z niego sierpem‑hakiem, w tle narysowane kredkami niebo ze słońcem‑żarówką; „słońce” rzuca na lód cień sierpa‑haka; po bokach, majtki Zofii Kulik naciągnięte na nie namalowane, nie zagruntowane obrazy, jak stada lecących ptaków/;
3. „Kupić artystę”, „Idiota” – początek akcji i dzieło z taśmy /On i Ona wystawieni na sprzedaż; można ich kupić i żądać od nich, co się chce; nagrany opis 3 prac: portret Z. Kulik i napis „Idiotka”, portret Prz. Kwieka i napis „Idiota”, portret ich synka i napis „Debilek”/; drugi „blok” trzech wystąpień /stwierdzenia na zaproszeniu: „Ludzie nie lubią artysty, bo im drogo sprzedaje”, „Graj nie kogoś jakby ten ktoś, a siebie jakbyś ty”, „Szczęście kuchty w posiekanym ziarnku maku”, „Ruchawica zatrzymań”, „Wszystko ma oprócz potrzeb kulturalnych”/; Gal. Dziekanka, Warszawa 03.1985.

159. Wystawa KwieKulik i Multiperformance /połączenie w jeden ciąg: a. „Młot…” (patrz p. 158-2); b. „Gliniane głowy” (patrz p. 144); c. „Poczwara…” (patrz p. 157-2)/; komisarstwo wystawy autorskiej „Książki, druki i plakaty” (polskiej sztuki nieoficjalnej); Contemporary Art from Poland; Walter Philips Gallery, Banff 07.1985.

160. „Młot, dłoń, lód; sierp, hak, cień” – żywy relief; „Książki, druki i plakaty”; /wystawa ind. KwieKulik: „Man-Dick”, The Monument without Passport…”, „Body, Performance…”, „Polish Duet”, „A semantic monster”, etc./; Postmasters Gallery, New York 14.08.1985.

161. „Polski duet” /„naścienno-przyścienna” kompozycja „dowalizkowa” ze zdjęć i rekwizytów (terminy Pr.K.)/; „W kręgu Pracowni Jarnuszkiewicza”, Muzeum ASP (aula), Warszawa 11,12.1985.

162. 1. „Poetyzacja pragmatyki” – tekst, przeźrocza, demonstracja /zamiast tego wynajęta osoba (Paweł Kwiek) daje pieniężną rekompensatę każdemu z przychodzących informując go o nagłym odwołania wystąpienia/;
2. „Arkadia” – performance /osadzenie haka w ścianie; ustawienie kompozycji z „wodospadu”, owoców, żywności, „ruin”; zawieszenie na haku dużej papierowej pięści, a po obu jej stronach dwóch naftowych lamp‑oczu; przewleczenie przez pięść łańcucha i przyczepienie do obu jego końców psich obróż; założenie obróż na szyje i wkroczenie w publiczność z okrzykami: „dupa”, „chuj”; napięcie łańcuchów do braku tchu; powrót; demontaż, wyciągnięcie haka/;
3. „Banan i granat” – „Teatrzyk reistyczny”; „Działanie na rtęci” – przeźrocza /On i Ona siedzą z kubłami nałożonymi na głowy; za każdą odsłoną kurtyny przystrojoną srebrnymi gwiazdkami i półjsiężycami z noworocznej chałtury dla SDP – jedna z 12. kompozycji: coś na kubłach i coś w rękach (4 rzeczy); cz. 2.: pokaz dokumentacji z Działań z dn. 03.1975 r. do aparatu foto, niepublicznych, spontanicznych, z użyciem rtęci, na chałturze/;
4. „Pieniądz artystyczny” – wystawa, teoria; „Torby” – wystawa /6 torebek papierowych, których załamania i pomięcia przypominają twarze, rozmieszczone po 3 z lewa i prawa wyznaczają drogę, na końcu której wisi za szybą 50 $ i 5.000 zł; „spod” pieniędzy prezentowana jest teoria – rozważania w nawiązaniu do zeszłorocznej prezentacji: „Kupić artystę” i nieodbytej kilka dni wcześniej „Poetyzacji pragmatyki”; problemy: przemiana pieniądza „zwykłego” w „artystyczny”, praca „zwykła” – „wolna”, „kupić siebie”, mecenat jako „opiekowanie się wolnością sprawowaną przez osobę”, sztuka „pokupna”…/; trzeci „blok” 4. wystąpień /napisy na zaproszeniu: „Profesjonalista wśród ludu”, „Darmowe kluski bez jajek”, „Nie ma nas w Muzeum Sztuki”, „Moje prywatne zjawisko społeczne”, „sZtandard”/; Gal. Dziekanka, Warszawa 26.11.1986.

163. „Pięść = pięść” – układ na żywo, żywa rzeźba; pokaz przeźroczowy 7. wystąpień /dwie postacie siedzą obok siebie w centrum stałej ekspozycji muzealnej; ich dłonie między nimi wyprostowane poziomo jedna nad drugą tworzą znak równości; na zewnątrz – pięści; na głowach – kubły; pierwsza próba sprzedaży kraty, ich ironiczna reklama/; Muzeum Narodowe, Wrocław 02.1987.

164. „Poetyzacja pragmatyki” – performance; wystawa KwieKulik /cz. 1. – na bazie Działań na głowę: Działania z klatką, czerwoną głową Kulik, kratą, napisem „Festiwal inteligencji”, czarną zasłoną‑chustą, długim stołem, dosuwaniem czerwonych głów K.K. do siebie, z równoczesnym zsuwaniem na środek stołu zielonego, sukiennego obrusu, odsłonięcie taszystowskiej kurtyny‑tła zasłaniającej dotychczas ścianę – jako seria realnych obrazów prezentowanych „do głowy” przedstawiciela publiczności (Alison Knowles), która to głowa, na czas preparacji kompozycji stałych i ruchomych, odwracała się tyłem na sygnał dzwoneczka; cz. 2. – bez przerwy: „Arkadia” (patrz p. 161-1-2); wernisaż: odsłonięcie zasłoniętych gazetami dzieł foto‑dokumentowych KK/(recenzja Cyndy Carr w Village Voice); Franklin Furnace, New York 12.03.1987.

165. Performance /„Gliniane głowy”, „Czerwone głowy”, „Zielony stół”, „Arkadia” – połączenie/; The School of the Art Institute of Chicago, 20.03.1987.

166. Pokaz dokumentacji Lindzie Nowak i żonie Richarda Schechnera /przeczytaj recenzję Lindy Nowak „»The Dzialania« of Zofia Kulik and Przemyslaw Kwiek”, [w:] „High Performance”, Los Angeles 1987 nr 2, Volume Ten, s. 54-58, 15 il./; NY University 03.1987.

167. Praca w Nowym Jorku /pierwsza fizyczna praca zarobkowa za granicą/ (Pr. Kwiek); 04.05.1987.

168. Pokaz przeźroczowy, odtworzenia; w ramach Expanded Theatre – „Teatr rozszerzony”, międzynarodowe spotkanie artystów, Gal. „Maximal Art” G. Dziamskiego, Poznań 08 1985.

169. Appearance /pierwsza prezentacja tego terminu i teorii formy „wystąpienia” (patrz notatki ZK), powołanie nowego „gatunku” sztuki/(Pr. Kwiek); plener Stow. Eduk. Plast., Olsztyn 09.1987.

170. „Arbeit Macht Frei” – wystąpienie /opis „Całostki”; opis dzieła – hipotetycznego zdjęcia wykonanego na miejscu: widok z Greenpointu drapaczy Manhattanu, z napisem jw./(Pr. Kwiek); plener Łodzi Kaliskiej, Teofilów 09.1987.

171. 1. „Obiekty” – wystawa /„Encyklopedia Meyersa 75”, „Sztuka w majtkach 78”, „Skrótowce 84”, „Festiwal Inteligencji 85”, „Kraty 85”, „Torby 86”/;
2. „Kraty, druty kolczaste, łańcuchy” – instalacja /premiera; „na ziemi” z 4. stron ograniczona kratami duża przestrzeń, w której na wysokości pasa krzyżują się poziome druty kolczaste łączące przeciwległe kraty; w „niebie” wyżej centralnie nad większą mniejsza okratowana przestrzeń od spodu ograniczona wielką kratą, z której spojeń „spływa deszcz” z łańcuchów/;
3. „Appearance” (nr 0) /podczas otwarcia wystawy indywidualnej KwieKulik; On i Ona z czarnymi maźnięciami na twarzach objaśniają, co to jest Appearance – „za darmo, mogę robić co chcę i jak chcę”; komentują instalację z krat, zachęcają do kupna krat po przystępnych cenach; pierwsze publiczne ogłoszenie filozofii i terminu Appearance, pierwsze wystąpienie pod tą nazwą podaną na zaproszeniu/; Gal. Grodzka, Lublin 23.03.1988.

UWAGA: jest to ostatni „występ” pary KwieKulik „na żywo”. Zofia Kulik nie uznaje tego wspólnego „wystąpienia” za Appearance – co do Niej. Od tego momentu Przemysław Kwiek uprawia Appearance (to znaczy: pojawienie się, wygląd; pisane z dużej litery), uznając instalację z krat i ostatnie wystąpienie (z maźnięciami na twarzach) z Zofią Kulik za pierwszy Appearance o numerze „0”; uznaje, że jego dalsza działalność będzie kontynuacją i rozwijaniem: filozofii, programów, wątków, stylów, terminologii, itp. dorobku jego i KwieKulik. Zofia Kulik zaczyna pracować indywidualnie (pod swoim nazwiskiem). Od tego momentu wyszczególnienie przedstawia indywidualną aktywność artystyczną Przemysława Kwieka jako kolejno numerowane Appearance, oraz inne „wystawienia”, jako kolejne punkty działalności, które Appearancem nie są (np. powtórka „premierowej” wystawy, ale bez nowego „wkładu” autora, czy pokaz istniejących już „gotowców”, bo wcześniej pokazanych, czy pokaz dorobku PrK i KK przez innych). Niektóre Appearance składają się z wielu części, wtedy te części są oznaczane jako kolejne litery alfabetu.