▪ Bez numeru (między p. 275 a 276). Komisja Ministerstwa Kultury w składzie: – Mariusz Hermansdorfer, Jaromir Jedliński, Michał Kliś, Mariusz Knorowski, Wojciech Krukowski, Monika Małkowska, Agnieszka Morawińska, Maria Morzuch, Adam Myjak, Adrianna Poniecka- Piekutowska, Anda Rottenberg, Ferdynand B. Ruszczyc, Krzysztof Stanisławski, Andrzej Starmach, Aleksander Wojciechowski, Hanna Wróblewska – odrzuciła propozycję udziału Przemysława Kwieka w Biennale Weneckim 2003, bez otwierania (!) teczki.
Cyt. ze skargi: „Minister Kultury, Pan Waldemar Dąbrowski, 00-071 W-wa, ul. K. Przedmieście 15/17. Dnia 22.01.2003 Zofia Kulik, dzięki Jej uprzejmości, na moją prośbę i na podstawie mojego ustnego (do P. sekretarki Dep. Sztuki) i pisemnego upoważnienia, odebrała z Departamentu Sztuki projekt-propozycję mojego udziału w Wenecji 2003, zgłoszony przez profesjonalistę występującego pod godłem »Appearance«. Projekt spełniał wszystkie formalne wymogi zaanonsowane w ogłoszeniu gazetowym, tzn. zawierał scenariusz wystawy sztuki współczesnej, budżet wystawy, zamkniętą kopertę z godłem z informacjami o autorze propozycji – odbiór całości w MK był poświadczony dn. 30.09.2002 przez P. A. Tuchacz, sekretarkę Ministra, co widnieje na załączonej tu kopii zgłoszenia udziału przedłożonego na ręce P. Ministra. Jednak teczka tekturowa z projektami wystawy i dokumentacją, jej »otwarcie«, było zaklejone oryginalną kartką z informacjami, którą nakleił autor propozycji – a tę właśnie kartkę zerwano dopiero teraz, przy odbiorze, w obecności Z. Kulik, w celu przeliczenia 9. załączonych rozkładówek. Wynika z tego, że Komisja nie zapoznała się z projektem, lub projekt w ogóle nie został przekazany Komisji. Dlaczego? Również koperta z godłem była otwarta, co jest niedopuszczalne w wypadku nie dopuszczenia projektu do realizacji. Jeśli projekt nie został przedłożony Komisji lub Komisja go nie rozpieczętowała (i nie zapoznała się z nim), to proszę potraktować to pismo jako formalne odwołanie i powtórzenie Konkursu...”, Warszawa styczeń 2003

276. A. 91; Zda(e)rzenia Bydgoskie 26.01.2003.

277. A. 92; w pubie Przyjemskiej i Libery; Aurora, Warszawa 05.03.2003.

278. A. 93; na wystawę „Wolność” E. Cieślarowej /228-częściowa kompozycja naścienna o wym. 130 x 150 cm, z „podpisem” w postaci zdjęcia – przedstawiającego Jana Piekarczyka „wolnościową” formułę ukrytego „Utworu” Przemysława Kwieka objawianego poprzez kolejne Appearances, czyli sposobu w jaki odczuwa, postrzega, wyraża i rozwiązuje paradoks artysty, to znaczy w zasadzie paradoks wolności (twórczej):
(U): ( [Wolność] = Appearance)  (Wolność  [Appearance]) – patrz App. 26. Zrealizowana wg zasad „Sztuki Zielonej” (termin Pr.K., patrz App. 34).
Do każdego z 4-rech boków ozdobnej ramy do obrazów o wew. wymiarach 65 x 85 cm, wzdłuż, przymocowana jest zielonkawa Statua Wolności z poderżniętym gardłem (kopie ze „szmate-mâché”, oryginały Statuł patrz App. 11). Statuy przymocowane są do ramy kolorowymi sznurkami-ściągaczami parami, do przeciwległych boków. Na linii górnego ściągacza mocującego pionową parę statuł napis z jasno zielonych liter: „Rzeź niewiniątek”. W ramie, pod przeźroczystym celofanem, kompozycja z 9-ciu rozkładówek będących częścią zgłoszenia udziału Pr.K. na Biennale w Wenecji 2003: kilkadziesiąt zdjęć dokumentującymi Dzieła i Działania Pr.K., akwarele-projekty możliwych ekspozycji i wystąpień „na żywo” – odrzucone przez Komisję Min. Kultury bez rozpatrywania. Na celofanie napis z półprzeźroczystych brązowo-niebiesko-zielonych liter celofanowych: „Gawno w Ministerstwie Kultury i jego Komisjach”. Do podstaw każdej Statuy przywiązane są „ściągaczami” „pęki” pism urzędowych, kartki A4 w „Oprawie Kwieka”, które, wbrew prawom ciążenia „zwisają” do góry, na boki i w dół, przypominając swastykę/; Teatr Akademia, Warszawa 06-12.05.2003. (Katalog).

279. A. 94; cz. 1: „Działania” /film TV 16 mm z roku 1972 – najwcześniejszy istniejący w Polsce dokument filmowy z eksperymentatorskich narodzin gatunku sztuki, który też dobrze określa słowo: Interakcja (patrz p. 34)/; cz. 2. pod hasłem: „Gawno w Ministerstwie Kultury i jego Komisjach” (patrz A. 93) /wewnątrz budynku – w dźwięku dobrych utworów pop ze swojej kolekcji, z dartych, urzędowych pism „w sprawie Wenecji 2003” i własnej postaci autor buduje fazy pomnika i je dokumentuje, wtedy też, przerywając muzykę recytuje zniekształcane słowami: „ble, ble”, „minister Kultury Waldemar Dąbrowski”, „chał, chał”, „prezes rady ministrów Leszek Miller” własne „wiersze” w jęz. angielskim z cyklu „Super, hiper” (patrz A. 82 i 92), odczepia od siebie fragmenty pism i zmięte wciska między materacowe sprężyny stelaża wyprutego z wersalki przez wiele lat używanej przez KwieKulik; na zewnątrz budynku – dotykanie trzech nieletnich dziewcząt „nieżywo” leżących na trawie, przenoszenie Ich po kolei na stelaż i „ruchanie” na sprężynach z pismami w rytmie szybkiego stosunku. Zdanie kończące: „… na tych sprężynach… został poczęty mój syn” (patrz: ciąża Zofii Kulik na filmie „Działania”)/. V Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje 2003” /Świdziński, Bałdyga, Kaźmierczak - Rybska, Zarębski, Grabowski, Tajber, Nieslony, Bar-On, Takahashi, Yamaoka, Ono, Haba, Fukuhara, Apisuk, Virmakoski, Optimist, Tatarczuk, Piegza, Romanovski, Pietrov, Juhasz, Vijayakumar, Dhanaraj, Szambathy, Cross, McMurry, Hunter/; Europa, Piotrków Trybunalski 05‑10.05.2003. Honorowy Konsultant Festiwalu.

280. „Musztra Statuł Wolności” – Działanie dokumentowane na 4. gipsowych Statuach (patrz App. 11) we własnym ogrodzie wśród kwitnących maków (dokamerowe, niepubliczne); Dąbrowa, druga połowa maja 2003.

281. „Sezon ogórkowy” – Działanie dokumentowane „Na około lilii ogórkami” /dokamerowe, niepubliczne, we własnym ogrodzie, na lilii przez siebie wyhodowanej; nag. „skojarzone”(termin Pr.K.): 2. strona kasety „Bezrobocie” z dnia 31.07.03; 01.08.03; 26.08.03/; Dąbrowa 01.08.2003.

282. „Co widzi trupa wyszklona źrenica” (patrz A.87). Muzeum Okręgowe im L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 04‑09.2003.

283. Płyta CD: „Gawno w Ministerstwie Kultury i jego Komisjach” w formie cyfrowej – na drugą edycję wystawy E. Cieślarowej „Wolność” /Slideshow: 32 zdjęcia autorskiej dokumentacji: z A. 7., 20., 46., 49., 53., 54., 55., 56., 62., 77., 79. c, 83., 85., 86., 87., 92. i z 7. obrazów-plansz + 32 zdjęcia‑transformacje obrazu głównego tworzone kolejno, eksperymentalnie w Photoshopie; Festival Est-Ouest, Die (Francja) 19‑28.09.2003.

284. A. 95; „Działanie krajowe” /prezentacja nowego zaproszenia na tą imprezę, pozbawionego wad oryginału; prezentacja nowego logo Kwieka „KwieKKwieKulik”; druga strona szablonu „Nie artystom robienie sztuki surowo wzbronione”: zdjęcia Piety Michała Anioła/; „Wieczór Sztuk Innych” /Prz. Kwiek, Świdziński, Libera, Rylke, Piekarczyk, Z. Piotrowski, K. Piotrowski, Konieczny/; Gal. XX1, Warszawa 21.11.2003.

285. „Realizacja” w formie „tekstu zagnieżdżonego” (termin Pr.K.) pomysłu do realnego wykonania: „Głowy, ręce, nogi, niemowlęta…”, ale na papierze – poprzez pasożytnicze ulokowanie opisu niewykonanego "dzieła" w opublikowanym tekście innego autora; pomysł nr 77 z Karty z dnia 30.08.1998 umieszczony w tekście Jerzego Truszkowskiego: „Przemysława Kwieka Radykalne Poetyki Rewizjonizmu” – zamieszczony w kat. wystawy indywidualnej Pr.K. w Galerii Kronika, Bytom 16.01.2004.

286. A. 96; „Radykalne poetyki rewizjonizmu”; wystawa indywidualna /min „Odpoczynek czerwonej szarfy” premiera kompozycji 3D z czerwonego płótna – elementu z „banku materiałów” KwieKulik z końca lat 60-tych, siekiery, pnia, worków z węglem z bieda-szybu i złośliwie niebezpiecznych „dzieł sztuki-bomb”; „Rozdajki” – 66 wierszy z cyklu „Super, hiper, extra the best...” rozdawanych przez bezrobotnego kopacza z bieda-szybu oraz bezrobotnych artystów, na twarzach „czarne maźnięcia” KwieKulik z r. 1988/; Bytomskie Centrum Kultury, Gal. Kronika, Bytom 16.01.2004. (Katalog).

287. A. 97; „Rzeźbiarze fotografują” G. Kowalskiego /c. d. pracy dyplomowej i kilkaset kolorowych przeźroczy z roku 1969-70 osobiście zrewitalizowanych cyfrowo jako komputerowy Slideshow/; Muzeum Narodowe, Królikarnia, Warszawa 01.2004. (Katalog).

288. A. 98; „Przeciw niezbyt rozumnym w sprawach nowoczesnych”; wystawa indywidualna /podczas wernisażu „performclip” (termin i genre Pr.K., patrz App. 83, 85) pt. „O radości iskro Bogów III”: po raz pierwszy 2 klatki obok siebie – w drugiej równolegle dziewczyna w mini tańczy do muzyki disco – Beethoven nałożony na disco (za niecałe 2 miesiące Polska przystąpi do Unii Europejskiej: 01.05.2004); odsłonięcie „wystawy chwilowej” postmalarstwa: „Rozdzielenie farby od Anegdoty”; min. „Morderstwo morderców II – powieszone powieszonym”: premiera kompozycji 3D z 4. szubienicami („powieszenie” patrz App. 62)/; Gal. Bielska BWA, Bielsko-Biała 03.03.2004. (Książka; patrz A. 103).

289. A. 99; „Awangarda bzy maluje II”, „Awangarda bzami handluje w Łomiankach”; wystawa indywidualna (patrz A. 90, bez Rozsyłki nr 30); Gal. Nowy Wiek, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, 05.03.2004.

▪ Bez numeru (między App. 99 a App. 100). Słowo wstępne podczas otwarcia wystawy „Suka” Oli Polisiewicz; cyt. „ (…) potem przekaże głos Jankowi Piekarczykowi.(Autor czyta z kartki). (…) To będzie wypowiedź Kwieka, a nie – »co Ola chciała przez to powiedzieć«. Ta całość, która w tej chwili ma miejsce, to wydarzenie w stylu lat 70-tych. Należy do zjawiska, że twórcy sami omawiają prace twórców: siebie i kolegów – jak książki artysty Truszkowskiego o artystach – z braku sił fachowych chcących to robić. W kontraście do wydarzenia sąsiedniego, mającego tu miejsce, gdzie artysta (Libera) jest „obsługiwany”, klasycznie, przez teoretyka ze stopniem naukowym doktora (Piotrowski). Zjawisko sztuki awangardowej lat 1970 – 2004 – w kontrze zjawisku klasycznemu. (…) Więc ta mająca tu teraz miejsce awangardowa całość: dzieło i komentarz, analogicznie autoerotyzmowi, jest autoegzegetyczna. Autoerotyzm auto egzegetyczny. (…) Żeńskość i matczyność, organizm w stanie rui – który za moment nieuchronnie kończy się stanem karmiącym uwidocznionym dyndającymi sutkami – u psów – jest »Suką«. Słowo »suka« stosowane do żeńskości ludzkich – w latach osiemdziesiątych stosowane hasłowo w osobnym gronie młodych wtedy artystów przyznających się do postpankowego przed hiphopowego rodowodu, mających zezowate szczęście startu w jednym z najbardziej chudych i schizofrenicznych stanów państwowo-społecznych kraju – słowo rutynowo stosowane do kobiet w sensie pejoratywnym, bo suka, to najpierw bezwstydna kopulantka i w smutnym rezultacie rodzicielka i matka (smutnym dla mężczyzny, bo po sekundzie rozkoszy ma perspektywę uwiązania i wydatków) – bez miłości – reprezentantka aktu seksualnego odartego z kosmicznie wielkiej i równie wytartej tradycji nadbudowy niezwykłości, piękna i szlachetności rodowodem ze sztuk, poezji, religii, edukacji i propagandy – słowo wprowadzone do obiegu na polu sztuk właśnie przez to grono, pejoratywne jak sądzę nie było, mimo że pejoratywne. Miało ono na celu, poprzez wyłuskanie z kokonu rutynowego miodu, ten kokon pokazać i unieważnić. A kokon ten był taki sam w komunizmie i w kapitalizmie. W ZSRR i USA. Ja zapewniam: druga część znaczenia tego słowa była – nie była ujawniana, że suka ludzka też kocha i cierpi i też ten, co chce ją wykopulować….”; Galeria XX1, Warszawa 15.03.2004.

290. Działanie dokumentowane na półfabrykatach do „Koloratek nagłej śmierci”, we własnym ogrodzie wśród kwitnących: czereśni, pigwy (dokamerowe, niepubliczne); Dąbrowa 27.04.2004.

291. A. 100; „Ja na ekran jak pies na obrazy” /patrzenie się na projekcję swoich slajdów w taki sposób, w jaki na tych slajdach pies patrzy się na obrazy autora: kwiaty olejno malowane z natury w ogrodzie. Przed autorem psia miska z żarciem/; w ramach Interakcji 2004, Farbiarnia, Bielsko‑Biała 13.05.2004.

292. A. 101; „Ja na ekran jak pies na obrazy” (14.05.2004) (patrz A. 100) i „Kompozycja naścienna” /na plakacie „Przeciw niezbyt rozumnym w sprawach nowoczesnych”: (patrz A. 98) urzędowa korespondencja „w sprawie” Asiatopii 5, rzędy „Koloratek nagłej śmierci”, na ścianie rys. Statuy Wolności z „koloratką” na gardle/; VI Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje 2004” /Świdziński, Piegza, Romanovski, Pietrov, MacLennan, Fuentes & Mendez, P. Krishnan, Connolly, Ługowski, Hamilton, Fodczuk, Bodzianowski, Robakowski, Zarzycka, Mandrou & Primat, von Lilienfeld, Maliboroda, *Coyle, Kristinsson, Seagrave, Stefanik, Kuczyńska, Vaara, Arsem, Fernando, Knittel, Babin, Gajda & Piec, Da Wu Tang, Karsamsun, Tajber –*osoby na moje zaproszenie/; Europa, Piotrków Trybunalski 10‑15.05.2004. Honorowy Konsultant Festiwalu.

293. A. 102; Obraz „Żądamy spokoju między Arabami a Żydami” z cyklu „Awangarda bzy maluje jako plansze”: „odsłonięcie” i „czytanie” na: „Eres s.c. Ryszard Ługowski prezentuje: Ściana płaczu:” /Kwiek, Ługowski, K. Piotrowski, Przyjemska, Kurzyca, Sikorski, Świdziński/; Gal. XX1, Warszawa 18.05.2004.

294. „Musztra Statuł Wolności c.d.” – Działanie dokumentowane dokamerowe, niepubliczne /na 8. Statuach: 4. gipsowych i 4. ze „szmate”-mâché (patrz App. 11, App. 93 i p. 280) we własnym ogrodzie wśród kwitnących maków/; Dąbrowa 21.05.2004.

295. A. 103; „Zamiast Narodowego/ej”; wystawa indywidualna /Podczas wernisażu: „Paradoks Kwieka, paradoks aktora. Względne i bezwzględne kontratypy sztuki” wykład Jana Piekarczyka, „Ja na ekran jak pies na obrazy” (patrz A. 100), promocja książki Jerzego Truszkowskiego „Artyści radykalni” wydanej przez Gal. Bielską w kwietniu 2004 z okazji wystawy Pr.K. „Przeciw niezbyt rozumnym w sprawach nowoczesnych” (patrz A. 98); na wystawie 9 pozycji omówionych na zaproszeniu/; Gal. XX1, Warszawa 31.05-24.06.2004.

296. „Rozdzielenie farby od Anegdoty” /tekst anegdoty z dn. 25.04.2004 na grafice komputerowej z przetworzonym w Photoshopie zdjęciem L. Fidusiewicza zestawiony z obrazkiem rozmazanych farb/; na wystawę Leszka Fidusiewicza „Fidusiewicz i Przyjaciele”; Narodowe Centrum Olimpijskie w dniu otwarcia, w obecności Prezydenta RP, Warszawa 06.2004. (Katalog).

297. A. 104; „Zamiast Narodowego/ej”; nowe prezentacje w ostatnim dniu wystawy /podczas finisażu: „Śmierć Kuronia” – płaska kompozycja dwustronna złożona z wycinków z Gazety Wyborczej, Naszego Dziennika i z podświetlonego, złożonego z dwóch, przeźrocza: pochód pierwszomajowy i napis „Socjalizm” nałożony na atrakcyjny modny zachodni manekin żeński (patrz p. 153); Działanie truskawkami na „Popiersie »drugiej głowy«” i prezentacja jednego czaso-skutku estetycznego (patrz A. 70, 76, 78); „sytuacjonistyczny komentarz krytyczny” (termin Pr.K.; nagr. „skojarzone” – termin Pr.K. – z App 109)/; Gal. XX1, Warszawa 24.06.2004.

▪ Bez numeru (między p. 297 a p. 298). „Wywiad Kulturalny”; z Pr. Kwiekiem rozmawia Róża Fabjanowska; TVP WOT 2004 (powtórka TVP WOT 24.07.2005).

▪ Bez numeru (między p. 297 a p. 298). „Awangarda bzy maluje (palcem) III” /24 obrazki., 24 zdjęcia jak je maluję; połączenie: „Awangarda bzy maluje” i „Rozdzielenie Farby od Anegdoty” (czyli „Postmalarstwo” – oryginalne „Dzieło” to dyptyk: lewa strona to efekt intuicyjnego „mazania” palcem kolorową farbą olejną w procesie Działania, prawa, to tekst Anegdoty „opakowany” w żółtawy celofan – nabyty w sklepie zaopatrzenia plastyków w latach siedemdziesiątych); malowanie w plenerze kwiatów z natury palcem/; Dąbrowa 5, 9, 10, 16.08.2004 i 25, 26.05.2005.

298. „Kosmos” Gombrowicza. Tekst napisany w związku z zaproszeniem przez pr. 1 TVP do zaprezentowania na antenie dowolnie wybranej książki, w ramach cyklu: „Książki na jesień”; red. nagrania Elżbieta Rottermund; nagrane w Dąbrowie 17.08.2004; emisja we wrześniu 2004.

299. „Wywiad kulturalny”. Wywiad Róży Fabianowskiej dla WOT-u; Dąbrowa, jesień 2004.

300. „3 »czaso-skutki estetyczne«” /3 powiększenia kolor. z kilkuset dokumentujących pracę dyplomową z r. 1969-1970 „Studium aktu nad horyzontem” realizowaną Kwieka metodą „Dokumentowanych Działań materiałowo‑przestrzennych w konkretnych Uwarunkowaniach”/; „Powinność i bunt” – ASP w Warszawie 1944-2004, z okazji 100-lecia ASP; Zachęta, Warszawa 17.09-24.10.2004. „Kompozycja naścienna” okrojona przez komisarza Grzegorza Kowalskiego.

301. „Documenta dokumentu - Documenta sztuki”, 11 edycja Festiwalu „Fort sztuki” /eksplikacje projektów niezrealizowanych wystaw: „Sztuka Koniec Wieku” i „Sztuka czasu bezrobotnego”/; Otwarta Pracownia, Kraków 01.10.2004; Górnośl. Centr. Kult., Gal. Sektor I, Katowice 22.10.2004.

302. „Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji w Polsce”; Gal. XX1, Gal. Program, Warszawa 04.11.2004. Także: BWA Zielona Góra, Gal. Bielska, BWA Awangarda Wrocław, Fund. Wyspa Progress Gdańsk, Gal. Sztuki Legnica, Muzeum Narodowe Szczecin. /”...Toteż na wystawie Inc. artyści po raz pierwszy zmienili taktykę: z żebraków przeobrazili się w agresorów. Aż miło patrzeć, jak nokautują najpotężniejsze korporacje, stosując wypracowane przez nie chwyty. Oczywiście, nieczyste. Brawo!... Najskuteczniejszy jest Przemysław Kwiek...”. Monika Małkowska, „Rzeczypospolita”/. (Katalog).

303. A. 105 (niezapowiedziany); inauguracja „Klubu Performance” Prz. Kwieka, J. Rylkego i J. Piekarczyka; interakcja z A. Wiśniewskim podczas jego odczytu: „Promocja Sztuki Powspółczesnej w środowiskach zaniedbanych”; Klub Performance, Gal. Krytyków Pokaz, Warszawa 06.12.2004.

304. „Niedopasy. KwieKulik – Kulczyk”. „Karta” z dn. 03.12.2004. /„wystawa chwilowa” (termin Pr.K.) jednej z kart z pomysłami, z projektem nowego obrazu 100x140 cm z cyklu „Awangarda bzy maluje jako plansze”; zamiast kwiatów – naga kobieta malowana z natury: z rozkładówki Playboya/; Muzeum ASP, Warszawa 17.12.2004.

305. A. 106; „Inc. Sztuka…” /podczas dyskusji na finisażu: ciągniony na ruchomej platformie, na siedząco obwijam kolorową krepiną pręty swoich 2. krat, które następnie wieszam przed ogrodowymi kwiatami namalowanymi na swoich obrazach, zawieszonych wyżej na sali; w tle nagrania z „bezrobocia”: podpisywania oświadczenia o niepracowaniu przez ostatni wyznaczony okres – Urząd Pracy w Łomiankowskim Domu Kultury, ok. 20 min. (patrz App. 79 b)/; Gal. BWA, Zielona Góra 07.01.2005.

306. A. 107; „Z punktu widzenia pomnika: co to jest Szkoła Warszawska – performance w instalacji. Co to jest Appearance i czym się różni od Performance – »wystawa chwilowa«. Andzia [Rottenberg]: Anegdota z dn. 18.11.2004. Dokument filmowy video J. Rylkego z Appearance 39: Pr.K. »performuje« z udziałem J. Piekarczyka podczas »Realizacji« »Nasze Kobiety« w Muzeum Narodowym w W-wie, jako przykład bezbłędnej (wzorcowej) dokumentacji performance, dokonywanej »na żywo«. »Sztuka jako relacyjna baza danych« – anons. »Lipton Tea Ice« – performance” /min: pokaz gotowego obrazu 100x140 cm „Niedopasy” z dodatkiem tekstu: „Co to jest Appearance i czym się różni od Performance? Zapytaj Kwieka or Piekarczyka”, patrz p. 304; pokaz „naprawionej” ekspozycji „Dyplomu Pr.K.”, patrz p. 300; pokaz obrazu olejnego kwiatów malowanych z natury w klatce złożonej z 6. krat stalowych Kwieka, patrz App. 31, 34, 43/; Klub Performance; Gal. Kordegarda, Warszawa 18.01.2005.

307. A. 108; „Jak Elżbietę Cieślarową, Monikę Małkowską, Jana Świdzińskiego … na baczność postawiłem” /3 przeźrocza ze „spektaklu politycznego” w Gal. Współczesnej Boguckich 25.05.1972. Przezrocze 1.: siedzą – muzyka: disco-pop (ostatni utwór grany „do klatki” z tańczącą dziewczyną podczas A. 98 „Przeciw niezbyt rozumnym w sprawach nowoczesnych”, wystawa indywidualna, podczas wernisażu performclipu „O radości iskro Bogów III” do ostatniej części IX symfonii Beethovena – hymnu Unii Europejskiej – i do disco-popu); przezrocze 2.: stoją – muzyka: Międzynarodówka; przezrocze 3.: usiedli/; Klub Performance; Gal. Kordegarda, Warszawa 08.03.2005.

308. A. 109; „Inc. Sztuka…” /podczas finisażu: 3 przezrocza z A. 56, 10 z IX Spotkań Krakowskich z 11.1981, 6 z A. 97c; rzeźbienie wizerunku Papieża w glinie pokrywającej głowę autora wdg zdjęcia z „Nowego Dziennika” w zw. ze śmiercią Papieża, przy akompaniamencie nagrania „sytuacjonistycznego komentarza krytycznego” z App. 104: nagr. „skojarzone”, termin Pr.K.; usunięcie z głowy gliny‑wizerunku zawiniętego uprzednio w czerwoną materię, na tle odsłoniętego fragmentu kompozycji zaprojektowanej na A. 96, złożonej z reklam gazetowych i wklejonych w nie zdjęć krat stalowych Pr.K. z cenami w $, przy dźwiękach najnowszego przeboju rockowego faworyzowanego przez autora (Foo Fighters: „Times Like These”); po obu stronach stale widoczne: kompozycje na 4 plakatach „Przeciw niezbyt rozumnym w sprawach nowoczesnych” z A. 103, będące dalszym ciągiem kompozycji z A. 101/; Gal. BWA Awangarda, Wrocław 04.05.2005.

309. Wykład inauguracyjny „Realizacja, Artysta, Sztuka, Szkoła” /wygłoszony na Zamku podczas uroczystości założycielskiej Akademii Sztuk Innych; publikacja w katalogu wyd. przez „Stow. Działań Art. »Galeria Off«” na s. 70-73, 2 il./; w ramach siódmych Interakcji 2005, Piotrków Trybunalski 11.05.2005. /patrz p. bez numeru między p. 171 a 172 (ten tekst to adaptacja tamtego), 213, 219 i 262/.

310. A. 110; „Statuy Wolności z poderżniętymi gardłami – musztra” i 3 pisma urzędowe /w kolejności: a) ostateczne odwołanie do Ministra Kultury z cyt. z Kanta o moralności, w sprawie odmowy sfinansowania podróży na Międzyn. Festiwal Performance „Asiatopia 5”, b) pierwsza realizacja z udziałem publiczności nieodbytego, a przesłanego tam projektu ze Statuami Wolności, c) zaproszenie (OSW/122/2005) z datą 18.03.2005 od P. Marii Gałeckiej do udziału w wystawie: „Pamięć i uczestnictwo. Wystawa plastyki na jubileusz Sierpnia i „Solidarności” org. przez Oddz. Sztuki Współ. Muz. Narod. w Gdańsku z okazji 25-lecia Wydarzeń Sierpniowych, d) moja odpowiedź na to zaproszenie z datą 03.05.2005: „…czy zbudowanie dobrej wystawy, „dobra”, może opierać się na wadliwej eksplikacji, kluczu? Przecież sukces „wystawy” na tym w pełni polega – i tylko wtedy jest, gdy, oprócz dobrego finału-ekspozycji jest, jako jej część, równie bezbłędna propozycja: tekst, pismo, klucz, objawienie metody”/; w ramach Interakcji 2005; Gal. Bielska, Bielsko-Biała 12.05.2005.

311. A. 111; „Statuy Wolności z poderżniętymi gardłami – musztra” i 3 pisma /jak w A. 110, ale: pierwsze pismo, przed musztrą i dwa następne, po mustrze – czytane publicznie, bezgłośnie, przy dźwiękach 4. najnowszych przebojów rockowych faworyzowanych przez autora (nag. całości „skojarzone” z App. 116)/; VII Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje 2005” /Świdziński, Piegza, Petrov, MacLennan, Gajda&Piec, Aygun, Bałdyga, Bean, Bull&Turner, Couillard, Fritz, Nieslony, Grabowski, Warpechowski, Kubiak&Wiktor, Henderson, Horde, Laplante, Layzell, Lysacek, Suruvka, Pastor, Patterson, Piotrowski, Ruller, Santamaria, Gunter&Schill, Speare, Butcher, Torrens, *Świdzińska, *Coyle, *Truszkowski –*osoby na moje zaproszenie/; Europa, Piotrków Trybunalski 09-14.05.2005. Honorowy Konsultant Festiwalu.

A. bez numeru (między App. 111 a App. 112). Słowo o Oskarze Hansenie wygłoszone podczas jego pogrzebu: „19.05.2005 (...) Powiadałeś: architektura powinna być tłem dla człowieka; (...) A więc tło miały tworzyć też konstelacje zewnętrznych widoków »wolności w swoim domu«. Estetyka służby człowiekowi i wolności. Nie ukrywałeś chęci, by ci, co mieli zostać twórcami przedmiotów trwałych – my – byli sprawcami takiego właśnie piękna. A Twoje analizy sposobów, jak budować skodyfikowany fundament, rusztowanie takiej właśnie sztuki – a bez fundamentu, rusztowania nie ma sensownej w ogóle – były z kolei Twoim darem, tłem dla naszych burzliwych, efektywnych rozumowań – uczniów nieskrępowania, zmiany, dyscypliny – w realnym świecie”; Warszawa 20.05.2005.

312. A. 112; Malowanie dokumentowane, publiczne /z cyklu wynikłym z połączenia 2. innych cyklów: „Awangarda bzy maluje” i „Rozdzielenie farby od Anegdoty”; „na oczach” procesji Bożego Ciała, we własnym ogrodzie, wśród kwitnących maków/; Dąbrowa 26.05.2005.

▪ Bez numeru (między p. 312. a p. 313). „Noc Artystów”: Zofia Kulik prezentuje dokumenty, zdjęcia i filmy KK z archiwum KwieKulik; rozmawia Paulina Reiter, obecny Paweł Kwiek; TVP Kultura, maj 2005 (powtórka m.in. 09.08.2007).

313.  „Przemysław Kwiek – artysta multimedialny. Prezes SASI”. Sylwetka artysty wdg. projektu Marzanny Grdeń: nag. dla programu „Bzik kulturalny” dla TVP „Polonia” /co to jest Appearance; domalowywanie z natury kwitnącej sosny do namalowanych maków, na obrazie z hasłem: „Niech żyje wolny czas. I ci, co wiedzą, co z nim robić – artyści”; migawki z „Wanny” i z „Obrazów na wozie” „skręconych” przez Lecha Tołłoczkę w r. 2001 w Piotrkowie (A. 79 b, c)/; filmowane w Dąbrowie 10.06.2005; emisja w TV 08 i 09.07.2005.

314.  A. 113; „Anastazy B. Wiśniewski: Wspomnienia o Anastazym” /chory Anastazy poprosił J. Rylkego, Pr.K. i J. Piekarczyka o wygłoszenie o nim wspomnień. Trzymając w ręku PRL-owski rzutnik „Profil B-4” w trakcie trwania muzyczno-akcyjnego „otwartego spotkania dla każdego”, wyświetliłem ręcznie slajdy z r. 1971 swojej dokumentacji spontanicznej akcji „Czerwony worek” „Galerii Tak” (Sokołowska, Przyjemski, Wiśniewski) do aparatów foto. KwieKulik – pierwszą dokumentację KK tzw. „Innych [artystów]” (rzutnik w rękach: patrz p. 25); także dokumentowane Działania spontaniczne z jajkiem i piaskiem. Podczas „Społeczne-Aspołeczne” Krzysztofa Knittla – „Punktem wyjścia jest idea spotkania otwartego dla każdego, kto miałby ochotę przyjść i spędzić chwilę w miejscu, gdzie będę grał. Jeśli weźmie ze sobą instrument, może ze mną zagrać, ale może także zaśpiewać, zatańczyć, rysować lub malować na płachtach papieru rozwieszonych na ścianach, powiedzieć wiersz lub zadziałać w inny wybrany przez siebie sposób, który ten ktoś (a mój gość) uzna za artystyczny”/; Klub Performance; Gal. Krytyków Pokaz, Warszawa 13.06.2005.

315. A. 114; „Wspomnienia o Anastazym 2” /powtórzenie z dnia poprzedniego, ale z odczytaniem innych pism Anastazego (rzutnik w rękach: patrz p. 25 i App. 113)/; Klub Performance; Gal. Kordegarda, Warszawa 14.06.2005.

316. A. 115; „Rysowanie Bogacką” /pomysł i chęć, by Pr.K. rysował Bogacką: J. Truszkowski; zgoda fizycznej realizacji tego „dzikiego” pomysłu: Pr.K.; zgoda udziału: A. Bogacka. Unosząc Agatę Bogacką, która w ustach miała zielony pisak, autor „rysuje”, zakreśla nią fragmenty tekstu: „Obraz Edwarda Dwurnika w kancelarii prezydenta A. Kwaśniewskiego” – wygłoszonego podczas A. 70 „Co dwie głowy to nie jedna” na Pierwszym Międzyn. Festiwalu Performance „Navinki 99” w Nar. Gal. Sztuki w Mińsku. Autor przeprosił publiczność za dwa wystąpienia w ciągu jednego wieczoru – jednak chciał skorzystać z ostatniej okazji, tuż przed końcem jego kadencji, by zaprezentować publicznie urzędującemu naprzeciwko Panu Prezydentowi swój sąd o publicznych przejawach jego (braku) Kultury/; Klub Performance; Gal. Kordegarda, Warszawa 14.06.2005.

317. A. 116; „Inc. Sztuka…” /3 części podczas finisażu: a) slideshow (patrz p. 294) w tle nagrań z musztry chętnych widzów, którzy przybrali pozy Statuy Wolności i założyli sobie na gardło „Koloratki nagłej śmierci” symulujące poderżnięte gardła (patrz p. 290, App. 101, 103, 110, 111: nagranie „skojarzone”, termin KK); b) prezentacja stroju „dziada” z „Lipton Tea Ice” (patrz: A. 107), ale z odrealnieniem spodni, moich pierwszych Wranglerów, poprzez doczepienie kwadracików z kolorowej krepiny (kwadraciki: patrz Dyplom Pr.K., A. 60, 61); c) slideshow w tle nagrań ze śpiewu procesji Bożego Ciała (patrz A. 112)/; Gal. Sztuki – Gal na Piekarach, Legnica 21.06.2005.

318. „Egocentryczne, niemoralne, przestarzałe – współczesne wizerunki artystów” B. Czubak /Pr.K.: „Awangarda bzy maluje I, 1993-1998”: „kompozycja naścienna” (termin Pr.K.) o wym. 200x870 cm – 24 obrazy olejne o wym. 50x60 cm i 24 kolorowe zdjęcia z neg. barwnych o wym. 50x75 cm; KwieKulik: „Polski duet I, II” 84, „Młot, dłoń, lód; sierp, hak, cień” 85, „Kupić artystę” 85/; Narodowa Gal. Sztuki Zachęta, Warszawa 19.09‑30.10.2005. (Katalog).

319. A. 117; Warsztaty /koncepcja i prowadzenie zajęć/. Piotrków Trybunalski 19-23.09.2005. Nagrania magn.

320. A. 118; W strukturze Hansenowskiej /Treść zaproszenia: „1. Pokaz jednej błony (wywołanej 31.10.2000). Slideshow. 2. Rozsyłka nr 32: »5 nieszczęśliwych pomysłów i jedna podniezręczność (po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie artystów sprzyjających utworzeniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w dniu finisażu wystawy: „Potencjał. Kolekcje sztuki współczesnej dla Muzeum” w budynku „Metropolitan” na Placu Piłsudskiego 1, 29.05.2005)«. Odczyt. 3. Anegdota z dn. 05.06.2005: »Muzeum – nawóz pod Pałac Kultury«. Z cyklu: »Rozdzielenie farby od Anegdoty (Postmalarstwo, termin i genre Pr.K.)«. Odczyt i wernisaż. 4. Anegdota z dn. 31.07.2005: »M. Abakanowicz i niedopuszczalności oraz o metajęzyku znakowania SGML: Kwieka i KwieKulik prorocze antycypacje awangardowe w mrokach apogeum PRL-u«. Z cyklu: »Rozdzielenie…«. Odczyt i wernisaż. 5. »Sram na Pana...«. Antykonstytucyjne zachowania publiczności w Legnicy. Nag. (z Appearance 116, podczas finisażu wystawy »Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji w Polsce« K. Piotrowskiego w Legnickiej Galerii na Piekarach, 21.06.2005). 6. »Statuy Wolności z poderżniętymi gardłami – musztra«. Nagranie (z musztry chętnych widzów, którzy przybrali pozy Statuy Wolności i założyli sobie na gardło »Koloratki nagłej śmierci« symulujące poderżnięte gardła: podczas App. 110 w Galerii Bielskiej 12.05.2005 i podczas App. 111 na 7. Międzynarodowym Festiwalu »Interakcje 2005« w Piotrkowie Tryb. 13.05.2005). 7. »Rower«, ćwiczenie Kwieka. Niezbity dowód dla ucznia na pożytek rysowania z natury. Pomysł pedagogiczny: rezultaty, wernisaż. 8. »Niech żyje wolny czas i ci co wiedzą co z nim robić – Artyści«. Obraz 100x140 cm z cyklu: »Awangarda bzy maluje jako plansze«. Wernisaż (u siebie w domu). W czasie prezentacji autor przedstawi propozycję, by »Wieża« O. Hansena stała się częścią projektowanego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, oraz, by powstało ciało społeczne, które do tego doprowadzi”/; podczas pośmiertnej wystawy retrospektywnej Oskara Hansena; Narod. Gal. Sztuki Zachęta, 29.09.2005.

321.  „Ukryty skarb” Ł. Rondudy, P. Rypsona, M. Wolińskiego /„Działanie na ramie” z r. 1975 w formie filmu zrealizowanego specjalnie na ww. pokaz, z zamieszczonej sekwencji fotografii zestawionych z tekstem jako „Sztuka komentarza” w Reaktion 5 – wydawnictwie multiplu – przez Verlaggalerie Leaman w Alsbach w RFN, 1980. Patrz p. 97/; Hotel Novotel, Warszawa 30.09.2005.

322. A. 119; Prezentacja krótkiego filmu Marzanny Grdeń dla TVP POLONIA (patrz p. 313). /próba interpretacji Pawła Kwieka nowego Paradygmatu Sztuki: Samoprezentacji Bytu i Bycia. Różnorakie bicia głową w ścianę-ekran podczas projekcji (obok w oknie widoczny front podświetlonego Pałacu Prezydenckiego A. Kwaśniewskiego: w pewnym momencie obok na ekranie pojawia się Prz. Kwiek w wannie pełnej wody rzeźbiący w glinie-błocie leczniczym głowę polskiego typa, który zarabia powyżej 50 000 zł (12 000$) miesięcznie; patrz App. 79 c). „Prostaczek by tak nie bił wyrafinowanie [głową o ścianę], biłby jednostajnie i jednakowo”/; Klub Performance; Gal. Kordegarda, Warszawa 11.10.2005.

323. A. 120; „Broniewski” /obraz olejny 100x140 cm: „Chałturę na pomnik Broniewskiego przyjmę” + rzeźba w trwałej technice własnej, na kształt pomnika Chopina w Warszawskich Łazienkach, „wyłaniająca się” z krat stalowych: Broniewski-Kwiek-Wojtyła w jednej osobie spowici sztandarami PRL-u i ZSRR + „Rozdzielenie farby od Anegdoty” z dn. 25.10.2005/; Gal. Raster, Warszawa 05.11.2005.

324. „Broniewski” w Galerii Johnen /patrz dokumentacja Gal. „Raster”/, Berlin 11-20.11.2005.

325. Dwa obrazy olejne o wym. 100x140 cm z cyklu „Awangarda bzy maluje jako plansze” malowane w przestrzeni publicznej; malowanie jako „Działanie dokumentowane” (termin Pr.K.): 1. „Niech żyje wolny czas i ci, co wiedzą co z nim robić – Artyści”; hasło malowane w dniu 15.01.2004 r. poprzedzającym wernisaż wystawy indywidualnej „Radykalne poetyki rewizjonizmu” w Galerii „Kronika” w Bytomiu (patrz A. 96) – maki malowane z natury w maju, sosna w czerwcu 2005 r.; 2. „Żądamy spokoju między Arabami a Żydami!” – róże malowane z natury w lipcu 2003 r., lilie w czerwcu 2005 r. 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; wystawa w Galerii Bielskiej BWA, Bielsko-Biała 18.11 - 31.12.2005. Druga nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta (349 artystów w konkursie, 1.351 nadesłanych prac). (Katalog).

326.  „Die Verdammten im Haus Schwarcenberg. Schonheit siegt auf Allen Fronten”; Galeria Neurotitan, Haus Schwarzenberg, Berlin 09.12.2005-07.01.2006. (Książka).

327. „Artyst(k)a do wynajęcia” – dyskusja panelowa /Pustoła, Gorczyca, Klaman, Rajkowska. Prezentacja nagrania dokonanego tuż po obligatoryjnym podpisaniu oświadczenia o wys. miesięcznych zarobków, w Rejonowym Urzędzie Pracy w Łomiankach w dniu 22.12.2005/; Muzeum Narodowe, Kraków 05.01.2006.

328. A. 121; „Lipton Tea Ice II” (obiekt martwy) – 150-częściowa „kompozycja naścienno-przyścienna” (termin Pr.K.), zrealizowana wg zasad „Sztuki Zielonej” (termin Pr.K., patrz App. 34, 93) oraz wystąpienie podczas finisażu w dniu 06.01.2006: „Rozmowa bogatego artysty z dziadem” /na wystawę: „W stronę Innego. Obserwacje i interwencje” Stanisława Rukszy, w ramach X Biennale Sztuki „Wobec Wartości”. „Obiekt martwy” to polichromowane popiersie, autoportret ponadnaturalnej wielkości, wyrzeźbiony z jednej bryły tworzywa, w trwałej technice własnej; 7-częściowy ubiór: czapka, kurtka, dżinsy, trampki, rękawiczki; firmowa szklanka „Lipton Tea Ice”; 5-elementowy zestaw do przygotowania herbaty: grzałka, łyżeczka, herbata, cukier, puszka na wodę; stół; krzesło; 56 kwadracików z kolorowej krepiny 5x5 cm; 55 szpilek; dwa powiększenia o wym. 120x150 cm z komputerowo spreparowanych plików cyfrowych ze zdjęć dokumentalnych wykonanych osobiście podczas swoich dokumentowanych Działań materiałowo-przestrzennych („Ignac” 1968/69) i z własnych wystąpień „na żywo” (patrz A. 107 i A. 116 b.) – umieszczone pod estrofolem na podobraziach malarskich zabezpieczonych, każde, przez 4. narożniki tekturowe własnej roboty ściągnięte z tyłu na krzyż 2. ściągaczami; 3. zdjęć o wym. 40x60 cm. (patrz A. 112)/; Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 09.12.2005-08.01.2006. (Katalog).

329. „Broniewski” w Zielonogórskiej Galerii BWA, 28.01-19.02.2006.

330. A. 122; „Lipton…” /jak w A. 121 + wystąpienie w dniu 01.03.2006: jednoczesna degustacja Scotcha Ballantine’s i grapefruitowego sikacza kupionego w spożywczym Orońsku koło CRP, wrzucenie ubrań i wejście do pojemnika Czerwonego Krzyża na podarowaną odzież, „puszczanie” „Statusqo” (Brytyjski zespół pop) w pojemniku, 2 slajdy: Artysta Białoruski niczym Polacy kiedyś (niedługo wybory Łukaszenki) – pies na czerwieni patrzy się przez kratę na Zachód, pies patrzy się z Zachodu przez kratę na „Wschodnią” czerwień/; „W stronę Innego. Obserwacje i interwencje”, w ramach X Biennale Sztuki „Wobec Wartości”, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź 23.02-19.03.2006.

331. A. 123; „Prawdziwy Demokrata” /nieskończony obraz olejny z napisem-kompozycją w kształcie „Wieży Hansenowskiej” (patrz A. 118) + na postumencie z kawałka beli pochodzącej ze starych stropów dawniej remontowanego domu KK i kawałka granitu pochodzącego ze zdewastowanego starego grobu Żydowskiego z Mazur, leżą dzieła J. Stalina udekorowane świeżymi truskawkami (truskawki, granit i bela – patrz App. 103, Stalin – patrz: p. 249 i App. 74), z zakładkami w miejscach, w których używa on słowa: „Demokracja”; do postumentu z przodu przytwierdzony jest nieskończony obraz z cyklu „Awangarda bzy maluje – model Pana Prezydenta Kwaśniewskiego”, z obrazu zwisają na „ściągaczach” kartki A4 w „Oprawie Kwieka” z tekstem: „Obraz Edwarda Dwurnika w kancelarii prezydenta A. Kwaśniewskiego” z zielonymi zakreśleniami dokonanymi przez Agatę Bogacką podczas „Rysowania Bogacką” (patrz App. 115) + „Rozdzielenie farby od Anegdoty” z dn. 12.03.2006/ – na wystawę: „Demos Kratos - Władza Ludu (II)” Krzysztofa Żwirblisa (patrz A. 86); Gal. Klimy Bocheńskiej w Fabryce Trzciny, Warszawa 13.03.2006. (Katalog, s. 44).

332. „Znaki czasu” Agaty Smalcerz /ze Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej: Pr.K., Bodzianowski, Kopaniszyn, Łobzowski, Kozera, Lech, Lewczyński, Natalia LL, Morcinek, Robakowski, Rydet, Truszkowski, Urbanowicz, Warchoł/; Instytut Polski, Dusseldorf 05.04-07.05.2006.

333. A. 124; „»Teatr możliwy. Zdarzeniowość w sztuce Przemysława Kwieka« (parodia tytułu aktualnej wystawy znanych artystów młodszego pokolenia w Zachęcie)” /„Oszustwo” + „Niekulturalny Pan Prezydent (Kwaśniewski): »Wanna« (patrz A. 79 c) obok Pałacu Prezydenckiego” + „Rzeźbę (patrz App. 121) powinno się oglądać ze wszystkich stron”: unoszenie do góry własnego popiersia (autoportret) na uniesionym i obracanym przez 4 osoby stole-cokole/; VIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje 2006” /Świdziński, Bałdyga, Warpechowski, Martel, Arguin, Shimoda, Frangione, Grzybowski, Urbanowicz, SenVoodoo, Ghayat, Butterwick, Włochy, Europa, Lu, Obsedees, Ornic, Suruvka, Courbe, Ito, Messier, Norman, O’Shaughnessy, Andree, Biczkowski, Felsmann, Gajda&Nowakowska…/; Piotrków Trybunalski 09‑12.05.2006. /Jan Świdziński zapowiada publicznie swój performance, jako zatytułowany: „Appearance” oraz jako „homage Przemysławowi Kwiekowi”/.

334. A. 125; „Przeprowadzka” /Woźniak, Grzyb, Podlaska… – inauguracja Galerii Klimy Bocheńskiej w nowym miejscu/; Wytwórnia wódek „Koneser” przy ul. Ząbkowskiej, Warszawa 20.05.2006 (Noc Muzeów).

335. A. bez numeru 1 (między App. 125 a App. 126). Spotkanie na temat sztuki procesualnej i efemerycznej; z cyklu „Obecność Galerii Działań w szkołach”, zaprosił Fredo Ojda /wykład, pokaz slajdów dyplomu Pr.K. „Baba”, „czytanie i jednoczesne wykonywanie” – patrz A. 19; warsztaty; nagrane/; LXIII Liceum Ogólnokształcące im. L. Kossutha, Warszawa-Ursynów 24.05.2006.

▪ A. bez numeru 2 (między p. 335, a App. 126); „Działanie na truskawkach I” /do kamery, filmowany przez Zofię Kulik udział w procesji Bożego Ciała (która co roku przechodzi koło domu) i Działanie ze „Sznurem truskawkowym”; przejście do domu, oglądanie telewizji, zjedzenie truskawek/; Dąbrowa 15.06.2006.

▪ A. bez numeru 3 (między p. 335, a App. 126); „Działanie na truskawkach II” (powtórka z powodu wad naświetlenia filmu poprzedniego) /filmowane przez Zofię Kulik Działanie ze „Sznurem truskawkowym II”; zaraz potem wyniesienie w górę popiersia obwiniętego „Sznurem czereśniowym” (patrz App. 121, 124)/; Dąbrowa 18.06.2006.

336. A. 126; „Podwójne popiersie”, rzeźba w przestrzeni publicznej /na „cytacie” – 2 słupki z cegły klinkierowej i przegroda między nimi – typowego ogrodzenia zamożnej posesji umieszczone są ażurowe: na słupku lewym – popiersie F. Chopina, na prawym – M. Skłodowskiej-Curie. W głowie Chopina drewno, w głowie Skłodowskiej siano (patrz p. 31, App. 53, 54). Między słupkami-postumentami „krata Kwieka” (stalowa). Głowy płoną./; Spotkania rzeźbiarskie „Skrzyżowania”, Piotrków Tryb. 03-09.09.2006.

337. A. 127; „Podlewanie kijów” /podlewanie 5-ciu glinianych kijów, gdy inne 3 osoby jednocześnie podlewają nogi autora; ustawienie i sprzątnięcie kijów pod ochroną „parasolarza” – na parasol, który ochrania autora, inny „rainman” pryska „deszczem”, używając małego mopa przypominającego do złudzenia kropidło/; podczas: „Rencontre internationale d’art performance [RIAP]” zorganizowanego przez Centrum Sztuki Aktualnej LE LIEU, 21.09 – 01.10.2006; Galerie Rouje, Quebec 23.09.2006.

338. A. 128; „Postmalarstwo (termin Pr.K.). Rozdzielenie farby od Anegdoty” /pokaz tradycyjnego obrazu olejnego; pokaz rozdzielania farby od Anegdoty na jego tle; stworzenie „na żywo” „postmalarskiego” „obrazu”, tzn.: części z mazaną farbą z jednocześnie odczytywaną najnowszą „Anegdotą” (część z tekstem)/; podczas Międzynarodowego Festiwalu: „W Kontekście Sztuki/Różnice”, 28.09-01.10.2006, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 01.10.2006.

339. A. 129; „Policja” Kamili Wielebskiej /KwieKulik: „Pomnik bez paszportu w Salonach Sztuk Plastycznych” (patrz p. 114); „Skrótowce” wersja 2. (patrz p. 155); „Szkoła” (fragment filmu Forma Otwarta; patrz p. 7); patrz następne „użycie” zgniecionej puszki po piwie: App. 255/; Bunkier Sztuki, Kraków 18.10.-05.11.2006.

340. A. 130 a; sobota; z cyklu: „Wspomnienia o Anastazym” /„Anastazy w »Odmianach czerwieni«” KwieKulik (patrz p. 15)/;
A. 130 b; niedziela; „Radio Kwiek” /slajd-show dzieł i Działań Pr.K., przygotowany „na Quebec” (tam nie pokazany, patrz A. 127) połączony z prezentacją nagrania: komentowane „na żywo”, jednoczesne nagrywanie z radia transmisji „Zygfryda” Wagnera z Festiwalu w Bayreuth, popu z Radiostacji Harcerskiej i telewizyjnej transmisji z uroczystości „ku czci” Powstania Warszawskiego na Placu Zwycięstwa (30.07.2004), przerywany recytacjami „wierszy” z cyklu „Super-hiper” (patrz A. 82)/; Maraton Poetów i Performerów „Off morf” A. Mitana, POKiS, Płock 28‑29.10.2006.

341. Zofia Kulik: „Made in GDR, USSR, Czechoslovakia and Poland”, autorski pokaz archiwum KwieKulik/nowa praca ZK będąca trawestacją znanego dzieła Hansa Holbeina – Ambasadorowie; w roli szesnastowiecznych dyplomatów przedstawieni są autorka i Pr.K.. Książki i instrumenty naukowe uczonych Francuzów, kreujące nowożytną przestrzeń podzielonej konfliktem protestantów i katolików chrześcijańskiej Europy 1533 roku, zastępują kamery, aparaty fotograficzne i inne urządzenia medialne używane przez duet w czasach podzielonego na Wschód i Zachód świata. Ich rola jako ambasadorów nowoczesnej sztuki znajduje już nie metaforyczne rozwinięcie w serii 9. wielkoformatowych plansz (w pierwotnej wersji prezentowanej przez ZK na tegorocznej wystawie Interrupted Histories w Moderna Galerija w Ljubljanie) z kompozycjami ze zdjęć, dokumentów, nielegalnych druków, unikatowych wydawnictw, urzędowych pism z archiwum KK/; Galeria „Le Guern”, Warszawa 16.09-12.11.2006.

342. A. 131; „Bez montażu” /pokaz dokumentu video z Appearance 127 „Podlewanie kijów [glinianych]” w Galerii Rouje, Quebec 23.09.2006/; Klub Performance; Gal. Krytyków Pokaz, Warszawa 20.11.2006. /w r. 2007 ten dokument został pokazany w TVP Kultura w programie „Alfabet Polskiego Performance”/.

343. „Awangarda bzy maluje II”: 48-elementowa „Kompozycja naścienna” (termin Pr.K.) o wym. 865x230 cm – 24 obrazy 50x60 i 24 kolorowe zdjęcia 50x75 (patrz App. 59, 62, 90)/; wystawa „Śniadanie w Muzeum”, „Kolekcja Pierwsza” Łódzkiego Tow. Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki, Łódź 04.10-26.11.2006 r. (Katalog, s. 48‑51)

344. A. 132 a; „Rozdzielenie farby od Anegdoty” + „Ramka” (malowana) /cz. 1. indywidualnych zajęć ze studentami Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP przygotowujących ich do „występów” przed publicznością w Galerii „Pokaz” w ramach „Klubu Performance”/; gościnnie w rocznym programie prof. Jana Rylke, WWP ASP przy Myśliwieckiej, Warszawa 30.11.2006.
  A. 132 b; „Rozdzielenie behawioru od Anegdoty” + „Ramka” (żywa), /cz. 2.: wypisywanie „behawiorantów” (termin Pr.K.), ich „występy” publiczne i „do oka kamery” Pr.K./; jw. 01.12.2006.

▪ bez numeru (między App. 132 a p. 345). Z. Kulik i Pr. Kwiek szykują pokaz w Power Poincie na temat na „Gry na Wzgórzu Morela” (patrz p. 14): konstruują pokaz slajdów, piszą i nagrywają komentarz; na „1, 2, 3... Awangarda. Film–sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum” Ł. Rondudy w CSW w Warszawie; Dąbrowa 05.12.2006.

345. „1, 2, 3... Awangarda. Film/sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum”; CSW, Warszawa 09.12-28.02.2007.
Następnie w: Künstlerhaus Stuttgart, 08.06-08.07.2007; sala rekalde, Bilbao 21.12-24.02.2008.

346. „Polish Socialist Conceptualism of the 70s” Łukasza Rondudy; Orchard Gallery (with the Polish Cultural Institute); New York 07.01.2007.

347. A. 133; „Prawdziwy Demokrata (II)” /wystąpienie „na żywo” i projekcja filmu „Działania ze sznurem truskawkowym w Boże Ciało 2006” w kompozycji: nieskończony obraz olejny z napisem-kompozycją w kształcie „Wieży Hansenowskiej” (patrz A. 118) + nieskończony obraz olejny z napisem „Kto to jest Stalin?” + dzieła J. Stalina na postumencie dekorowane świeżymi truskawkami, z zakładkami w miejscach, w których używa on słowa „Demokracja”… (itd.: patrz A. 103 i App. 123) + 2 obrazy z cyklu „Awangarda bzy maluje” (model Pana Prezydenta Kwaśniewskiego) z Polskimi flagami z „Gówna w Rejonowym Urzędzie Pracy” (patrz A. 44, 59, 103) + „Rozdzielenie farby od Anegdoty” z dn. 12.03.2006 i z dn. 26.09.2006/; „Demos Kratos – Władza Ludu (III)” Krzysztofa Żwirblisa (patrz App. 86 i 123); Gal. Bielska, Bielsko-Biała 09.02.2007.

348. A. 134; „Martwa n.” /martwa natura z zawiniętym w folię popiersiem (patrz App. 121, 124), butelką wina, napełnionym kieliszkiem, upiętym łańcuchem (patrz A. 1 i powtórki) i na wpół obraną cytryną z wijącą się skórką na białym talerzu, nożem opartym o talerz – umieszczone na obrusie ułożonym z kolorowych tkanin, z olejnym obrazem kwiatów malowanych z natury umieszczonym w klatce złożonej z 6-ciu krat stalowych (patrz App. 31, 34, 43, 107)/ – na wystawę: „Wolność, równość… Sztuka! Świat artystyczny między represją a emancypacją” Darka Fodczuka; Gal. Szara, Cieszyn 28.02.2007.

349. A. 135 a; /indywidualne zajęcia ze studentami Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP: „Dorobić obrazy do różnych miejsc wybranych z dostępnej przestrzeni”/; gościnnie w rocznym programie prof. Jana Rylke, WWP ASP przy Myśliwieckiej, Warszawa 13.04.2007.
  A. 135 b; /cd.: „Dorobić obraz do miejsca wybranego przez innego, z myślą o zrobionym poprzednio”/; jw. 18.04.2007.
  A. 135 c; /cd.: „Działanie do wszystkich mediów” na bazie „Klauzuli Zosi” (patrz p. 17); ustosunkować się do wiszącego swojego pierwszego obrazka, swojej osoby (ciała), dostępnych materiałów, sprzętów, itp., adekwatne do różnych rejestrujących mediów: magnetofonu, kamery, aparatu foto., żywej „głowy pamiętającej (doznającej)” (termin KwieKulik), transmisji TV/; jw. 20.04.2007.

350. A. 136; „Ozdobna czapa na głowie popa – antropo-mito-geno genezą Pałacu Kultury” /prezentacja rozmyślań podczas oglądu celebry nad ciałem B. Jelcyna/; podczas finisażu wystawy J. Piekarczyka: „Stan Ducha w Świetle Dziennym”, „Klub Performance” w Galerii XX1, Warszawa 27.04.2007.

351. A. 137; „W Galerii (Sztuki) każdy obraz pasuje” /patrz A. 135 a, b; prezentacja „obrazów” studentów, realizacja „obrazu” do wnętrza Galerii, pokaz różnic/; „Wieczór Performance” /w ramach „Interakcji 2007”: Pr.K., Bogdanovic, Yasin, Apisuk/; Gal. Działań, Warszawa 06.05.2007.

352. A. 138 a), b); a): „Wspólnie – we Współdziałaniu; indywidualnie, jako »Głowa Pamiętająca (Doznająca)«” 11.05.2007 (patrz p. 17) /projekt Pr.K. (tu zrealizowany) kreacji zbiorowej dokumentowanej – artystów, wolontariuszy, publiczności „Interakcji” i przechodniów w przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta. Pierwszy „ruch”, „krok” (terminy Pr.K. i KK) w formie „kreski Hansenowskiej” (patrz p. 38 i 128) dokonany przez Pr.K. „Czerwoną szarfą KwieKulik”, w celu spodziewanego uzysku obrazów (zdjęć) dopełniających zbiór „czaso-skutków estetycznych” i „Odmian czerwieni” (patrz p. 15: pokaz w grudniu 1971 w Sali Kolaudacyjnej Ministerstwa Kultury) oraz w celu kontynuacji „Działań” (termin Pr.K. i KK, patrz p. 33, 34: film „Działania” 1972)/;
b): „Dziewice wokół Podwójnego Popiersia” 11.05.2007 /patrz App. 126; kiedy autor przechodzi przez kratę, 6 na biało ubranych dziewic krąży w prawo wokół pomnika – „podwójnego popiersia” F. Chopina i M. Skłodowskiej Curie. Kiedy głowy płoną, dziewice krążą w lewo/; IX Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje 2007” /Wen, Yasin, Seah, Sirivejkul, Sittikhet, Apisuk, Plienbanchang, Siu Lan, Poppel, Lapiak, Montmartin, McBride, Petrov, Ghayatt, Świdziński, Ługowski, Łukasiewicz, Górecki, Bałdyga jr, Tatarczuk, Deimling&Fojtuch, Europa, Butterwick, Pastor, *Patterson, *Branicka, *Bogdanovic, *Sipowicz, *Malicki – *osoby na moje zaproszenie/; Interakcje, Piotrków Trybunalski 07‑12.05.2007. Honorowy Konsultant Festiwalu.

353. A. 139; „Prawdziwy Demokrata (III)” /wystąpienie „na żywo” w kompozycji takiej jak w App. 133 + cytat ze Współdziałania z czerwoną szarfą (patrz A. 138 a), tu z czerwonej krepiny + konstrukcja 2. czaso-skutków estetycznych z tej „szarfy krepinowej” + masakra truskawek dziełami Stalina zdjętymi z postumentu + demontaż postumentu (cokołu) + przewieszenie obrazów olejnych „Prawdziwy Demokrata” i „Kto to jest Hitler?” „do góry nogami” + zdjęcie jednej flagi z dwóch dekorujących obraz „model Pana Prezydenta Kwaśniewskiego” (zlikwidowanie symetrii) i wkomponowanie jej obok zmasakrowanych szczątków/; „Demos Kratos – Władza Ludu (IV)” Krzysztofa Żwirblisa (patrz A. 86, 123 i 133); Gal. BWA, Zielona Góra 05.06.2007.

354. „Działania z Dobromierzem” KwieKulik 1972-74 (patrz p. 42.) /48 cz.b. zdjęć w „ramie” z „szarego” papieru/; Documenta 12, Kassel 16.06-23.09.2007. /„…kuratorzy szukali gdzie indziej. Gdzie? Na przykład we wschodniej Europie, i to w dodatku w przeszłości, w latach 60. i 70. za żelazną kurtyną. ...a duet KwieKulik w Warszawie. ...KwieKulik, bodaj najważniejszą formację ówczesnej neoawangardy”. Stach Szabłowski „Dziennik (Kultura) 10.08.2007”/.

355. A. 140; „Martwa n. II (z dwoma obrazami)” (patrz A. 31, 34, 43, 107, 134); „Szmatka na czerwieni…” /„Sztuka Polska (na czerwieni) patrzy się zazdrośnie przez kratę na wolny Zachód – wolny artysta z Zachodu patrzy się z wyższością przez kratę na czerwoną Polskę”. „Kompozycja naścienna” (termin Pr.K.) z 4. kolorowych zdjęć o wym. 50x75 cm z „Dokamerowych, niepublicznych Działań dokumentowanych” (termin Pr.K. i KK) ze „Szmatką” (suką), czerwoną materią (szarfą) i kratą „jesienną” przez którą był malowany olejno widok lasu w plenerze w r. 2000/; „Czerwona szarfa” /tu z krepiny, która była używana w trakcie (patrz) A. 139/; „Dyplom Pr.K.” (patrz p. 300 i A. 107) /podpis: „Na wystawie »Powinność i bunt« w „Zachęcie” (ASP w Warszawie 1944-2004, z okazji 100-lecia ASP) oraz w katalogu, komisarz wystawy Grzegorz Kowalski użył terminu »Działanie materiałowo-przestrzenne«, określając nim charakter pracy grupy artystów, nie wymieniając, kto był jego autorem i kto pierwszy pracował tą metodą. Również odrzucił moją propozycję takiego jak tu wyeksponowania tej dokumentacji mojej rocznej pracy. Poprzestał tylko na pokazaniu wiszących tu trzech dużych powiększeń, bez widocznych mniejszych zdjęć wokół każdego – większej ilości, pokazujących (i tak wybiórczo) generowane w procesie studium i procesie technologicznym odlewu »fazy«, »kroki«, »czaso-skutki estetyczne« (terminy Pr.K. i KK). Prezentacja w »Szybie Wilson« jest »prostująca«”/; Plansza z fotografiami /zdjęcia „czaso-skutków estetycznych” z „Działań ze sztucznymi niemowlętami” (patrz A. 56, 57) zestawiane w parach ze zdjęciami autora malującego w plenerze kwiaty z natury („Awangarda bzy maluje”: patrz A. 29 b), 38, 42, 59, 62, 90, 98, 103, 112, p. 318)/ – na poszerzoną edycję polsko-czeskiej wystawy: „Wolność, równość… Sztuka!...” Darka Fodczuka (patrz A. 134); podczas wernisażu akcja z gośćmi: „Klatka z krat z ludzi i z pasków krepiny (krepina materiałem Pr.K. od roku 1969) – obrót”; Galeria Szyb Wilson, Katowice 06.07.2007.

356. „Dowcip i władza sądzenia (asteizm w Polsce)” K. Piotrowskiego /„obraz” olejny „Niezwykle rzadkie zdrobnienia: Papieżyk, aborcyjka, karka, modlitewka, Katyniek, Gestapko, krewka, prawko, wolnostka, totalitaryzmek, sfastyczka, modlitewka, policyjka, prawko, senatorek, posełek, myślnostka, przerzutki raczka, samobójstewko (1999)” z cyklu „Awangarda bzy maluje jako plansze” + „Obraz, model Pana Prezydenta (Kwaśniewskiego)” (patrz A. 76 i 103) i „Rysowanie Bogacką” (patrz A. 115)/; Gal. Program, Warszawa 08-09.2007. /Także: BWA w Zielonej Górze, Gal. Arsenał w Poznaniu, CSW Łaźnia w Gdańsku/.

357. A. 141; Tytuł: „W CSW: »Super-Hiper, Powstanie, Wagner«; z myślą o »Appearance (143) wśród gadżetów« w Art NEW media” (patrz App. 92); EPAF 2007; CSW, Warszawa 06-08.09.2007.

358. A. 142; „25 b. złych obrazów” /widzowie zaproszeni do malowania jak najgorszych obrazków, które „naprawione” przez Pr.K., za tydzień, każdy powiązany z obciążającym go pojemnikiem z krwią i z przeciwważącym lustrem, a każdy taki układ balansuje w równowadze i symetrycznie w centrum stalowej kraty: przed kratą obraz i krew, za kratą lustro z odbiciem obrazu – będą kolejnym, 143. Appearance, tym razem będącym wystawą obiektów, w Warszawskiej Galerii Art NEW media/; Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji-Performance „Malamut 07”, w ramach Międz. Biennale Industrialni Stopy 2007; Dul Hlubina, Ostrava 18-19.09.2007.

359. A. 143; „Appearance wśród gadżetów. Lustro, krata, obraz. Odbicie, równowaga, krew artysty” (patrz App. 4) /premierowa wystawa 25 obiektów; realizacja tego pomysłu w formie performance: patrz pomysł A. 4; patrz powiązane części: A. 141 i A. 142/; Galeria Art NEW media, Warszawa 27.09-20.10.2007.

360. A. 144; „Kalisz Kultury” (patrz A. 136); Klub Performance, Gal. Krytyków Pokaz, Warszawa 08.10.2007.

361. „Alfabet Polskiego Performance”: rozmowa z J. Świdzińskim i premierowy telewizyjny pokaz dokumentu video (kamera Pr.K.) z Appearance 127 „Podlewanie kijów [glinianych]” w Galerii Rouje, Quebec 23.09.2006 (patrz też A. 131); TVP Kultura g. 23.35, 16.10.2007.

362. A. 145; „Postmalarstwo. Rozdzielenie farby od Anegdoty III” (patrz App. 89), na wystawie „Płótno i ekran”; /Murak, Robakowski, Sobczyk, Kwiek, Rylke, Trzeciakowski, Sztukiewicz, Truszkowski, Łubowski, Olesiak, Kasprzycki/; Gal. Szyperska, Poznań 17.10.2007.

▪ Bez numeru 1 (między p. 362 a p. 363). „Za PRL-u donosił publicznie do PZPR-u na Polską niepokorną neoawangardę – że entartete, że to nie sztuka, że to kpina z prawdy, piękna, dobra i wartości. Dzisiaj donosi publicznie, że chciała koniecznie zapisać się do PZPR-u i być na jej utrzymaniu” [A. Osęka o ZK]: tym napisem, na pociętych paskach, fotografując, Działałem na karcie wyborczej zamiast stawiać „ptaszki” przy nazwiskachlistach; podczas głosowania na Prezydenta RP [Tusk poległ]; kabina wyborcza, Dąbrowa 21.10.2007.

▪ Bez numeru 2 (między p. 362 a p. 363). Do kamery filmowej (na Poznań, patrz App. 146): dostawianie obrazów 50x60 cm z cyklu „Awangarda bzy maluje” do obrazu 100x140 cm „Czy Osiecka była TW, and Głowacki too, bo Piwowski was”; Dąbrowa 08.11.2007.

363. A. 146; „Wredność: pojęcie” i „Czy Osiecka była TW, and Głowacki too, bo Piwowski was” – na otwarciu kolejnej edycji wystawy „Asteizm” (patrz p. 353); Gal. Arsenał, Poznań 09.11.2007.

364. A. 147; „Anastazy B. Wiśniewski. Prace ze zbiorów Przemysława Kwieka i Zofii Kulik. Kurator Przemysław Kwiek” /wystawa obiektów „trwałych” Tape-Artu Anastazego w aranżacji i wykonaniu Pr.K.; parę słów na wernisażu/; Gal. XX1, Warszawa 15.11‑06.12.2007.

365. A. 148; „Warsztaty II” (patrz A. 117) /Dzień 1.: Zadanie „Ramki” (patrz A. 132 a., b.); ja robię ramki, po raz pierwszy nie rysowane, a z różnych materiałów, w tym z kawałków „Czerwonej szarfy KwieKulik” (patrz A. 138 a.) – oni mają ustosunkować się do niej kompozycją w jej obramowaniu. Dzień 2.: losowe osoby dokonują analizy formalnej „ramek”; pokazuję kartę z wypiskami z „Rozdzielenia behawioru od Anegdoty”. Dzień 3.: „występy” publiczne i jednocześnie „do oka kamery”: każdy robi kompozycję z „behawiorantów” w relacji do „żywej” reagującej i prowokującej „ramki” („występują” 2 osoby, teraz „ramka” oznaczona spiralą czerwonej wstążki oddartej z „Czerwonej szarfy KwieKulik”), ale po raz pierwszy, jako Appearance (tzn. z dodatkiem „czegoś od siebie” i jakiegoś przekazu dla innych), następnie każdy robi indywidualny Appearance/; Ośrodek Sztuki Współczesnej Gal. Off, Piotrków Trybunalski 21-23.11.2007.

366. Umiera moja Matka, Agnieszka Kwiek; Warszawa 22.12.2007.

367. A. 149; „Jednocześnie robię to, co czytam II” /I patrz A. 19. Na tle powiększenia o wym. 120x150 cm z komputerowo spreparowanych plików cyfrowych ze zdjęć dokumentalnych wykonanych osobiście podczas swoich dokumentowanych Działań materiałowo-przestrzennych i z własnych wystąpień „na żywo” („Ignac” 1968/69 + A. 116 b.) – czytanie nowego tekstu („poezji”) z jednoczesnym wykonywaniem czynności, które on opisuje: co właśnie robię z własnym ciałem, jakie stany „ma” mój umysł; „odsłonięcie” drugiego takiego powiększenia (patrz A. 107). Powiększenia patrz A. 121/; Róża Fabjanowska i Sławomir Malcharek „kręcą” w PSDDiU „Okna sztuki” dla TVP3 INFO, Dąbrowa 31.01.2008.

▪ Bez numeru (między A. 149 a p. 368). „Jak sądzę”, Dąbrowa 17.04.2008 /tekst do katalogu „Wilk Tasmański i inni” Jana Rylke; w zw. z Jego wystawą w Gal. XX1, Warszawa 05.2008.

368. Rozsyłka nr 34 „Model niewola-wolność” /projekt Appearance (termin i genre Pr.K.) z okazji 3. obchodów „urodzin” stacji TVP Kultura w dniu 26.04.2008 w Fabryce Trzciny, podczas których rozdawano nagrody „Gwarancje Kultury” – odrzucony, mimo wcześniejszego zaproszenia do realizacji/; Dąbrowa Leśna 17.04.2008.

369. A. 150; „Książka BB. Podłączenie do „Faraday’a” Pludry i Zalewskiego”. /część 1. teoretyczna, pojęciowa: zawiązane oczy, „mowa z wyobraźni”; część 2. wizualna, pokaz realnego „Czaso-skutku estetycznego”: „Krepina Kwieka”, „kucie” krepinowych kul, ogień, popiół, mokra ściana (patrz p. 26)/; Klub Performance podczas wernisażu malarstwa Jana Rylke /Kwiek, Pludra-Zalewski, Rylke, Piekarczyk, Ługowski/, Gal. XX1, Warszawa 08.05.2008.

370. A. 151 a), b); a): „Akcja pod Europą” /kontynuacja App. 138 a. Teren wydzielony taśmą, każdy jakoś Działa indywidualnie lub współdziała wewnątrz-zewnątrz. W strefie, osoba oznaczona spiralą czerwonej wstążki oddartej z „Czerwonej szarfy KwieKulik” (patrz App. 148) jest w „stanie zobowiązania interakcyjnego” (termin Pr.K.)/; 14.05.2008.
b): „Nekrolog Matki + baśniowy, nadrealny, posępny, melancholijny, »cybertrupi« (termin Pr.K.) kicz” /z powodu przypadku z „książką BB” odczytany nekrolog autorstwa mojej Matki (patrz p. 364 i App. 150) + 5 osób o nierealnych twarzach martwych zjaw z mglistych bagien, w „czerwonych płaszczach” udartych z „Czerwonej szarfy KwieKulik” (patrz App. 138 a.), z „kulą” z żółtej „krepiny Kwieka” na plecach (patrz p. 26 i App. 138 b.), w półokręgu, kolejno, „mrucząc” crescendo obraca się powoli na kryształowy sygnał dzwoneczka – wtedy żółta krepina zamieniona zostaje na inną w innym kolorze; spadłe żółte „kule” podpalone w finale; czerwone materie („płaszcze”) spadają w popiół; współudział: I. Okulińska, M. Łapińska, A. Pisarek, P. Piątek, W. Kołodziejczyk; 16.05.2008/; X Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje 2008” /Piegza, Horde, Świdziński, Bałdyga, Shimoda, Frangione, Europa, Suruvka, Partum, Giroud, Torrens, Barber, Juhasz, Petrov, Yamaoka, Bar-on, Nieslony, Piotrowski, Virmakowski, Zarębski, Szambathy, Pastor, Gusztav, Grzybowski, Luhta, Laplante, Ojda, Kuczyńska, Mortimer, Fodczuk/; Interakcje, Piotrków Trybunalski 12‑16.05.2008.

371. A. 152 (próba); „Martwa natura z pisarzem” (premiera) /w przestrzeni publicznej, do aparatu foto, „wystawienie się” na ławce Parkingu KPN-u, jako część martwej natury (patrz App. 134 i 140) ułożonej z kolorowych tkanin (patrz A. 87) i z „czerwonego płaszcza” (patrz App. 151 b.) – w trakcie pisania kolejnej „Anegdoty”/; Dąbrowa Leśna 01.06.2008.

372. KwieKulik: „Wycieczka” (22.11.1970, patrz p. 6) /prezentacja: Sylwia Serafinowicz; spotkanie towarzyszące projektowi „Inne miasto, inne życie”; próba zdefiniowania roli jaką w tym działaniu odegrało miasto – Warszawa lat 70.; analiza „Wycieczki” pod kątem ówczesnych założeń artystycznych ZK i Pr.K. oraz ich późniejszych realizacji/; Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, sala kinowa, Warszawa 04.06.2008.

373. A. 152; „40 lat do Europy i Świata”, z cyklu „Szczyt Formy” /cz 1: „Martwa natura z pisarzem II” (premiera przed publicznością w Galerii, patrz App. 152 „próba”); cz. 2: autorski pokaz przeźroczy („Dyplom” – patrz p. 1, 3; „zestaw na EPAF 08” – patrz App. 141) i filmów („Działania” w Studio TV – patrz p. 34; „Współdziałania na Rynku” – patrz App. 138 a.)/; koordynacja cyklu K. Freino, prowadzenie J. Chrostek, Gal. Entropia, Wrocław 06.06.2008.