▪ Bez numeru (między p. 171 a 172). „Realizacja, Film, Video, Scenariusz, Projekt” /złożony w CSW przez KwieKulik i Pawła Kwieka; publikacja [w:] „Obieg” nr 7-8 (27-28), 1991, s. 37-38; m.in. rozdziały: „Sztuka jako Realizacja”, „Film jako Realizacja”/; Warszawa, wiosna 1988. /„Realizacja”, termin Pr.K./

172. Appearance 1 a), b); /a) „Kraty, druty kolczaste, łańcuchy” – instalacja (patrz App. 0); b) performance (wejście na salę w zawiniętej głowie, odwijanie „kompresu” z głowy: „ceratki” z folii, szmat – wejście na krzesło, stół, wspięcie się na palce, wydanie przejmującego dźwięku, opadnięcie, zejście, zawinięcie głowy kompresem i wyjście; entuzjastyczne gratulacje od Richarda Martela)/; w ramach cyklu imprez „Zająć pozycję” J. Świdzińskiego; wystawa „Przyjąć postawę” w Gal. BWA; spotkania autorskie: projekcje i performances „Przyjąć postawę” w Gal. Grodzkiej /Callens, Cisneros, Z. Kwiatkowski, Z. Kulik, Pr. Kwiek, Ojda, Robakowski, Schraenen, Świdziński, Warpechowski, Le Lieu/; Lublin 16‑17.06.1988.

173. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych /finał kilkunastoletniego procesu tworzenia – najpierw sekcji Inne Media w byłym ZPAP‑ie – od spotkania w Jabłonnie, gdzie KwieKulik zgłosili palącą potrzebę wydzielenia statutowo odrębnej sekcji sztuk nietradycyjnych – potem, na skutek niereformowalności ZPAP‑u – osobnego stowarzyszenia; załatwienie formalności założycielskich, napisanie statutu: Kwiek/; Klub MIKS, Warszawa 06.1988.

174. A. 2; poezja – recytacje /recytacja poezji własnej/; „Ogon Mani(i)” P. Kwaśniewskiego; Gal. Działań, Warszawa 06.1989.

175. A. 3; „Encyklopedia Meyersa” i „der fremde ist nicht nur in der fremde der fremde” – instalacja /nowy wariant II wystawy w PSDDiU i praca wysyłkowa zamieszczona w tematycznym „Zweitschrift”, nr 4‑5, spring 79/; „Polak, Niemiec, Rosjanin” A. Bonarskiego i M. Sitkowskiej /recenzja Moniki Małkowskiej i Zbigniewa Taranienki Polak, Niemiec, Rosjanin. [w] „Kultura i Życie” [dodatek do „Życia Warszawy”], 08.09. 1989, nr 18 (41) rok II, s. 2; repro. instalacji KK./; Norblin, Warszawa 23.08-08.09.1989

176. I Walny Zjazd SASI /Kwiek sekretarzem i Prezesem Honorowym; w tajnych wyborach zostaje Prezesem, ale powierza tę funkcję Janowi Świdzińskiemu; sam przyjmuje funkcję Sekretarza/; Gal. Wschodnia, Łódź 29.12.1989.

▪ Bez numeru (między p. 176 a App. 4). Wykonanie serii cz.b. zdjęć 6x6 z procesji Bożego Ciała na Krakowskim Przedmieściu /w celu umieszczenia własnej twarzy w miejsce twarz dziewczynek noszących poduszki i umieszczenia swoich rzeczy na tych poduszkach( techniką montażu pod powiększalnikowego)/; Warszawa 14.06.1990.

177. A. 4; /ustanowienie 2 poziomów publiczności, ochrony, obserwatora na zewnątrz; odtworzenie App. 0 z taśmy magn.; czytanie skargi i pisma w zw. sąsiadem zakłócającym produkcją (Ryszard Kędzierski; stałe wibracje w domu, smród gumy); zapowiedź malowania przez kraty (patrz App. 20); obrazek licem do kraty, tyłem do widza – widoczny w lusterku; powodowanie równowagi obrazu i lustra własną krwią albo złotem (patrz A. 143); klaśnięcie w ręce jako koniec podziałów publiczności; prośba do widzów o podpisy pod skargą na sąsiada; odsłonięcie po przekątnej fragmentu blatu stołu pomalowanego przed ½ godz. minią/; międzynarodowe spotkanie „Interscop” J. Świdzińskiego; Gal. Stodoła 29.06.1990.

178. A. 5; „Kraty, druty kolczaste, łańcuchy” – instalacja (patrz p. 171/2); forma przestrzenna /zatrzymanie łańcuchami w połowie, kratą, procesu „otwierania się” „zamknięcia dolnego”; szczęśliwe zestawienie „rzeźby” ze „ścianą” fotograficzną Z. Kulik/; Polnische Kunst heute: „Bakunin w Dreźnie” E. Mikiny; Kunstmuseum, Düsseldorf 15.09-14.10.1990. (Katalog).

179. A. 6; „Rozmowa z Bratem” – video /rozmowa z Pawłem Kwiekiem do kamery Krymarysa; wieczorem pokaz nagrania i dyskusja/; plener SASI w Teofilowie, 09.1990.

180. A. 7; „Kraty…” – instalacja i 3 formy przestrzenne /tekst na zaproszeniu: „…na chwilę kontemplacji skrajnego pesymizmu emanującego z instalacji złożonej z z krat stalowych, łańcuchów i drutów kolczastych oraz na premierę trzech form przestrzennych, z których jedna pokazuje »zamknięcie« »zamknięcia« w połowie otwartego«, a dwie inne, jednakowo złożone z dwóch »zamknięć« symetrycznie sprzężonych pokazują etapy otwierania się krat »zamknięcia« dolnego w jego dążeniu do nieograniczenia i jednoczesne opadanie niezmiennie zamkniętego »zamknięcia« górnego w miejsce po tamtym, w ustanowioną otwartość. Katalog‑cennik krat dostępny na miejscu”/; wystawa indywidualna; CSW, Warszawa 05-25.10.1990.

181. A. 8; „Kraty …” – instalacja; płaska naścienna forma przestrzenna /c.d. formy przestrzennej z Düsseldorfu: cyt. z „polskiego” kat. „Bakunina” w CSW: „…kiedy »zamknięcie dolne« się »otwiera«, jedno »ograniczenie« – przestrzenny symbol ograniczenia – znika, ustanawiając »wolność«, a krata pozioma, inne ograniczenie – płaski symbol ograniczenia – automatycznie instaluje się w »wolności«; »rzeźba« staje się płaska… (Pr.K)”/; „Bakunin …”; Kampnagelfabrik, Hamburg 01.11-02.12.1990.

▪ Bez numeru (między A. 8 a A. 9). „»Jądra namysłów« – Spotkania z Polską Sztuką »Inną«” /pełny projekt trzydniowej Imprezy dla Doroty Paciarelli, dyr. Polnisches Informations und Kulturzentrum w Berlinie: tytułu, podtytułu, programu wystąpień, listy artystów (Pr. Kwiek, Pa. Kwiek, E. Zarzycka, J. Świdziński), notek artystów, logistyki transportowo-materiałowej./; Łomianki 22.01.1991 (data złożenia projektu).

182. A. 9; „Cóś”, „Chałtury-nagrobki” /pełna wersja „Cóś” w osobnej sali; patrz p. 122/; „Szyk Polski” Andrzeja Bonarskiego i Maryli Sitkowskiej; Zachęta, Warszawa 29.01-24.02.1991.

183. A. 10; /2 czaso-skutki estetyczne Prz. Kwieka z r. 69. i 70. na kopiach szmacianych marmurowej kopii Mojżesza M. Anioła; wspólnie zrobili 3 kopie, powielając realizację Z. Kulik z r. 1971/; na wystawę: „Magowie i mistycy” G. Kowalskiego; CSW, Warszawa 07.02-03.03.1991.

184. A. 11; /poezja za kratami; monitor: płonąca postać z r. 70. w zatrzymanym, „otwierającym” się „ograniczeniu”; 10 pejzaży wiosennych malowanych przez kraty stalowe; płaska forma przestrzenna-naścienna z Düsseldorfu na ziemi; „kupa” z krat (patrz ▪Bez numeru, między p. 1. a p. 2.); „rozkraczające” się i opadające „zamknięcie” górne sprzężone z „otwierającym” się dolnym – spięte złotą koroną – umieszczoną nad „głową” wystającą z „przyrządu” z Działań na głowę z r. 78 i 79 i okrążoną przez 4 Statuy Wolności/; osobna sala, „Bakunin…”; CSW, Warszawa 11.04-05.05.1991.

185. A. 12; tekst‑referat: „Realizacja – Film – Video –Scenariusz – Projekt”/w: Obieg 27‑28, 1991/; sesja: „Nowe techniki dokumentacji a sztuka”; CSW, Warszawa 06.1991.

186. A. 13; „Precz z Husajnem, Niech żyje Bush” – instalacja /zestaw obrazu „wiosny za kratą” z obrazem z napisem jw.; w plenerze, w zabytkowej, ozdobnej niszy parkowej eksedry/; Thing Crazy Institute M. Koniecznego: „Summer Collection” /Buenter, Dynowski, Konieczny, Paluch, Petryk, Turalski/; Al. B. Prusa (przy eksedrach), Warszawa 21.08.1991.

187. A. 14; /m.in. – przeźrocza, nagrania, historia Appearance, Działań z kratami, malowanie obrazu na sali przez kraty: ostatni dzień lata, wernisaż czaso-skutków z „Działań na pomarańczy” (patrz p. 62, 70), recytacja poezji własnej; udział w wystawie końcowej/; ogólnopolski „Maraton twórczy” Joanny Piwockiej; Stargardzkie Centrum Kulturalne 23.09.1991. (film VHS)

188. A. 15; /jw., ale pierwszy dzień jesieni; komentarz do przeźroczy tylko poprzez wymawianie liter alfabetu przerywany recytacją poezji własnej/; Międzynarodowy Festiwal Sztuki: „Real Time – Story Telling” J. Świdzińskiego, kilkudziesięciu artystów z zagranicy, współorganizacja; BWA, Sopot 28.09.1991.

189. A. 16; „Sztuka Performance” /„Działania na pomarańczy” po przekątnej dużej sali: ciągnę na sznurku jak psa po ziemi podłużny pakunek, wydobywam z niego kolejno wstępnie „zadziałane” pomarańcze (patrz p. 62, 70, App. 14) i ustawiam finalne kompozycje w rzędzie na podłodze; recytacja poezji własnej w rogu sali/; spotkanie międzynarodowe „Sztuka performance”; /m.in. E. Ferrer, T. Johnston, L. Miller, Zarębski, Świdź., Shimoda, Aguiar, Onuch, Manetas, D.-Dürer/, BWA Andrzeja Mroczka, Lublin 03.10.1991.

190. A. 17 a), b); /a) wisząca 10 cz. kompozycja: 2 cz. obiekt (patrz App. 16) otoczony 7. wiosennymi olejnymi pejzażami z przyczepionymi kratami przez które były malowane, b) performance: „Działanie na pomarańczy” c.d. (patrz App. 16, także p. 62, 70, App. 14); wyruszając spod wiszącej kompozycji – produkcja „drogi” z „pomarańczowych” czaso-skutków wśród tłumnej widowni; powrót – deptanie „zadziałanych” pomarańczy wydając przejmujący głos; recytacja poezji własnej; organizator pokazuje i zachęca do kupna stalowej kraty/; „Działania z Gazetą (Wyborczą)” K. Żwirblisa /Adamas, Bałdyga, Bednarski, Chatkowski, Dominik (jr), Jarodzki, Młodożeniec, Mount, Niedzielko, Sarnecki, Sielicki, Sikorski, Sobczyk, Stando, Staniszewski, Woźniak, teatry: AR, Ognia i Papieru, Ósmego Dnia/; Norblin 19.10.1991.

191. A. 18; /do kamery TV: prośba do telewidzów o dokonanie podziału na oglądającego właśnie ten program TV i oglądających tego oglądającego; krzykiem wyjaśnienie dlaczego krzyczę: „…bo chcę sprzedać…”; zachwalanie krat jako dzieł sztuki wartych kupna; spłonięcie papierowej postaci (patrz App. 11)/; Studio TV na Woronicza dla „Pasma Hiper multimedialnego Marcina K. (Krzyżanowskiego)”, Warszawa 12.02.1992.

192. A. 19; /czytanie tekstu („poezji”) z jednoczesnym wykonywaniem czynności, które on opisuje: co właśnie robię z własnym ciałem, jakie stany „ma” mój umysł; odsłonięcie obrazu ze stalową kratą/; spotkanie ogólnopolskie „Implozja” Prz. Kwieka, w ramach II Walnego Zjazdu SASI (pomysł nazwy, jednoosobowa organizacja całości i przygotowanie zimnego bufetu, zakupy); CSW, Warszawa 28‑29.02.1992.

193. A. 20; wystawa indywidualna obiektów /tekst na zaproszeniu: „40 obrazów olejnych, każdy połączony z kratą stalową przez którą był malowany – malowane w plenerze, z natury, wiosną, latem, jesienią 1991 r. i zimą 1992 r. Z krat wyrastają druty kolczaste (w barwach pór roku)”/; BWA, Gal. Grodzka, Lublin 14.04.1992.

194. A. 21; „Po prostu siada się i czeka aż zajdzie sztuka” /całość pod dużym napisem jw.; wyłonienie obserwatorów z publiczności (Ł. Guzek i P. Kwaśniewski); odczytanie tekstu o spotkaniu towarzyskim w PSDDiU, gdzie „zaszła” sztuka (patrz p. 90); czekanie na inwencję publiczności; recytacja poezji; propozycja zbiorowego samobójstwa, wieszanie publiczności na wcześniej przygotowanych pętlach/; Art‑Vis‑A‑Vis Festiwal Faustyny Kajki‑Pyś i Mirosława Pysia /Figiel, Kajka-Pyś, Guzek, Kwaśniewski, Piekarczyk, K. Sobczyk (ta Sobczyk), Kurzwelly, M. Kazimierczak, Korpanty, Pyś, Zamiara, Bakke, Borkowski, Dudek-D, Fodczuk, Koziara, Łazikowski, Minkus, Stępień, Kwieciński, Waszkielewicz, Świerszcz, Mądzik/; Gal. Miejsce Zda(e)rzeń, Chełm 13(13-16).09.1992. (Katalog).

195. A.22; /opowiadanie z wykonania w wyobraźni salta w powietrzu na linie; „to jest proste – to nie jest proste”; propozycja zbiorowego samobójstwa, zakładanie pętli chętnym, pełnienie funkcji szubienicy; wykonanie treści wiersza o wykonywaniu czynności w trakcie jego czytania (patrz A.19); powieszenie się samemu; zadanie 5. pytań: co to jest czas zwykły, artystyczny, prawda, spełnianie, wolność, język?/; Międzynarodowy Festiwal „Transart Communication” /Feny-arnyek group, Kil-young, Minarelli, Tamers and Flowers, Perjovschi, de Robien, Payram Khosrow, Abajkovics, G. Borkowski, Koller, Csaba, Kordos, Santibanez, Toth Gabor, Callon Zukowski, Barsanyi, T. Johnson, Szombathy, MAO, Bone, Fontana, Szakarosi, Ferrer, Torrens, M. Otto, Kozelka, Karchniak, C. P. Gauthier, Aguiar, Katalin, Katinas, Liandzbergis, T. Szemzo, Trio Voice Crack, Eichenberger, K. Istvan, Blaine, Ferrando, J. R. Jozsef, P. Ronai, BALAVAN, S. Panet-Raymond, Shimoda, Ely, L. Viktor/; Nowe Zamky 16(16-19).09.1992.

196. A. 23; /napis: „Po prostu siada się…”, (patrz App. 21); pytanie widzów o ich ewentualne „ostatnie słowo”; zaaranżowane wywołanie do nagłego telefonu z W‑wy, powrót, zdenerwowanie, powieszenie się samemu/; „Transart…”; Bratysława 20.09.1992 (niedziela; opis w kat. patrz App. 35).

197. A. 24; /ja „w”: rozbieranie się do naga w pudle pośród okręgów z cebuli; osoby stoją w tych okręgach; osoby zostawiają pomarańcze (patrz p. 62, 70, App. 14, 16, 17) czerwone w okręgach; osoby wynoszą pudło ze mną w środku na dół do WC; wernisaż w WC – ja „w” muszli klozetowej – nagi i płaczący; nademną w wejściu do toalety wisi otwarty katalog (patrz App. 5) pokazujący zdjęcie Dobromierza z r. 1973 w muszli klozetowej (na plakacie „Stawiam na jakość”)/; „Transart…”; Karlove Vary 24-26.09.1992.

198. Plener indywidualny. Działanie gliną na Orońskim „cmentarzysku” kamieni /uderzanie pecyną gliny kolejno w 12 kamieni i „zarzeźbianie” rezultatu w trzech podejściach (fazach); w czwartej, dokomponowanie do każdej „rzeźby” białego profilu. Pod powiększalnikiem w te pola można „wdrukowywać” z negatywów naświetlając ponownie papier/, do aparatu foto; Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 13, 14, 15.10.1992.
A. 25; „Chleb” /z G. Kowalskim; patrz „bez numeru” po p. 2./; „Mojżesze” /wykonanie na 2. „szmacianych” skorupach zdjętych z marmurowego posągu Mojżesza 2. „czaso-skutków estetycznych” z roku 1970: a) obwinięcie rzeźby czarnym paskiem krepiny (patrz p. 1.), b) „najeżenie” rzeźby zmiętymi podłużnie arkuszami papieru – z rzeźby „tryskają” papierowe smugi (patrz p. 7)/; na: „Nowoczesna Rzeźba Polska”; CRP, Orońsko 17.10.1992-31.03.1993.

199. A. 26; „Coś okropnego” – rysunek na ścianie; instalacja ze stałą projekcją jednego przeźrocza /w jednej sali: rys. trzech nagich, ukrzyżowanych kobiet, naprzeciwko ściany ze wzorem J. Piekarczyka – „wolność = Appearance  wolność  Appearance”; w drugiej sali: projekcja 40. pejzaży „za kratami” na półłuk, utworzony z przymocowanych do ściany papierowych toreb, z namalowanymi na torbach, po jednej kombinacjami, 3 krzyży – białego, czerwonego i wyciętego w torbie, pomarańczowego – od widocznej, będącej wewnątrz, pomarańczy (patrz p. 62, 70, App. 14, 16, 17, 24); sala wyłożona napisami J. Piekarczyka: „Fank‑Kwiek”/; wystawa i spotkanie: „Rezerwat czy raj utracony”; Międzynarodowe Centrum Sztuki Michaela Kurzwellego, Poznań 05.03.1993.

200. A. 27; /jak w studiu na Woronicza w 1991 r. (patrz App. 18), „puszczanie” cz.b. zdjęć „po widowni”; 18.03: B. Kowalska, L. Kjaer, R. Ługowski, K. Herder, D. Olczyk, M. Sęczawa; 22.03: L. Deka, G. Koltz, I. Jarosińska, J. Rylke, E. Golik-Kamoji, W. Majewski, K. Soliński, D. Grabowska, I. Cammelli, A. Kaja, W. Stefanik, A. Wożniak, A. B. Wiśniewski, E. Domanowska, Pr. K.; 25.03: prof. M. Szyszkowska, A. Mitan, C. Staniszewski, J. Stępień, W. Petryk, P. Kwaśniewski, K. Wretowski/; „Tydzień z performance” Anastazego W. [Wiśniewskiego]; Centr. Eduk.‑Kult., Gal. Aspekty, ul. Łowicka, Warszawa 22.03.1993.

201. A. 28; /3 jednoczesne scenki: 2 rozmawiające przy stoliku dziewczyny; video „Supermarket” ze Stuttgartu z 1981 r.; żebranie á la narkoman – na trzymaną na klęczkach przed sobą białą tabliczkę rzutowany jest niedostrzegalnie jaśniejący snop światła z rzutnika do przeźroczy – w czasie i natężeniu wyznaczanym przez crescendo 3. cz. „Symfonii pieśni żałobnych’’ Henryka Góreckiego (aktualny przebój na światowej liście we wszystkich kategoriach)/; I Lubelskie Prezentacje Sztuki Video; Gal. Kont: Z. Sobczuk, W. Bobrowicz, UMCS, Lublin 25(27-30).04.1993.

202. A. 29 a), b), c); /a) wystawa na Piotrkowskiej: ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, cyt.: „»Nawet Kwiek zaczął … zmuszony być bzy malować«. Wybierz się w sobotę i niedzielę na spacer ulicą Piotrkowską (od placu Wolności do Grand Hotelu) i zobacz 10 obrazów Przemysława Kwieka z legendarnego cyklu 40. pejzaży olejnych malowanych przez przymocowane do nich kraty stalowe, z których wyrosły druty kolczaste. Obrazy umieszczone są w witrynach sklepów. Zdecyduj się zostać właścicielem któregoś z obrazów. Nazwisko i ranga artysty gwarantują w każdym przypadku zysk. Takiego malarstwa jeszcze nie było. Ceny dostosowane do relacji cen w tej części Europy.”; ceny w dolarach;
b) filmowane malowanie z natury bzów (wiosna; kupionych na bazarze) w pracowni na poddaszu (strychu) z „rzucaniem” wiązek wulgarnych przekleństw – pierwszy obraz z cyklu późniejszych kilkudziesięciu obrazów kwiatów malowanych z natury: „…Awangarda bzy maluje…”;
c) zaraz potem udzielnie wywiadu filmującemu Mariuszowi Szachowskiemu/; impreza międzyn: „Kopuły, wieżyczki, strychy – pasaże obywateli miejskich” wg projektu Ewy Mikiny i Andrzeja Paruzela /Bałdyga, Garbert, Gostomski, Hofer, Janiak, Kauer, Kijewski, Kozłowski, Z. Kulik, Legrand, Lewandowska, Ł. Fabryczna, Meyer, Modzelewski, Ter-Ogagnan, TOUT, Konic, Monkiewicz, Pęczak, P. Piotrowski, Sitkowska; cyt.: „…Pomysł projektu powstał rok temu. W pierwszej wersji chodziło nam przede wszystkim o wyjście poza galerię i sprowokowanie artystów do działania w przestrzeni miasta, w kopułach, wieżyczkach i na strychach kamienic przy ul. Piotrkowskiej. (…) chcieliśmy wyjść poza galerię, (…) przełamać standard zapraszania wedle klucza generacyjnego, stylistycznego czy ideologicznego (…) uniknąć sytuacji, w której buduje się kolejne, zamknięte i jednorodne modele sztuki – »rewoltującej«, »alternatywnej«, »neokonstruktywistycznej«, »multimedialnej«, etc. (…) Naszą intencją była raczej analiza aktualnej sytuacji, niż kreowanie estetycznych nowości…” ; Hotel Sztuki, Łódź 11-15.05.1993.

203. A. 30 a), b) /a) „Żebranie”, performance – jak w Gal. Kont w 1993 r. (patrz App. 28): napis na tabliczce „2 400 000” (pensja montażysty w Zachęcie); b) poezja – recytacja swojego wiersza „...Mydło; się pieni; baniuszki, banieczki; O! Jakżebym namydlić Ciebie chciał; Nike z Samotrake; szczotką ryżową wyczyścić; wypić mydliny...”; Ługowski, Gołaszewski, Golik-Kamoji, Majewski, Woźniak, Grabowska, Kaja, Domanowska, Cammelli, L. Deka, Koltz, Soliński, Jarosińska, Szydłowski, Rylke, Piwocka, Szeląg, D-Dürer, Piekarczyk/; wystawa i ogólnop. spotkanie „Tape Art 93”, 7. Spotkanie Twórców i Animatorów Sztuki 93 Anastazego Wiśniewskiego (i Arka Woźniaka); BWA Wieża Ciśnień, Konin 25.06.1993.

204. A. 31 /autorski projekt i wykonanie instalacji w sali im. Narutowicza: 40 pejzaży „za kratami” (patrz App. 20), po 10 na każdej ścianie; 6 ażurowych przestrzeni pięciobocznych wiszących po środku, których boki pionowe tworzą 4 kraty stalowe, a spód wisi na łańcuchach do nich przyczepionych; na białych spodach pomalowanych w ścienne czerwone wzorki od wałka, leży cz.b. dokumentacja foto. z Sigmy i Galerii z lat 1971‑1973; 3 obiekty przestrzenne: 3 obrazy kwiatów malowanych z natury, każdy w klatce z 6. krat (premiera „klatek”; patrz też App. 29 b); cyt. z listu do M. Sitkowskiej z dnia 07.06.1991: „Paweł Freisler też i nam przesłał list, że zgadza się na powierzenie nam opracowania czasu »Sigmy« i »Galerii«. (…) Otóż z całą pewnością czas »Sigmy« i »Galerii« nie może być, tak po prostu, »włożony« do działalności Repasażu – tak myślę [ZK]. (…) po trzecie – atmosfera tego miejsca za Cieślarów nie pociągała nas zupełnie. Z naszego punktu widzenia miejsce to stało się martwe. (…) Istniała zresztą między R., a nami pewne »iskrzenie« – patrz:: nasze pismo »kWIEk«, określone przez Cieślarową jako donos, lip. 75 r., pismo Partuma [postulujące zamknięcie R.], pod którym podpisaliśmy się, paźdz. 75 r., nasze notatki w zeszytach. A więc czas tego miejsca do 73 r. i po styczniu 73 to dwa czasy, różne. (…) Ale jednak niepokoi mnie Twój upór, aby tak wiele innych, nijak nie związanych z Repasażem realizacji podczepić pod R. Czy dobrze pamiętam, że i Formę Otwartą, film, miałaś pomysł, aby zaprezentować na wystawie Repasażu, wtedy jeszcze nie w Zachęcie, a w Zamku [CSW]?. (…) Kwiek i Kulik zrobili w Repasażu 2, prowadzonym przez Grażynę Schmidt i Krzysztofa Junga dwa wystąpienia: »Cóś« – pomnik KULTUchałtuRY«, marz.-kw. 79, i „Działania na głowę – pomnik doznający”, maj 79. Na temat tzw. Pracowni Wnuka: (…) W tym świetle dokumentacja z PDDiU nie może świadczyć na rzecz nieprawdy, tzn. że tzw. Pracownia Wnuka, to dalszy ciąg aktywności Repasażu. Co ty na to? Pozdrawiam. Do wiadomości: Paweł Freisler i Tomasz Sikorski. [ręcznie:] Do Pawła F. dopisek: (…) ale jak wynika z powyższego listu, sprawa jest b. skomplikowana. Myślę, że powinieneś zaakceptować i ucieszyć się, że dbamy o wyodrębnienie firmy Twojej pod nazwami »Sigma«, »Muzeum Zero«… Pozdrawiamy Kwiek&Kulik.”/; wystawa: „Sigma, Galeria, Repassage, Repassage 2, Rerepassage”; Zachęta, Warszawa 07.1993. (Katalog)

205. A. 32; „P. K. Windows dla Europy Wschodniej” /instalacja naścienna: 40 pejzaży „za kratami” z których „wyrastają”(patrz App. 20, 31), 28 wierszy „za kratami” (patrz App. 11), 4 obrazy z ukrzyżowanymi i rozkraczonymi nagimi kobietami namalowanymi w dzień wernisażu na „wzorkowych spodach” z Zachęty (patrz App. 31); napis na obrazach: „Coś okropnego”/; „Impreza” Jana Rylkego: wystawa, pokazy; Gal. DAP, Warszawa 09-31.10.1993.

206. A. 33; Performance /czytanie wierszy – fragmentów widocznych przez kraty; minięcie z odrazą obrazów z ukrzyżowanymi rozkraczonymi nagimi kobietami; patrzenie przez kratę w pejzaż; poranienie czoła o drut kolczasty „rosnący” z kraty; minięcie z odrazą ukrzyżowane; recytacja z krwawiącym czołem/; jw., 10.10.1993.

207. A. 34; „Prz. Kwiek i K. Kozyra na orbicie”; „Sztuka zielona” /opis możliwości oglądu‑odbioru „Piramidy zwierząt” i kamienia w klatce złożonej z 6. krat, gdyby te prace były umieszczone na orbicie – w galerii „orbitalnej”; teoria „Zielonej”, ekologicznej metody realizacji procesualnych i obiektów artystycznych, na przykładzie sztuki własnej/; sesja: „Sztuka na przełomie tysiąclecia” Jana Rylkego; Inst. Sztuki PAN, Warszawa 11.10.1993.

208. A. 35; /przeźrocza i opis App. 33; poranienie czoła o drut kolczasty „z ekranu” (tyłem do widowni, przodem do obrazu za kratą z drutami rzucanego na ścianę z rzutnika – widownia nie widzi jak się ranię realnym drutem); czytanie tekstu jak w App. 19, ale z krwawiącym czołem/; International Performance Festival „Real Time. Story Telling”; Impreza Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych (SASI; projekt i realizacja: J. Świdziński i Pr. Kwiek), współorganizacja Gal. Labirynt /m.in. Szakarosi, Yura & Takahasi, Orimoto & Yasunori, Hong O-Bong, Partum, Biro, Barber, Katinas & Liandzbergis, Piegza, MacLennan, T. Johnston, Karchniak, Świdziński, Gankievich, Migas, Breuil, Moehr, Voguet, de Robien, Rolf, Aguiar, Seuck-Hwan.../, Lublin 26‑28.10.1993. (Katalog; w kat. opis App. 23).

209. A. 36; „Sakralizacja czaso-skutków estetycznych” /pokaz: profanacja granitowego popiersia Brandta poprzez rzut w niego pecyną gliny; rzut pecyną w kamień, w wytworzonym klimacie sacrum; likwidacja profanacji (de desakralizacja, negacja negacji) poprzez umycie popiersia; wykład/; sympozjum „Rozum po katastrofie” J. S. Wojciechowskiego; CRP, Orońsko 29-30.10.1993.

210. A. 37; Performance /postawienie wazonu ze zwiędłymi kwiatami przyniesionego z domu; rozorywanie czoła kawałkiem drutu kolczastego odpadłego z kraty patrząc się w lusterko, w rytmie wyznaczanym przez samobójczy w wyrazie utwór Joy Division (Ian Curtis, w wieku 23 lat powiesił się w kuchni w 1980 r.; dawniej „Warsaw”) – „Performclip” (termin i genre Pr.K); zbicie lustra; odczytanie wiersza: „Korejwo, golora; żonkile uwiędłe; żółte bezwzględne; Wanilla statua; narcyz wyschnięty; bezwzględny; Pamiętaj, że złość i ból cię nie opuszczą”/; prywatny, coroczny 11 Festiwal artystów „Kultury Niezależnej” prof. Jana Rylke; mieszkanie JR, Warszawa 06-07.11.1993. (zdj. „Z czołem nazajutrz” zrobione 8 paźdz.).

211. „Idea Conservata” J. Truszkowskiego – wystawa /karata, obraz, zdjęcia – w aranżacji kuratora/; CSW i Stalker Teatro, Turyn 12.1993.

212. A. 38; „Awangarda bzy maluje” – projekcja video /patrz App. 29; przeklinanie i malowanie bzów z natury; w ramach wykładu J. Piekarczyka „Filozofie sztuki”/; sympozjum: „Rola artysty aspirowana, a rola rzeczywista” /Gutowski, Jachimowicz, Pr.K i J. Piekarczyk, Petryk, Truszkowski, Waliszewska, A. Wojciechowski; w 2. cz. filmy o malarstwie i malarzach. Rec.: „Sztuka od kuchni” Dariusza Bartoszewicza w „Gazecie Wyborczej” 08-09.01.1994, Kultura, Warszawski Miesiąc Malarstwa, cyt.: „- O k… mać mówił wielokrotnie artysta na filmie wideo malując kwiaty bzu w kolorze lila. Była to ilustracja do jednego z referatów na sympozjum w Centrum Sztuki Współczesnej (…) W latach 70. tryumfuje sztuka konceptualna, dzieło staje się komunikatem, znika jako przedmiot. Coraz częściej nabiera charakteru pseudonaukowego dyskursu (zdaniem Waliszewskiej). Słoń w malinach. Tę tezę potwierdził niechcący Jan Piekarczyk, matematyk, który wydaje własne pismo »Galois«. Mówił, że modernizm polega na iloczynie, a postmodernizm na sumie. Potem kazał zgasić światło. Zgromadzeni widzowie zobaczyli na filmie awangardowego kilkanaście lat temu artystę Przemysława Kwieka. Siedział za sztalugami, klął strasznie używając najbardziej wulgarnych słów. Okazało się, że artysta Kwiek z k. na ustach malował bzy. (…) matematycy zajmujący się sztuką mówili coś o konceptualizmie, słoniu w karafce, słoniu w malinach i mrówkach. Padło też zdanie, że »Kwiek podkreślił w skomplikowanym komunikacie formotwórczą rolę mięsa«. Artysta siedział i słuchał zamyślony. Obok był już tylko reporter "Gazety" i kilka innych osób, które nie mogły uciec ze względu na charakter wykonywanej pracy”. Uwaga Pr.K. z r. 2012.: mamy tu do czynienia z typowym chamskim ujęciem „recenzenta”-dziennikarza, który uzurpuje sobie prawa do niby obiektywnej oceny zjawiska, kamuflowanej formą niby rzetelnej informacji; kiedy tak naprawdę jest ignorantem używającym formę „podśmiechujki”. I to ma być ocena ze strony postsolidarnościowej, czyli wolnościowej (!) – nic to, że niczym się to ścierwo nie różni od identycznych podśmiechujek takich samych niedouczonych mądralińskich pseudointelektualistów ze sztuki nieoficjalnej, awangardowej – ale z czasów PRL-u. „Recenzja” ta wskazuje, w jakim klimacie medialnym niektórzy artyści byli zmuszeni „robić karierę” w „wolnej” Polsce. Wskazuje także, dlaczego tej „kariery” nie zrobili/; CSW, Warszawa 06.01.1994.

213. A. 39; Performance /patrz App. 33, 35, 37; pożyczenie szminki od pani pilnującej „w sztuce starożytnej”; do utworu Simple Mind – „Performclip” (termin i genre Pr.K): zaznaczanie czoła szminką w momentach wyznaczanych rytmiczną muzyką – zetknięcie czerwonego czoła z czołem stojącego obok Jana Piekarczyka, poprzez wzięcie jego głowy w obie dłonie tuż przed końcem muzyki/; Ogólnopolska Impreza „Realizacja” „Nasze Kobiety” Prz. Kwieka i J. Piekarczyka; w ramach III Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych; Muzeum Narodowe, Warszawa 25-26.03.1994. /patrz: bez numeru między p. 171 a 172/.

214. A. 40; Performance /zgromadzenie widzów w grupie; próba uchwycenia przez trzymaną w ręku kratę świadomości zbiorowej/; ogólnopolskie spotkanie: „Pod kątem prostym - Sztuka Performance”, Stow. Artystyczne Wieża Ciśnień; Gal. Wieża Ciśnień i klub Mózg, Bydgoszcz 04.1994. (Video).

▪ Bez numeru (między App. 40 a App. 41). Pomysł dla K. Kozyry /„…Ale zakraść i „przespać się” (i sfotografować) w kostnicy w trumnie: raz z trupem Muzułmanina, a następnie z trupem Serba, czemu nie … (to mój pomysł z okresu wojny na Bałkanach dla K. Kozyry – nie przedstawiony jej)”/; patrz wywiad z S. Cichockim w kat. wystawy indyw. Pr.K. w Gal. Kronika, Bytom 16.01.2004.

215. A. 41; formy przestrzenne – trzyczęściowa instalacja; kraty /rozkraczające się „zamknięcie górne” sprzężone łańcuchami z w połowie otwartym „zamknięciem dolnym”, które broni się przed zainstalowaniem w wolności ograniczenia, poprzez wytworzenie poziomego „ogrodzenia” ze skrzyżowanych drutów kolczastych – forma umieszczona na moście nad Elsterą; dwie formy widziane z mostu (nałożone na siebie tworzą swastykę): umieszczone na dachach po lewej i po prawej stronie rzeki – szubienica lub pół swastyki i korba lub drugie pół swastyki; na szubienicy wisiał wisielec (odcięty w nocy; ingerencja policji po skardze mieszkańców dzielnicy); komercyjna wystawa krat w przęsłach mostu, z cenami w dolarach/; Europejskie sympozjum realizacyjne IGBK „Imaginäres Hotel”; w wyniku wyboru przez międzynarodowe jury ze 140 propozycji; pod patronatem UNESCO; Kunsthalle Elsterpark, Buntgarnwerke, Lipsk 13.06-14.08.1994.

216. A. 42 a), b); /a) autorskie „odtworzenie przezroczowe” realizacji w Lipsku jako najbardziej „gorąca” informacja (patrz App. 41); b) dokumentowane malowanie kwiatów z natury: c. d. „Awangarda bzy maluje” (patrz App. 29 b) – udawanie van Gogha (pierwsze) – malowanie kwiatów w plenerze z natury (pierwsze publiczne) zamiast (jako) performance na Festiwalu Performance; W. Bochniarz, C. Vanderborght, G. Borkowski, D. Fodczuk, A. Gankiewicz, Ł. Guzek, E. Hanaoka, M. Hentz, D. Katinas, W. Kaźmierczak, L. Kjaer, P. Krajewski, P. Kwaśniewski, Sang-Jin Lee, A. McLennan, L. Liandzbergis, Mandragora, O. Migas, H. Nagatomo, C. Noldus, Yeun-Hi Pan, P. Panhuysen, T. Ogawa, T. di Ricco, M. Rogala, S. Shimoda, F. Takahashi, S. Taylor, P. Wyrzykowski, M. Yeco/; II międzynarodowe spotkanie artystów „Zamek wyobraźni”; BWA w Słupsku, Zach. Muz. Kaszubskie, Bytów 21-23.07.1994.

217. A. 43; „Życie jest jednym wielkim żartem” – instalacja /stara betoniarka używana do wieloletniego remontu domu KwieKulik; pejzaż olejny za kratą stalową (patrz App. 20, 32); obraz olejny kwiatów z natury z Bytowa (patrz App. 29 b), 38, 42) w klatce złożonej z 6. krat (patrz App. 31, 34); grys marmurowy z budowy domu; 5 tralek z przed remontu domu; poezja i pejzaże „za kratami” (patrz App. 11, 32); napis jw.; 2 obrazy nagich, ukrzyżowanych i rozkraczonych kobiet (patrz App. 32), malowidłem do ściany (na życzenie A. Mroczka)/; wystawy i sympozjum z okazji 20‑lecia Gal. Labirynt; Gal. Labirynt II, Lublin 19-20.10.1994.

218. A. 44; „Gówno w Rejonowym Urzędzie Pracy” /instalacja z rzędu połączonych 5. „zamknięć” górnych i dolnych, w których, w dwóch zewnętrznych dolnych, skrajane pary słupów, ich górne części, są wyłamane (poderżnięte) skośnie na zewnątrz pod kątem 90° i podtrzymywane, każda, przez 2 polne skrzyżowane kije; polskie flagi zwisają pionowo z poziomych, wyłamanych części; w „zamknięciu” środkowym – sedes z gliną imitującą gówno; „Karta” z rękopisem-opisem poszukiwań sprawnej toalety w Rej. Urz. Pracy; plansze zdjęciowe z rzucania glinianymi pecynami w kamienie przeznaczone do rzeźbienia, leżące na „cmentarzysku” kamieni w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku; przed kompozycją na ziemi leży napis zrobiony z patyczków na 6. metrowej desce o treści jw./; „Oikos” M. Winter i „Grupy Lucimskiej” /A. Ruchu, Bauer, Berdyszak, Dłużniewski, Grunet, Gustowska, Kaja-Soliński, Kowalski, Krasiński, Natalia NN, Lachowicz, Maziec-Wasilewski, Mazur, Murak, Paruzel, Przyjemski, Sempoliński, Sikorski, Stępak, Warpechowski, 111-Lucim/; Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz 22-23.10.1994.

▪ Bez numeru (między App. 44 a App. 45). Projekt i wykonanie za darmo wystawy historycznej – kilkaset zdjęć i dokumentów na 10. planszach i w gablotach poziomych, napis nad planszami taki sam jak w App. 44: „Gówno w Rejonowym Urzędzie Pracy”, ale o treści „Bohaterom Kampinosu”. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach im. Marii Kownackiej, 1994.

219. A. 45; pokaz „Utworu” /z odtworzeń poprzednich Appearance za pomocą przeźroczy, video, komentarza (patrz w kolejności – ? (1. przeźrocze); „Maksio w sedesie, na plakacie »Stawiam na jakość«” (1. p.); App. 43 „Życie jest jednym żartem” (1. p.); App. 24 „Ja w sraczu w Karlovych Varach” (1. p.); App. 44 „Oikos” „Gówno w Rejonowym Urzędzie Pracy” (4. p.); Bez numeru między App. 44 a App. 45, wystawa „Bohaterom Kampinosu” (1. p.); „Maksio w sedesie, na plakacie »Stawiam na jakość«” (1. p.); App. 5, Katalog otwarty na s. z: „Maksio w sedesie, na plakacie »Stawiam na jakość«”, wiszący „w sraczu w Karlovych Varach” (1. p.); App. 24 „Ja w pudle pośród okręgów z cebuli” (4 p.); App 41 „Lipsk” (20 p.) – przy jednoczesnym prowadzeniu ogólnopolskiej imprezy, będąc jej pomysłodawcą i jednoosobowym organizatorem i realizatorem; cyt. z zaproszenia do udziału: „Impreza byłaby publicznym spotkaniem środowiskowym (stąd słowo festiwal; spotkanie jest rodzajem święta dla uczestników), objawieniem sobie nawzajem swojego »stanu« w dniu pokazu: kim jestem, co aktualnie robię, o czym myślę, jak się czuję - również stanu byłego, historycznego i przyszłego, planowanego - za pomocą siebie, jako zjawiska, któremu można nadać formę (artystyczną) łub (i) za pomocą prezentowanego »dzieła« lub jego dokumentacji. Festiwal będzie też eksperymentem, oświetli nam, używając słów Gombrowicza, »...zagadnienie Formy, to jest sposobu w jaki objawiamy się na zewnątrz...« (W. Gombrowicz, Dzieła t. IIII, str. 120, Wyd. Literackie”)/; „I Ogólnopolski Festiwal Pojawień się i Wyglądów”, Appearance Festival; forma: „Realizacja” (patrz p. 213); /156 osób: czł. SASI i zaproszonych; dzień pierwszy: Piotrowski, Rylke, Kwaśniewski, Konieczny, Skarbek, Kryszkowski, Robakowski, Pa. Kwiek, Truszkowski, Kowalczyk, Fodczuk; dzień drugi: Rasiński, Pysiowie, Ziemska, Praffdata, Pr.K., Dudziński-Performer, Paluch, Kucharski, Żebrowska, Waciak-Wójcik_Mendyk, Turczynowicz-Woźniakiewicz/; Muzeum Narodowe, Warszawa 9‑10.12.1994.

220. A. 46; „Aby do emerytury” /12 zdjęć znanych klasycznych rzeźb marmurowych, w których, w powycinanych fragmentach widoczne jest niebieskie tło; nad każdym zdjęciem w niebieskim tle wycięte są litery układające się w sumie w niezwykle wulgarne przekleństwo; litery, to druga warstwa tła: pożółkła dokumentacja powielaczowa KwieKulik; pod każdym zdjęciem stoi cementowa tralka, na której, na dwóch skrzyżowanych blachach aluminiowych – pozostałości po dawnych chałturach – nasypana jest kupka potłuczonego marmuru (patrz App. 43, tralki i grys marmurowy)/; wystawa indywidualna; Gal. AR, Kino‑teatr „Tęcza”, Warszawa 03.03-02.04.1995.

221. A. 47; „KwieKulik 1980 - 1988”; prezentacja dokumentacji przeźroczowej, Gal. AR, „Tęcza”, Warszawa 09.03.1995.

222. A. 48; pokaz dla studentów Wydz. Hist. Sztuki; zajęcia W. Baraniewskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1995.

223. Półgodzinne nag. – kaseta magnetofonowa /odczytanie i komentarz zaproszenia na „Encyklopedię...”, „Koła KwieKulik”, itd. – patrz p. 90; premierowa prezentacja „Koła KK II”: ideału mieszkania przy ul. K. Wójcika/; „Endlos/Endles”, międzynarodowy projekt na audio instalację z okazji 50. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej; Gal. Wyspa i Delikatesy Avantgarde (Klaman-Knuth), Gdańsk 14.04.1995.

224. A. 49; „Sąd ostateczny” /włączając podczas „sądów” fragmenty nagrań utworów pop, żmudnie kolekcjonowanych „z radia” w ostatniej dekadzie, siedząc na podwyższeniu pod napisem jw., „sądzi” kciukiem w dół lub w górę kwestie lub nazwiska „podawane” przez publiczność (uwaga z dnia 16.01.2017: antycypacja tzw. „lajków”, później zastosowanych przez Facebook!/; „Performance polski” W. Kaźmierczaka; Bałtycka Gal. Sztuki, Ustka 07-09.k-09.1995.

225. A. 50; /prezentacja video: przekleństwa przy malowaniu bzów, wywiad z M. Szachowskim przeprowadzony przed malowaniem (p. A. 29)/; III Lubelskie Prezentacje Sztuki Video; Gal. Kont, Piwnica, UMCS, Lublin 10.1995.

226. A. 51; /publiczność z zawiązanymi oczyma; pokaz ochotnikom poza salą video z czołem i szminką (p. A. 39); ochotnicy w parach, na scenie, wykonują to samo do tej samej muzyki/; „Spotkania z performance” W. Zamiary, Klub Mózg, Bydgoszcz 20.01.1996.

227. A. 52; „Bezinteresowność konsekwencji”, multimedialny pokaz „Utworu”; Szkoła Sztuki Modzelewskiego i Sobczyka przy ul. Nowy Świat, Warszawa 11.03.1996.

228. „Signed, sealed, sold” – wystawa, sympozjum międzynarodowe na temat komercji w sztuce /do sprzedania krata „Van Gogh” za 500 $/; MCS, Market Prosperito, Poznań 04.1996.

229. A. 53; „Demokracja ciemniaków”, pokaz indywidualny /instalacja na sali krzesła – każde w jednym z 13. okręgów ze „ślepej” cebuli (patrz p. 42, App. 24) – cebule z przepaskami na „oczach” (patrz App. 51) – i siana przywiezionego w worze z Warszawy (patrz p. 31); obracający się chłopiec – przepasany szarfą z napisem „prezydent”; seria Działań dokumentowanych na glinę, ziemię, wodę, gips i kolorową krepinę, wg projektu z 09.1971 r.: pokaz „czaso-skutków estetycznych” na „dybach”, w których cały czas podczas Działania tkwiła głowa autora; odczytanie tekstu „O galerię uniwersytecką”, zamieszczonego w rocznicowym katalogu Gal. Kont, z kwietnia 1996 r.; pokaz: 45. przeźroczy z dyplomu z 1969 r., jako dowód na tezy o prekursorstwie zawartej w tekście (patrz p. 1); 2. przeźrocza z „Maksio w okręgach z cebuli” (patrz p. 42., 1971), 2 przeźr. z „Mojżesz w papierach i kulach z krepiny” (patrz p. 7.), 1. przeźr.: „Mojżesz w mokrych papierach i mokrych kulach z krepiny”; 50 min./; Gal. Wieża Ciśnień, Bydgoszcz 29.05.1996.

230. A. 54; „Radiostacja zasiłek” – instalacja /7. metrowa wieża z krat; na wys. oczu za jedną z krat stoi komputer „recytujący” mechanicznym głosem wyświetlane na monitorze teksty: 3 pokrewne poematy „Pod ziemię” – personalistyczne, samobójcze, indywidualistyczne, napisane wg. wzorca z końca wieku 19‑stego (poemat „Pod ziemię” Kornela Ujejskiego), z rymem i rytmem 12 na 9; jest on otoczony zawieszonym pionowo na wieży „okręgiem wyborczym” z 30. „ślepych” (ubranych) cebul‑wyborców (patrz App. 53) i 30. wyborców‑wiązek siana (okrąg poprzednio leżał – patrz App. 53 – teraz wisi)/; A.R. Galeria Przyjaciół: lata 1992‑1996; Królikarnia, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego, Warszawa 25.10-12.1996./sayings/pod-ziemię

231. A. 55; „Sztuka MKiS II” /c. d. pism interwencyjnych i podań; poematy „Pod ziemię”; „dyby” założone w przeciwną stronę niż w „Demokracji ciemniaków” (patrz App. 53); Działanie dokumentowane z krawatami nakładanymi na dyby i „worem siana (patrz App. 54) przywiezionym z Warszawy” na kolanach/; ogólnopolskie spotkanie artystów Sztuki Performance, Gal. Wieża Ciśnień, Bydgoszcz 12.1996.

▪ Bez numeru (między A. 55 a A. 56). Wywiad Zofii Kulik (min o KwieKulik) udzielony Piotrowi Sarzyńskiemu z okazji przyznania Jej głównej, 4.  nagrody „Paszportów Polityki” w dziedzinie plastyki (wręczonej w 1997 r.); „Polityka” 6/97, s. 48., 08.02.1997.

232. A. 56; „Radiostacja Zasiłek - Pessimismus Tower”, c.d. A. 54; /przed kracią kolumną i kołem „demokracji ciemniaków”, na ziemi, ciąg dalszy czaso-skutków estetycznych z wczesnych lat 70‑tych – Działań dokumentowanych, materiałowo‑przestrzennych, z synem Dobromierzem. Pięć szyb leży półkoliście na okręgach z cebuli (patrz p. 41)– na każdej, w okręgu z „ubranej” (ślepej) cebuli (patrz App. 54), leży niemowlę: jedno, ubrane w granatowe spodenki, białą koszulkę i czerwony krawacik zamiast głowy ma bryłę gliny, inne, bez spodni, ma też białą koszulkę i czerwony krawacik, ale ma dwie głowy, jeszcze inne, zamiast wnętrzności ma kupkę gruzu i głupawo zdziwiony wyraz twarzy, środkowe, przepołowione pionowo na pół, w środku ma bryłę mięsa, na którym leży okrąg z kulek rtęci/; WRO 97: Media Art Biennale Krajewskich, międzynarodowa wystawa Geo/Info Territory; Gal. BWA Awangarda, Wrocław 30.04.1997. (Katalog, s. 155).

233. A. 57; /24‑ro godzinne Działanie non‑stop: powrót po latach do klasycznych Działań dokumentowanych materiałowo‑przestrzennych do aparatu foto, ale publicznie, jako części większej całości prezentującej „Utwór” – w sytuacji powrotu do dobrze znanej, ale zarzuconej od dawna archaicznej praktyki – studium natury – malowania żywych kwiatów w plenerze; c.d. Działań z Dobromierzem z użyciem sztucznych niemowląt; co 2. godziny wernisaż jednego z 12. obrazów olejnych: „palet” słynnych malarzy/; „24 godziny”: International Performance Festival A. Tajbera i Ł. Guzka, Stow. Fort Sztuki; Fort św. Benedykta, Kraków 09.1997.

234.  A. 58; /pokaz materiałów pokazanych Beuysowi na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie przez KwieKulik; opis okoliczności spotkania i wcześniejszych kontaktów/; sesja, w ramach wystawy: „Joseph Beuys. Obrzeża Europy”; Gal. Bielska BWA, Bielsko‑Biała 10.1997.

235. III Międzynarodowe Biennale Sztuki, Montenegro; komisarz Andriej Jerofiejew, Cetinje 20.09-02.11.1997. (Katalog).

236. A. 59; „Awangarda bzy maluje”; wystawa indywidualna; Gal. DAP, Warszawa 02.1998 /patrz katalog i recenzje/.

237. „Poetyzacja Pragmatyki”; wystawa ind. KwieKulik /duże Cibachromy/; Gal. Bielska, Bielsko-Biała 05,06.1998.

238. A. 60; „Rzeźba, malarstwo, performance, Działanie, Ministerstwo Kultury i Sztuki” /slide show: nawiązanie do App. 20, 29, 41, 42, 53, 55, 56, 59, + z ostatnich dokonań, + napisanie podczas wystąpienia pisma urzędowego „Zwrot dyplomu” do Pani minister Kult. i Sztuki Joanny Wnuk-Nazarowej, + ja w kwadracikach z kol. krepiny na zewnątrz (patrz p. 1); Paul Panhuysen, Ewa Śmigielska & Władysław Kaźmierczak, Victor Martinez, Hortensia Ramirez, Linas Liandzbergis, Young-Ja Bang-Cho, Alastair MacLennan&Zygmunt Piotrowski, Victor Petrov, Lee Sang-Jin, Hercus Kuncius&Małgorzata Kaźmierczak, Norbert Walczak, Wojciech Stefanik, Tokio Maruyama, Milan Kozelka&Silvie Milkova, Janusz Bałdyga, Andrzej Dudek-Durer, Hector Ruiz Sepulveda, Yoshiko Maruyama, Dziugas Katinas, Eva Ursprung, John Sturgeon, Krzysztof Zarębski, Rolf Langebartels&Vera Preis, Piotr Krajewski./; VI Międz. Spotkanie Artystów „Zamek Wyobraźni”, BWA w Słupsku, Muz. Zachodnie, Bytów 26.06.1998.

239. A. 61; /z ok. 5. rocznicy istnienia Stow. Artyst. „Wieża Ciśnień”; ja w białej „todze”, pod spodem ja w kwadracikach (patrz p. 1 i App. 60)/; Gal. Wieża Ciśnień, Bydgoszcz 28.06.1998.

240. KwieKulik – 3 cz/b fotografie i opis: „Usiądźcie nam na głowach”, „Powiedz coś k…”, „Ludzie kubły na śmiecie” /z performance na bazie Działań na głowę: głowy jako siedziska krzeseł, głowa w misce z brudną wodą, głowy w kubłach razem z autentycznymi śmieciami – „New Red‑Art” – podczas międzynarodowego spotkania „Body, Performance”; Gal. Labirynt, Lublin 10.1978/. Międzynarodowa wystawa „Body and the East - From the 1960s to the Present”; Museum of Modern Art, Ljubliana 07‑09.1998. (Katalog, s. 128-129).

241. „Litera, Słowo, Zdanie”; projekt międzynarodowy; Stow. Fort Sztuki, Kraków 10.1998.

242. „Festiwal Inteligencji”; wystawa indywidualna KwieKulik /wybrane prace z lat 1984‑1987: kolorowe, wielkoformatowe fotografie cibachrome oraz obiekty/; Gal. Arsenał, Białystok 01,02.1999.
A. 62; wystawa indywidualna Pr.K. w ramach wystawy „Festiwal Inteligencji” w Gal. Arsenał /44-elementowa „kompozycja naścienna” (termin Pr.K.) o wym. 2 m x 7 m: 22 obrazy i 22 kolorowe zdjęcia; rzeźba „Powieszony pejzaż”; kompozycja naścienna „Zwrot dyplomu” (patrz App. 60)/; Gal. Arsenał, Białystok 22.01-14.02.1999.

243. A. 63; „Brakujące ogniwo”; wystawa indywidualna KwieKulik; promocja książki J. Truszkowskiego – prezentują Ewa Mikina i prof. Anna Zeidler–Janiszewska /„Sztuka krytyczna w Polsce. Kwiek. Kulik. KwieKulik. 1967–1998”, wstęp prof. Stefan Morawski, wyd. Gal. Miejska Arsenał w Poznaniu, str. 208, 42 il. cz.b., 21 il. kol., nakł. 1500/; Gal. Miejska Arsenał, Poznań 22.02-18.03.1999.

244. „Awangarda bzami handluje”; 5 akcji w przestrzeni publicznej Łomianek:
A. 64; pierwsze wyjście na bazar, 10.04.99; A. 65; drugie wyjście na bazar, 08.05. 99; A. 66; trzecie wyjście na bazar, 15.05.99; A. 67; czwarte wyjście na bazar, 22.05.99; A. 68; piąte wyjście na bazar, 29.05.99.

245. A. 69; Warsztaty Sztuki Multimedialnej i Muzyki Improwizowanej /Kwietniewski, Kwiek, Libera, Skarbek, Mazzoll, Trzaska; prowadzenie 2. dniowych warsztatów; udział w warsztatach Trzaski/; Biuro Inicjatyw Twórczych A. Baumgart; Gal. BWA, Zielona Góra 07.1999.

246. A. 70; „Co dwie głowy to nie jedna”; Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Performance „Navinki 99”; Narodowa Gal. Sztuki, Mińsk 09.09.1999. (Katalog, s. 25).

247. A. 71; szóste wyjście na bazar, 11.12.1999.

248. A. 72; siódme wyjście z obrazami – na parking Kampinoskiego Parku Narodowego /patrz p. 244/, 02.04.2000.

249.  „Nieoczekiwane zakwity wiosenne”; Działanie dokamerowe w ogrodzie /dzieła Stalina na akacji, 2 koszule flanelowe (w czerwoną kratę i w niebieską kratę) na krzewach, pień sosny na kwitnącej czereśni i srebrnym świerku, bombki choinkowe na winogronie/; Dąbrowa, Wielki Piątek, 21.04.2000.

250. A. 73; ósme wyjście z obrazami – na parking KPN-u; paski z kolorowej krepiny (przebitka do dyplomu); Łomianki-Dąbrowa Leśna 30.04.2000.

251. A. 74; „Awangarda bzami handluje w Łomiankach”; akcja w przestrzeni publicznej Piotrkowa: przeniesienie z Łomiankowskiego bazaru realnej sceny sprzedawania obrazów (patrz p. 244); 10‑11.05.2000.
A. 75; 3 minutowy performance: „Nieoczekiwane zakwity wiosenne” + bombka choinkowa (patrz p. 249) – udział w projekcie „Trybunalski Tower” Jeana Dupuy; II Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji „Interakcje 2000” /Barber, B. Borkowski, Chołoniewski, Dupuy, Gajda, Piec, Horde, Kiniorski, Kaźmierczak, Śmigielska, Knittel, Mendonca, Piegza, Richards, Sitt, Świdziński, Torrens, Twardowski, Guzek/; Piotrków Trybunalski 08‑12.05.2000.

252. „Banan i granat” – teatrzyk reistyczny (1986); 10 cibachromów 160 x 115 cm na wystawie „Polonia – Polonia” /na jubileusz 100-lecia Zachęty/; Narod. Gal. Sztuki Zachęta, Warszawa 06.2000.

253. „KwieKulik: Działania na głowę, 1978” (patrz p. 240); „Arteast 2000+, Arteast collection” /The Art of Eastern Europe in Dialogue with the West. From the 1960s to the Present. Exhibition of works for an emerging collection/; Museum of Modern Art, Ljubliana 06-09.2000. (Katalog, s. 110-111).

254. „KwieKulik – agregat autobiograficzny (część I)”; instalacja 380 x 1400 x 105 cm w sali Narutowicza na wystawie „Szare w kolorze 1956 – 1970”; Narod. Gal. Sztuki Zachęta, Warszawa 07, 08.2000. (Katalog nakładem własnym).

255. A. 76; „Co dwie głowy to nie jedna” (patrz A. 70) + udekorowany flagami obraz z cyklu „Awangarda bzy maluje”: model Pana Prezydenta (Kwaśniewskiego) + „tekst-wykonanie” (patrz A. 19, 22); podczas: „Karta Sztuki – Danie Główne: Performance”; SAWC, BWA, Bydgoszcz 23.09.2000.

256. Działanie dokumentowane ze Szmatką (psem), kratą „jesienną” i czerwoną materią (dokamerowe, niepubliczne; przez tę kratę był malowany w lesie jesienny widok dn. 30.10.2000); Dąbrowa 08.11.2000.

257. A. 77; podczas Koncertu Na Koniec Wieku „Od świtu do zmierzchu”: Kwiek /przywalony worem siana i trzymający stalową kratę „Polonia” w cenie 300. dolarów/ jako Papież w „rzeźbie” Cattelana; MOK, Piotrków Trybunalski 29.12.2000.

258. Trzy publikacje w internecie – na łamach pisma „Raster” – Rozsyłka nr 24: „List do Olbrychskiego w sprawie jego zachowania w Zniechęcie”, Rozsyłka nr 25: „Ostatnie pisma o stypendia” /z cyklu Sztuka Ministerstwa Kultury i Sztuki II/, Rozsyłka nr 26 z trzema kolorowymi zdjęciami z A. 77: „Papieżż, Kkwiek, Cattelan, Seeman, Rottenberg”; www.raster.art.pl, 11.2000, 02.2001.

259. A. 78; „Two Performclips and the War” (patrz p. 171/2 i App. 28, 30; 70, 76); „Exit”: International Festival for Unusual Live Performances (by Roi Vaara); Culture Center Cable Factory, Helsinki 03.03.2001.

260. A. 79 i A 79 a), b), c); „Awangarda bzy maluje jako plansze” /wystawa indywid. 7. obrazów 140x100 cm oraz finał „Rozsyłki nr. 24” z datą 18.11.2000 – wizerunki D. Olbrychskiego i J. Pilcha w mundurach Hitlerowskich z napisem „naziści”/ – na inauguracji III Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji „Interakcje 2001” /Sharp, Mendonca, Zet, Katinas, Liandzbergis, Zarzycka, Ojda, Świdziński, Horde, Kowalska, Yamaoka, Guzek, Juhasz, Kuczyńska, Kwaśniewski, Fishbone, *Pushkin, *Petrov, Barrysevitch, Horrik & Dubach, Bodzianowski, *Rylke, Morcellet, J. & C. Pineau – *osoby na moje zaproszenie/; Gal. BWA, Piotrków Trybunalski 08.05.2001. (CD ze zdjęciami).
  A. 79 a); pokaz przeźroczowy w ramach sympozjum: „Sztuka na przełomie wieków” /Kwiek, Guzek, Pineau/; Interakcje, MOK, Piotrków Trybunalski 09.05.2001.
  A. 79 b); akcja w przestrzeni publicznej Piotrkowa /wykorzystanie praktyki z pochodów: scenki z życia na ruchomych platformach – malowanie (symulowane) kwiatów z natury na obrazach-planszach na wozie ciągnionym przez konie – pomysł z dn. 24.10.2000 nie przyjęty na WRO 2000/; Interakcje 10.05.2001.
  A. 79 c); akcja w przestrzeni publicznej Piotrkowa /w wannie, w wodzie, rzeźbienie w glinie-błocie leczniczym głowy polskiego typa, który zarabia powyżej 50 000 zł (12 000$) miesięcznie, „zdrowotna” kąpiel w wodzie błotnej z „rozpuszczonej” głowy/; przed Gal. BWA, Interakcje 12.05.2001. Honorowy Konsultant Festiwalu.

261. A. 80; „Kraty…” – instalacja + zdjęcia z A. 78: „Wypowiadam wojnę Finlandii” /głowa w gó0072nej, okratowanej przestrzeni/; „piekło” w aneksie do wystawy „Wojna w człowieku” G. Kowalskiego; CRP, Orońsko 05.2001. /„Ale bodaj najciekawszym fragmentem ekspozycji jest tzw. Aneks …To jedno z moich największych artystycznych zaskoczeń ostatnich czasów”. P. Sarzyński, „Polityka” 23/2001/.

262. A. 81; /Slideshow i pokaz 3. obrazów z cyklu „Awangarda bzy maluje jako plansze” na zaprojektowanym, zorganizowanym i zrealizowanym przez siebie Festiwalu; w ramach IV Walnego Zjazdu SASI, (patrz p. 192, 213 i 219)/; „II Ogólnopolski Festiwal Pojawień się i Wyglądów”, Appearance Festival; forma: „Realizacja”, patrz p. bez numeru między p. 171 a 172, 213 i 219/; Muzeum Narodowe, Warszawa 08‑09.06.2001.

263. A. 82; „Super, hiper, piękno i miękkie przejście” /min realizacja „na żywo” „wystawy chwilowej” (termin Pr.K.): 18 „wierszy” sprejowanych przez szablony na 18 fotografii Mińska; „Miękkie Przejście” znaczy, że początek tego Appearance wygląda jak koniec jakiegoś poprzedniego – tu App. 79 c)/; Trzeci Międzynarodowy Festiwal Performance „Navinki 2001”; Mińsk 09.2001. (Katalog, str. 18, 19).

264. A. 83; „O radości iskro bogów…” – performclip (termin i genre Pr.K.) – do ostatniej części IX symfonii Beethovena – hymnu Unii Europejskiej; Gal. Wieża Ciśnień, SAWC, Bydgoszcz 27.10.2001.

265. „KwieKulik: Działania na głowę, 1978” (patrz p. 240); „Arteast 2000+, The Art of Eastern Europe” /A Selection of Works for the International and National Collections of Moderna galerija Ljubliana; kuratorzy: Zdenka Badovinac i Peter Weibel)/; Orangerie Congress, Insbruck 11.2001. (Katalog, s. 126).

266. A. 84; „Atak Amerykański na wieżowce w Kabulu” – „obraz” olejny 120 x 180 cm, z 3. zdjęciami, „namalowany” na „wzorkowym spodzie” z Zachęty (patrz A. 31) na wystawę „Co widzi trupa wyszklona źrenica” (Słowacki) G. Kowalskiego; Teatr Academia, Warszawa Praga 23.11.2001.

267. KwieKulik – Biały sześcian. Krzyże. Stos książek. Kamień. /cibachrom 160 x 115 z cyklu „Banan i Granat”, teatrzyk reistyczny, performance, Dziekanka 24.11.1986/; „Irreligia” /Morphology of the non-sacred in 20th century polish art/; Atelier 340 Muzeum, Brussels 12.2001, 01.2002.

268. KwieKulik: „Młot, dłoń, lód; sierp, hak, cień” i „Sztuka w majtkach” (1984) – żywy relief i obiekty (patrz p. 158); cibachrom 150 x 100 cm + 6 zdjęć 20 x 16 cm w stałej „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej”; CSW, Warszawa 18.12.2001 (otwarcie Kolekcji).

269. A. 85; „Demokracja ciemniaków II – intelektualiści polscy powołują formułę” – pokaz projektu; „Boże Ciało 2000” – prezentacja 45-min. nagrania audio śpiewów przechodzącej obok domu procesji; „O radości iskro bogów…II” – performclip (termin i genre Pr.K.) do ostatniej części IX symfonii Beethovena – hymnu Unii Europejskiej i mojego gwizdu (patrz A. 83); IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje 2002” /Świdziński, Bałdyga, Kaźmierczak - Rybska, *Piekarczyk, *Zarębski, Z. Piotrowski, Nieslony, Bar-On, *Araya, Martel, Perreault, *Takahashi, Yamaoka, Ono, Maruyama, *Haba, Apisuk, *Luhta, *Virmakoski, Mol, *Poppel, *Biro, Fodczuk, Tatarczuk, Piegza, Romanovski, Pietrov, Juhasz, Zanasi – *osoby na moje zaproszenie/; Europa, Piotrków Trybunalski 09.05.2002. Honorowy Konsultant Festiwalu.

270. A. 86; „Demokracja ciemniaków II – Intelektualiści Polscy powołują formułę” – 44-częściowa kompozycja naścienna /„obraz” olejny 120 x 180 cm z 3. zdjęciami, „namalowany” na ostatnim wolnym „wzorkowym spodzie” z Zachęty (patrz App. 31) + opisy moich lekcji rysunku + skarga do P. minister sprawiedliwości B. Piwnik (patrz „Rozsyłka” nr 29: pismo „skojarzone”, termin Pr.K.) + pozostałości z malowania – całość w kształcie insekta-pasożyta/ – na wystawę „Władza ludu” K. Żwirblisa; Gal. Arsenał, Białystok 05.2002. (Katalog, s. 26)

271. A. 87; 147-częściowa kompozycja naścienna o wym. 251 x 226 cm: „Atak Amerykański na wieżowce w Kabulu II” – ciąg dalszy (następny „krok”) A. 84. /do „obrazu” – niebo „do góry nogami” – została dodana „rama ozdobna” obita tkaniną (pochodzącą z większej kolekcji tkanin przysyłanych z Nowego Jorku przez matkę Zofii Kulik) – ogień z piekła „do góry nogami”, z umieszczonymi na niej naprzemiennie: 6. ministerialnymi odmowami udzielenia stypendium i 7. planszkami, z umieszczonymi na nich po 4, 28. pocztówkami (na ulicy wchodzę do wanny z wodą, patrz A. 79 c.) zmienionych Działaniami plastycznymi; załączone 180 min. nagrań audio (2 kasety) z Działań na tych pocztówkach: nag. „skojarzone” (termin Pr.K.)/ – na poszerzoną reedycję wystawy „Co widzi trupa wyszklona źrenica” G. Kowalskiego; Narod. Gal. Sztuki Zachęta, Warszawa 09-10.2002. (Katalog).

272. „Pakiet dokumentacyjny” – „Działanie na dokumentacji z akcji w przestrzeni publicznej częścią klasycznego dzieła na temat” (patrz A. 79 c i A. 87) /16 plansz z kilkudziesięcioma zdjęciami kol. i opis/ na The 10th Performance Art Conference „Performance and Photography”; European Performance Institute Center and ASA-European, Köln 10.2002.

273. A. 88; „Szkoda, że po śmierci” – „demonstracja” na wernisażu wystawy „Andrzej Partum 1938-2002” /odsłonięcie napisu: „Szkoda że po śmierci; Demonstracja Kwiek Rewizjonizm” i chodzenie z nim/; Kordegarda, Warszawa 14.11.2002. (Katalog).

274. A. 89; 1. Slideshow /Dyplom, Twarz Ewy, Dobromierz, Gówno ..., Wanna, Atak Amerykański na ... I, Demokracja ciemniaków II, Atak Amerykański na ... II, tekst Świdzińskiego w Galerii Działań 08.11.2002, Szmatka na czerwieni patrzy się przez kratę na Zachód i przez kratę ogląda z Zachodu czerwień na Wschodzie 2000/, 2. „Postmalarstwo. Rozdzielenie farby od Anegdoty” /„wernisaż podczas Appearance”; „wystawa chwilowa”: 6 płaskich kompozycji naściennych; wernisaż/, 3. „Działanie na drut, drewno i pastele” /publiczne Działanie dokamerowe; realizacja drugiego utworu z 23. propozycji z r. 1971 – w trakcie prezentacji 1,5 godzinnego nagrania audio z realizacji: A. 88, z wizyty na wernisażu Świdzińskiego w Gal. Działań, reakcji na audycje TV podczas Święta Niepodległości, z tej podróży do Lublina i zapowiedzi A. 89 przez Waldemara Tatarczuka/; Ośrodek Sztuki Performance CK, Lublin 22.11.2002.

275. A. 90; 48-częściowa kompozycja naścienna o wym. 865 x 230 cm: „Awangarda bzy maluje II” (patrz A. 59, 62) /24 obrazy i 24 kolorowe zdjęcia, inne niż w A. 62/ + 23-elementowa kompozycja naścienna: „Awangarda bzami handluje w Łomiankach” (patrz A. 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74) /ze zdjęć z wyjść na bazar i jednego z „wystawy wyjść” w przestrzeni publicznej, zwisa na 7. kolorowych ściągaczach 7 płaskich obiektów: 7 stron tekstu Rozsyłki nr 30 pt.: „100 000 zł przeszło koło nosa”, rozesłanej w internecie dn. 11.12.2002 w przeddzień wernisażu – odrzuconego po raz drugi przez Ministerstwo Kultury projektu udziału autora w Biennale Weneckim 2003/ + „Przeklinanie przy malowaniu bzów” (patrz A. 29, 38) /pętla video/; na wystawę „Sposób na życie” M. Lisiewicz; CSW Łaźnia, Gdańsk 12.2002-01.2003. (CD-ROM).