479. A. 210; „Druciana szczotka dla A. Majewski” /w piątek, 14. listopada wybrałem się po raz pierwszy do Galerii „Pola Magnetyczne” na Saską Kępę przy ulicy Londyńskiej. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że finisaż połączony ze spotkaniem z Antje Majewski będzie jutro, w sobotę! Otworzył drzwi Patrick [Komorowski] i o tym powiedział. Polak z Francji. Z Gunią [Nowik] prowadzą Galerię. Na Finisarz goście mieli przynieść jakiś przedmiot...; widziałem się z autorką/; 14.11.2014.

480. A. 211; „Sprawny Sprawca” /premiera tytułu; pod tym hasłem wiszącym na ścianie „Działałem” (termin PrK i KK; z dużej litery) na ośmiu niskich oryginalnie zaprojektowanych (Ernesto Neto) stołkach ustawionych półłukiem do ściany, wypukłością skierowanym do widowni. Użyłem 4 pomarańcze na stołku pierwszym od prawej (patrząc się z widowni); dalej na kolejnych: 1,5 kg cebuli, 1 kg jabłek, 5 sztuk bananów, 2 kg kartofli, 1 kg. brukselki, 1 kg. marchwi, 1kg soli i cytrynę; elementy przeznaczone na każdy stołek były wstępnie przygotowane jako ok. 4 „ruchy” („Czaso-skutki estetyczne”), każdy zapakowany do papierowej torby (ok. 3 godzinny etap „przedappearance’owy”, tzw. „wstępnie »zadziałanie«” elementów – „preparacja”); następnie publicznie były kolejno wyjmowane z toreb i szybko ustawiane na stołkach w kompozycje (patrz App. 16); z laptopa „szła” muzyka ludowa Azerbejdżanu; ramka cyfrowa na stole pokazywała Appearance 29 b): filmowane malowanie z natury białych i fioletowych bzów (Łódź, wiosna 1993; kupionych na bazarze) w pracowni na poddaszu (strychu) z „rzucaniem” wiązek wulgarnych przekleństw – pierwszy obraz z cyklu późniejszych kilkudziesięciu obrazów kwiatów malowanych z natury: „…Awangarda bzy maluje…”. Patrz też wywiad Sylwii Ciuchty przeprowadzony z Pr.K. parę godz. przed wystąpieniem, oraz zdjęcia Ivki Macioszek w Jej albumie na Facebooku oraz na You Tube film Jacka Kasprzyckiego i Tamary Sorbian-Kasprzyckiej/; VIII Festiwal Performance „Koło Czasu – Dramat Wolności” Mariana Stępaka i Mateusza Kozieradzkiego [współpraca Renata Sargalska (CSW), Agata Polny, Tomasz Wlaźlak, Dawid Lewandowski (UMK)], CSW „Znaki Czasu”, Labsen, Toruń 13.12.2014.

481. A. 212; „Seminarium Ewy A. Majewskiej” /E.A. Majewska, cyt.: a) „The aim of the course is to discuss theories of the public sphere created within 20th century political philosophy (Habermas, Kluge, Fraser, Berlant, Matynia and others) and apply them in analysis of the political transformations of the public in Poland from 1960's until the last years. The next seminar will be held on the 14 December, we will host 3 guests - all of them great artists working on and in the public: Ewa Partum, Przemysław Kwiek (KwieKulik) and Aleka Polis. This will allow us to rethink artistic practices over the last 50 and different forms of the public, which – like „Solidarność“ in the 1980s or the queer parades in the 2000s have transformed the public sphere in Poland. This interdisciplinary course will combine lectures and seminar method, guest lecturers and discussion in order to strenghten the knowledge of theories of public, public art, feminist critique and queer interventions.
b) Seminarium z udziałem Aleksandry Polisiewicz, Ewy Partum i Przemysława Kwieka stanowiło konfrontację z kluczowymi postaciami polskiej sztuki publicznej oraz performansu. Doświadczenia tej trójki artystów stanowią nieprzebrane źródło inspiracji i dyskusji (…)”.
Omówiłem i pokazałem (w języku angielskim): 1. swój Dyplom 1969-70: wyjście z rzeźbą pod Grób Nieznanego Żołnierza, fragment „Nocy Artystów” w TVP Kultura (maj 2005): „Zofia Kulik prezentuje Archiwum KwieKulik” (aresztowanie braci) i wyświetlam „co było przed” (aresztowaniem); 2. Działania z Dobromierzem 1972-74 i fragment projekcji Z. Kulik „Dobromierz X” na 3 ekrany w Łódzkim „Atlasie Sztuki” 2009; 3. „Działanie na głowę” („Pomnik Doznający”) przed hotelem „Bristol” w Warszawie,1979/; Seminar: The public Sphere and art. Ways of engaging in the public sphere, proletarian or counterpublics in Poland 1968-2014, coordinated: by dr Ewa Majewska // ICI Berlin, The Graduate School for Social Research, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science, (SNS PAN), IFiS PAN, Staszic Palace, Warsaw 14.12.2014.

482. „Performclip” /filmy obrobione i wysłane do: Anastasia Starko, Danya Kovach (patrz: App. 209 c)/; Dąbrowa 29.01.2015.

483. A. 213; podczas: Justyna Górowska „Dziewczyna, która poślubiła wulkan” /wywiad dla Tomasza Pilikowskiego/; Galeria „Lokal 30” Agnieszki Rayzacher, Warszawa 13.02.2015.

 ▪ Bez numeru (między App. 213 a App. 214). „Działania na Głowę. Polska sztuka dzisiaj” /cytat z tekstu na str. www MSN-u: „»Działania na głowę. Polska sztuka dzisiaj« to kontynuacja wystawy „Co widać”, prezentowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na początku 2014 roku.
Była to pierwsza od ponad dekady tak obszerna prezentacja (ponad 80 artystów reprezentujących różne pokolenia, media i ośrodki artystyczne), zbudowana wokół najważniejszych prac, postaw oraz tematów podejmowanych przez artystów wizualnych w Polsce. Kuratorzy wystawy, Sebastian Cichocki i Łukasz Ronduda, celowo sięgnęli po „konserwatywny” format salonu artystycznego, przesuwając punkt ciężkości z eksperymentów wystawienniczych na same dzieła sztuki. Był to jednak dość osobliwy salon: krytyczny, emancypacyjny, psychodeliczny, nieraz brutalny i perwersyjny, gęsty, wieloznaczny. (…) Tytuł wystawy zaczerpnięty został z serii akcji przeprowadzanych w latach 70. przez radykalny, neoawangardowy duet KwieKulik (Zofia Kulik i Przemysław Kwiek), podczas których artyści dokonywali działań plastycznych na głowach modeli, aktorów i swoich własnych. Artyści wskazywali wówczas na element gry, procesu, płynności relacji między widzem, artystą oraz tworzywem sztuki, charakterystyczny dla nowej sztuki. Kompleksowy projekt artystyczny KwieKulik, znoszący granice między sferą prywatną i publiczną oraz działalnością artystyczną i zaangażowaniem politycznym, jest punktem odniesienia dla wielu prac prezentowanych na wystawie. Są to „działania na głowę” widza, jak i użycie głowy-umysłu jako narzędzia do „kalibrowania” tego co widzialne i niewidzialne wokół nas (…)”/; Kunsthalle, Bratislava 27.02-30.06.2015.

▪ Bez numeru 2 (między App. 213 a App. 214). „Kanibalizm?” /duże kolorowe zdjęcie Dobromierza w muszli klozetowej autorstwa KwieKulik na tle prac Piotra Uklańskiego; mój komentarz na Facebooku do Jego praktyk posługiwania się naszymi pracami: „Złodziej, czy dobrodziej?”/; „Zachęta”, Warszawa 06.03-31.05.2016.

484. A. 214; na: J. S. Wojciechowski 1. wykład o O. Hansenie /zabierałem głos; nagrywane/; Aula ASP, Wybrzeże Kościuszkowskie, Warszawa 09.03.2015.

485. A. 215; „Sztuka Krytyczna – Rewizja” /dyskusja panelowa; uczestnicy: Przemysław Kwiek, Jan S. Wojciechowski, Sławomir Marzec; filmowane/; Galeria XX1, Warszawa 11.03.2015.

486. A.216; Urodziny Pawła Kwieka /zdjęcia prac Pawła; obecni min.: K. Knittel, P. Wejchert…/; Warszawa 14.03.2015.

487. A. 217; Dyplom Pr.K. 1969-70 /Pracownia Krzysztofa Bednarskiego; „Dyplom”: wykład z przeźroczami; filmowane/; ASP (Wybrzeże Kościuszkowskie), Warszawa 17.03.2015.

488. A. 218; podczas: śniadanie z Justyną Górowską, Galeria „Lokal 30”, Warszawa 21.03.2015.

489. A. 219 podczas: Wiktor Gutt „Rozmowa” /między: Grzegorz Kowalski-Krystian Jarnuszkiewicz/; Galeria „Pola Magnetyczne” Patryka Komorowskiego i Guni Nowik, Warszawa 16.04.2015.

490. A. 220; podczas: J. S. Wojciechowski 2. wykład o O. Hansenie „Widzieć – Wiedzieć” /zabierałem głos; nagr./; Aula ASP, Wybrzeże Kościuszkowskie, Warszawa 27.04.2015.

491. A. 221; „Checkpoint#8” /otwarte spotkanie Performance – równolegle w Antiochii w Turcji! W wyciągniętych rękach trzymam nad głową duże popiersie – mój autoportret; na rzeźbie napis „Katastrofa”; na szyi mam zawieszony napis na białym płótnie o wym. 70x60 cm umieszczony na wysokości kolan: „Twarz Glina 1971; Autoportret 2005; Sznur Ogórkowy 2015”; z szyi, jak dwa końce szalika, zwisa symetrycznie „Sznur Ogórkowy”. Michał Bałdyga, Przemysław Kwiek, Anna Kalwajtys, Przemysław Przepióra, Jagoda Kiciak, Julia Kurek, Olga Dziubak, Paulina Pankiewicz, Ewa Zarzycka, Paulina Kempisty, Петро Ряска i studenci Pracowni Sztuki Performance UW w Poznaniu/; Marta Bosowska i Fundacja Sztuki Performance, Plac Wolności, Poznań 9-10.05.2015.

492. A. 222; podczas: J. S. Wojciechowski 3. wykład o O. Hansenie: „Gry” /zabierałem głos; nagrywane/; Aula ASP, Wybrzeże Kościuszkowskie, Warszawa 11.05.2015.

493. A. 223 a), b), c); /a) wykład: „Koncepcja Formy Otwartej i edukacyjna praktyka prof. Oskara Hansena na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP, a »Działania Dokumentowane« Przemysława Kwieka”, 20.05.2015; b) udział w zbiorowym „występie” uczestników w Centrum Zakupów „Focus Mail”: filmowanie akcji „dla Putina” jako zamaskowany „separatysta”, 21.05.2015; c) Performance „1971, Działanie na smołę, żółć olejną, płótno i ogień”, 22.05.2015/; Kurator Sandra Johnston, 17 Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje”, Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski 19-22.05.2015.

494. W ramach Imprezy „Prom/ieni\otwórczość. Twoje oczy są ciekawsze od słońca”; projekt ASP w Krakowie w ramach Festiwalu Nauki 2015; pokaz przeźroczowy dokumentacji „Dyplomu” Pr. K. (patrz: p. 1, 3, 5/6, 8/9, 12, 107, App. 53, 73, 89, 97, p. 300, A. 107, p. 335, A. 140, 152, p. 375, A. 212, 217); Muzeum Narodowe, Kraków 20-31.05.2015.

495. Wystawa; obiekt przygotowany specjalnie na międzynarodową studencko-doktorancką konferencję „Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość w kulturze Europy Środkowej w latach 1970–2000" zorganizowaną przez Zespół Badań Praktyk Późnej Nowoczesności, Instytut Kultury Polskiej UW, 21 i 22 maja 2015: obraz olejny maków i polnych lilii o wym. 50x60 cm + ramka cyfrowa zwisająca z ramy obrazu /projekcja filmu w ramce: filmowane malowanie z natury bzów (wiosna; kupionych na bazarze) w pracowni na poddaszu (strychu) z „rzucaniem wiązek” wulgarnych przekleństw; patrz: App. 29 a), b), c)/; część artystyczno-integracyjna Konferencji m.in. z różnego rodzaju „praktykami porażki w kulturze”; cyt. z zaproszenia: „…Przemysław Kwiek – jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej neoawangardy, od końca lat sześćdziesiątych rozwijał autorską praktykę „Sztuki Działań”, w latach 1971-1988 kontynuowaną w ramach duetu KwieKulik, następnie, aż do dziś znów indywidualnie. Artysta już w 1967 zaproponował – wedle własnego określenia – „Sztukę w płynie”, czyli, jak sam wyjaśniał „nie konceptualną, a dziejącą się w czasie (procesie) tu w Polsce i na świecie”. O ile okres KwieKulik jest wyczerpująco opisany w wydanej niedawno monumentalnej publikacji „KwieKulik”, o tyle „Sztuka Działań” Przemysława Kwieka jest szerzej nieznana”; Klubojadalnia Eufemia, Warszawa 22.05.2015.

496. A 224; „Prom/ieni\otwórczość” Romana Dziadkiewicza i Dominika Kuryłka – światła, obrazy, spojrzenia, wystawy, pikniki, wykłady, warsztaty, odkrycia, fotosyntezy, projekcje, pokazy. /Warsztat ze studentami Wydziału Intermediów Artura Tajbera wdg. projektu Romana Dziadkiewicza – cyt. z zaproszenia: …„warsztaty performerskie z Pr. Kwiekiem wychodzące od jego legendarnej pracy dyplomowej i »metody kroków« (uruchomiania rzeźby w czasie, przestrzeni i w fotograficznej dokumentacji)”; 1: omówienie własnego Dyplomu pokazywanego aktualnie w Krakowskim Muzeum Narodowym i opis wczorajszego performance’u Sandry Johnston w Piotrkowie; 2: pierwsza prezentacja (w plenerze) problemu: „Zobaczyć, to nie »wiedzieć«: czym się różni – w Twoim oglądzie – rzecz stała i niezmienna, od zmiennej i ruchomej? Problem tła”/; Kraków 23.05.2015.

497. A. 225; Czterogodzinne spotkanie ze studentką Historii Sztuki na UW, Agnieszką Szostakiewicz /email cytat: „25.05.2015, Szanowny Panie! Bardzo interesuje mnie rok 1968, szczególnie marzec i wydarzenia, które miały wtedy miejsce na ASP. Jestem ciekawa jakie znaczenie miały w życiu studentów, jak zmieniły Akademię, ale przede wszystkim jak i czy wpłynęły na późniejsze artystyczne wybory studentów. Byłabym ogromnie zobowiązana gdyby zgodził się Pan ze mną spotkać w tym tygodniu – w dogodnym dla Pana czasie i miejscu i o tym porozmawiać”/; Arkadia, Warszawa 06.06.2015.

498. A. 226 podczas: „Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia”; Zachęta, Warszawa 18.06.2015.

499. A. 227; Debata promocyjna 8 numeru Magazynu „Szum” /publiczna rozmowa z Adamem Mazurem; cyt. z artykułu wiodącego „Drugi Kanon” Jakuba Banasiaka: „…O procesie wykluczenia najważniejszych przedstawicieli neoawangardy z bieżącego życia artystycznego po 1989 roku już pisałem (»Szum« 2013, nr 2). Przemysław Kwiek bez wątpienia jest jednym z twórców, których sztuka nie znalazła należnego jej miejsca w nowej rzeczywistości. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone i nie ma tu miejsca, by je wymienić. Kwiek sam sobie jest archiwistą, kuratorem, historykiem sztuki i krytykiem. Jego »Awangarda bzy maluje« [od 1993 r.] powinna być wyrzutem sumienia krytyki artystycznej lat 90. i nowych instytucji – w tym cyklu mieści się bowiem ocena zarówno porządku instytucjonalnego (czy wręcz polityki kulturalnej państwa), jak i kapitalistycznej rzeczywistości doby przemian. Obu wątków próżno szukać w kanonie sztuki polskiej po 1989 roku”/; Aula ASP, Warszawa, Krak. Przedmieście 19.06.2015.

▪ Bez numeru (między App. 227 a App. 228). Fundacja CultureShock P. Jędrzejewskiej /skarpa za Muzeum Narodowym – akcje i rzeźby przestrzenne; zdjęcia i filmy Phonem; obecny Paweł Kwiek/; Warszawa 11.07.2015.

▪ Bez numeru (między App. 227 a App. 228). „The Admirable Number Pi”; /Group Show, Artists: Jan Dibbets, Stanisław Dróżdż, Vlatka Horvat, Szymon Kobylarz, Marlena Kudlicka, KwieKulik, Mario Merz, Ryszard Wasko. Cyt.: „ŻAK | BRANICKA is delighted to present ‘The Admirable Number Pi’, a group show whose title was inspired by a poem by Nobel-Prize-winning Wisława Szymborska. The exhibition includes artists from two generations: pioneers of the conceptual movements of the 1960s and 70s (such as Dróżdż, Dibbets, KwieKulik, Merz, Wasko) and artists of the younger generation (Horvat, Kudlicka, Kobylarz). The exhibition focuses on infinity, which in Szymborska's ironic, though deeply philosophical poem is symbolized by the Pi symbol: ‘(...)The pageant of digits comprising the number Pi doesn't stop at the page's edge / It goes on across the table, through the air, / over a wall, a leaf, a bird's nest, clouds, straight into the sky, through all the bottomless, bloated heavens.(...)’ (…) The KwieKulik duo also conforms certain mathematical and logical operations to art in their work titled ‘Siewierz – A Plate and Activities with Mercury’ of 1975. The artists shape drops of mercury falling from a shattered thermometer into patterns that illustrate set theory, hypothetical atom structures or planetary systems. As they see it, the limited number of spatial relationships between objects (ten basic relations) can produce an infinite number of Aesthetic Time-Effects. (…) The ‘Admirable Number Pi’ is a duel with numbers, words, and pictures, where nature comes out on top. The tears mathematicians have shed for the ‘imperfect perfection’ of numbers are dried by the sighs of artists delighting in the precision of words and errors”./; Żak-Branicka Gallery, Berlin 27.06-12.09.2015.

500. A. 228; "Vanguard Paint Lilac" – podczas „Artists on Vacation” by Marinko Sudac (asist. Dorotea Votivec), critical comments: Jesa Denegri; in part supported by the Croatian Ministry of Culture /Mail do D. Fotivec, cyt.: From: Przemysław Kwiek [mailto:kwie@pro.onet.pl]; Sent: Tuesday, July 07, 2015 6:53 PM; To: 'Dorotea Fotivec'; Subject: From Pr. Kwiek from Poland RE: [english 100%] ARTIST ON VACATION PROJECT 2015.
Dorotea [Fotivec]! (…) What would I do at the place? I have such plan: I will paint 2 oil paintings about measurements 50 x 62 cm. from the cycle "Vanguard Paints Lilacs". One I would leave, but the second I took back to Poland. We need from Your side: 1) 2 grounded in white row canvases on wooden frames about 50 x 62 cm – the linen-canvas. Ready to paint. 2) 2 sets of oil-colors (2x12 pieces) middle-sized. 3) 1 bottle of the turpentine 1/4 litre for paints and 1 bottle 1/2 the litre a petroleum naphtha to washes the brushes. 4) Some rags. 5) The tourist chair. 6) A couple small panes 3-4 from broken panes as a palettes. 7) A professional foto tripod with a base for a typical photo apparat DSR NIKON D80 (mine), because I must do a photos of me during a paining process. 8) A 1 memory card SD HC 32 GB speed 10 and the second one SD HC 4 GB normal. 9) A hammer, some wooden sticks (four – a 2 m long, a 3 cm fat). After the depiction of the 2 pictures, one of them would be put out on the final exhibition, with the digital frame in front (best SONY DPF-HD1000 !, with the pilot),
on which the film would be shown in the loop. I will bring the film on the memory card with a file suited to this frame. (…). And at least You will be must do a photo-print from my file before the exhibition, as I paint this picture, frame it, and place one next to the oil picture (with the digital frame in front)/; Valamar Diamant Hotel, Croatia, Poreč 14-21.07.2015.

501. A. 229 a), b), c), d), e) – dokumentowane Działanie we własnym ogrodzie, (c.d. – patrz App. 207 i p. 477); /a) żółte lilie (Ukraina) udekorowane kulami z krepiny w kolorach Rosyjskiej flagi (biel, czerwień, granat; nadziane); b) te kule zawieszone na liliach; d) biało-czerwono-granatowy sznur krepinowy + lilie; e) „dekoracja Aborygena” – białe, czerwone, granatowe maźnięcia farbami olejnymi wewnątrz lilii; c) „Aborygen” + ponownie sznur krepinowy/; a), b) – 28.07.2015; c) – 29.07.2015; d), e) – 31.07.2015.

502. A. 230 Parasol+Ruski Dekor (Sznur w kolorach flagi Rosyjskiej); Dąbrowa 11.08.2015 (film HD).

▪ App. bez numeru (między App. 230. a App. 231.). Dokumentacja filmowa (iPhonem 4S) „Interwencji” „Błaganie” Jacka Lilpopa przed siedzibą „Agory”, wydawcy „Gazety Wyborczej”. Warszawa 03.09.2015.

503. A. 231 a), b), c), d), e), f); /a) c.d. zdjęć rzeźb z piasku na plaży w Lido di Jesolo, 07 i 10.09.2015 (patrz: p. 454 bez numeru);
b) Interwencja przed Pawilonem Polskim w Giardini – wyłożenie na wejściu do Pawilonu moich skarg w sprawie dawnego mojego „udziału” w Biennale. Tekst zamieszczony na Facebooku: „A. 231 b.; Interwencja przed Pawilonem Polskim w Wenecji 08.09.2015. Photo Pr.K; cena 345 000 zł za pokaz 146. slajdów i film. Pr. Kwiek ©. 24 zdjęcia. Dlaczego? Pismem z dnia 30-09-2002 do Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego złożyłem zgłoszenie propozycji udziału w Biennale Weneckim 2003. Jakież było moje przerażenie i wstrząs, kiedy po konkursie, odbierając komplet materiałów z Ministerstwa stwierdziłem, że teczka – o wartości ok. 75 000 zł – z bogatą dokumentacją wizualną mojej działalności, oraz z nowymi oryginalnymi propozycjami Dzieł na Biennale jest zaklejona tak, jak była zaklejona od początku. Czyli teczka z dokumentacją i propozycjami nawet nie była otwarta przez Komisję!!! Napisałem Skargę z żądaniem powtórzenia Konkursu, potem ponowną Skargę zbijającą punkt po punkcie dyletanckie argumenty z odpowiedzi Ministerstwa, potem Skargę na Ministerstwo do Premiera Leszka Millera… Oczywiście figa z makiem! Te pisma wyłożyłem teraz w r. 2015.09.08 podczas mojej Interwencji przed Pawilonem Polskim w Wenecji. Uwaga: nie jestem psycho-pieniaczem! Oto skład Jury, który dopuścił się tego brudnego i haniebnego czynu, pod „okiem najwyższego państwowego urzędu”: 1. Mariusz Hermansdorfer, 2. Jaromir Jedliński, 3. Michał Kliś, 4. Mariusz Knorowski, 5. Wojciech Krukowski, 6. Monika Małkowska, 7. Agnieszka Morawińska, 8. Maria Morzuch, 9. Adam Myjak, 10. Adrianna Poniecka-Piekutowska, 11. Anda Rottenberg, 12. Ferdynand B. Ruszczyc, 13. Krzysztof Stanisławski, 14. Andrzej Starmach, 15. Aleksander Wojciechowski, 16. Hanna Wróblewska”. Koniec tekstu, 08.09.2015;
c) „Działanie” (termin Pr.K i KK) z pojemnikami na śmieci i ze śmieciami (patrz: App. 198) , kawiarnia, Arsenał i
d) fotografowanie zachodu słońca podczas powrotu tramwajem wodnym z Wenecji do Lido di Jesolo, 09.09.2015;
e) rzeźbienie w glinie z natury Placu Św. Marka (patrz: App. 197 a., b.), 11.09.2015;
f) c.d. rzeźbienia Placu z natury, 12.09.2015/; 56 Biennale, Wenecja (hotel w Lido di Jesolo) 03-13.09.2015.

504. KwieKulik, (Zofia Kulik/Przemysław Kwiek): Open Form. ‘Game on an Actress’ Face, 1971, 35mm Film, DVD, 2’39”; courtesy the artists; /Cyt.: „KwieKulik is an artistic duo formed in 1971-1987 by Zofia Kulik (born 1947, Wrocław) and Przemysław Kwiek (born 1945, Warsaw). They carried out countless performances, artistic demonstrations, objects, films and photographs. They worked at the Atelier of Activities, Documentation and Popularisation, in which they lived, organized lectures and exhibitions and produced creativity with a radical, social and political bent. From 1987 both artists have worked independently.
This scene from the film Open Form presents a multilayered reflection on processuality, participation, media and mediatisation. Using the ‘public’ face of an actress as if it was a neutral surface for a collaborative artistic act, this processual visual game instructed participants to perform successive moves on this premise. Given that each move, each ‘utterance’, influenced the next one and modified the original situation, the rule was to react to each other’s moves, opening new possibilities for others to express themselves. The collective activity established a form of visual language. The scene featured Ewa Lemańska, who gained huge popularity in Poland in the early 1970s as Maryna in the TV series Janosik”/: The School of Kyiv, Kyiv Biennial, 08.09-01.11.2015.

505. ‘Artist on Vacation 2015’ exhibition and ‘Gorgona’ exhibition; /The ‘Artist on Vacation 2015’ exhibition present the artists that have participated in this year's edition of the project organized by the Institute for the Research of the Avant-Garde, Marinko Sudac Collection, Valamar Riviera d.d., and the Museum of Contemporary Art Zagreb.
The mission of the ‘Artist on Vacation’ project is to show the various legacies of the original Avant-Garde movement that have developed in different countries and contexts. The entire driving force behind our project is to present the participating artists to the Croatian public. The project is an effort to connect all the activities that aim to bring together the historical Avant-Gardes and present them to the public in a direct way, outside of an institutional environment.
The ‘Artist on Vacation 2015’ exhibition will present the artists who participated on the project. Works that will be exhibited were created this year during the Project, and for some authors, these works will be put in the context of their previous artistic work. In this way we aim to show how the artists connect their artistic signature to the unique concept of the Artist on Vacation project.
With the presentation of the artists participating on this year's Project, there will also be an exhibition of works and documentations of the Gorgona group. This exhibition is an extended edition of the one-day exhibition held in Villa Polesini in Poreč. The Gorgona Group is the most significant Neo-Avant-Garde group in these areas. Its members were Julije Knifer, Josip Vaništa, Đuro Seder, Marijan Jevšovar, Ivan Kožarić, Miljenko Horvat, Dimitrije Bašičević Mangelos, Matko Meštrović, and Radoslav Putar.
The exhibition will, in an extended form, be again held as part of the Artist on Vacation Project. Artworks, photographs, and documentation of the Gorgona group members will be exhibited. The exhibition is also an introduction to a monography, due to release in late 2015, and a grand retrospective exhibition of the Gorgona group.
This monumental monography will feature a great number of reproductions of artworks, correspondence and documentation, present the Group's works and reveal some yet unknown facts. The author of the monography is Ješa Denegri. Connected to the ‘GORGONA’ exhibition, Željko Kipke will hold a lecture at Oris - House of Architecture on Thursday, September 10, 2015 at 19:00.
Artists participating in the project in 2015: Verbumprogram (Serbia), Autopsia (Czech Republic), Teresa Tyszkiewicz (France), Ewa Partum (Poland), Przemysław Kwiek (Poland), Guia Rigvava (Austria), Jan Steklik (Czech Republic), Michail Grobman (Israel), Vadim Fiskin (Slovenia), Deimantas Narkevičius (Lithuania), Miloš Šejn (Czech Republic), Srečo Dragan (Slovenia) and Milan Adamčiak (Slovakia).
The opening will be full of interesting events. Two artists: Miloš Šejn from the Czech Republic, and Milan Adamčiak from Slovakia - will do performances. (…)
There will also be a book launch of the newest book by the notable art historian Ješa Denegri titled ‘Prilozi za drugu liniju’ 3. The texts included in this publication, titled as the two previous ones (‘Prilozi za drugu liniju’, Horetzky, Zagreb, 2003. i ‘Prilozi za drugu liniju’, 2, Macura, Beč/Beograd, 2005.), together make a chronicle of sorts, which the author has written over his career as an art historian and art critic. The publication also includes many - for various reasons - unpublished works, mostly dedicated to certain movements and individuals on the Croatian art scene in the second half of the 20th c. The published materials were created for various purposes, introduction to exhibition catalogues or as paper for academic journals. The author aimed to unite these texts, some re-published, and some new, in a kind of completely personal archive.
Branko Franceschi, Želimir Koščević i Feđa Vukić will be the speakers on the book launch.
With the exhibition, the visitors will have a chance to see a documentary film ‘Artist on Vacation’ produced by Restart Laboratory and Marinko Sudac, with the Institute for the Research of the Avant-Garde. The documentary follows and presents the artists participating on the first edition of the Project in 2012. The artists featured are: Attila Csernik (Serbia), Radomir Damnjanović Damnjan (Serbia), Željko Kipke (Croatia), Ivan Kožarić (Croatia), Vlado Martek (Croatia), Era Milivojević (Serbia), Romelo Pervolovici (Romania), Pinczehely Sandor (Hungary), Balint Szombathy (Hungary), Janos Sugar (Hungary) and Ilija Šoškić (Montenegro). The documentary premiered at Liburnia Film Festival in August 2015. The exhibition is opened until September 12, 2015; Organizers: Institute for the Research of the Avant-Garde, Marinko Sudac Collection, Valamar Riviera d. d., Partner: Museumof ContemporaryArt Zagreb; Sponsors: Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Tourist Board Poreč; Media sponsors: Večernji list, Oris House of Architecture./; The Museum of Contemporary Art, Zagreb 05.09.2015.

506. A. 232; byłem obecny w żółtej czapce; w trakcie wymyśliłem 2 pomysły (patrz „Karta” z dnia 09.10.2015): „The History Of Pr. Kwiek” (Monografia Pr.K) i „Przyścienny półokrąg żebraczych czapek na ziemi+cebule leżą w nich+2 półokrąg na ścianie+cebule zwisają z nich (kolejny Appearance); /„Sztuka i praca po końcu zatrudnienia” to wspólny projekt realizowany przez BAK, basis voor actuele kunst w Utrechcie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Wolny Uniwersytet Warszawy (WUW). Punktem wyjścia do rozmowy jest raport z badań przeprowadzonych przez Wolny Uniwersytet Warszawy dotyczących warunków i podziału pracy w polu sztuki pt. „Fabryka sztuki” (Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2014). Raport ten stanowi opis obecnych wzorców zatrudnienia oraz dystrybucji zasobów w obszarze polskiej sztuki współczesnej. Jest diagnozą sytuacji, w której miłość do sztuki i chęć działania w jej polu uzasadnia nieodpłatną pracę w projektach artystycznych. Złe warunki ekonomiczne oraz prekarność ludzi sztuki są podszyte ciągłym lękiem przed wypadnięciem z obiegu, utratą kontaktów społecznych i wykluczeniem.
Z drugiej strony, możliwość uczestniczenia w polu sztuki jest wciąż powiązana z uprzywilejowaną sytuacją klasową. Nieopłacanym artystom czy kuratorom przetrwanie nader często zapewniają odziedziczone zasoby (np. mieszkania) czy wsparcie rodziców. (…) Koncepcja Otwartych Spotkań Redakcyjnych w Warszawie powstała dzięki współpracy redaktorów FORMER WEST: Borisa Budena, Marii Hlavajovej oraz Simona Sheikha, badaczki i kierowniczki projektu Wietske Maas, Kuby Szredera, Joanny Figiel i Michała Kozłowskiego z Wolnego Uniwersytetu Warszawy oraz Marty Dziewańskiej i Sebastiana Cichockiego z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jest to jeden z elementów wieńczących projekt FORMER WEST realizowany w latach 2014–2016 w formie cyklu Public Editorial Meetings, zmierzających do przygotowania publikacji. Cykl uzyskał wsparcie ze strony Programu Creative Europe Unii Europejskiej. Organizacją i koordynacją projektu zajmuje się BAK, basis voor actuele kunst w Utrechcie. Działalność BAK możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze strony Rady Miasta Utrecht oraz holenderskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki/; Former West: „Sztuka i praca po końcu zatrudnienia”, MSN, Warszawa 9-10.10.2015.

507. „Land Art, Site Specific, Sztuka Ogrodu” – dokumentacja „wskazywania”; /seria auto zdjęć przy świeżo wschodzącym niedawno zasianym trawniku na „placku” świeżo rozłożonej czarnej ziemi, przykrywającej niepotrzebne już wejścia do szamb – przed wejściem do swojego domu/; Dąbrowa 19.10.2015.

508. A. 233; Spotkanie autorskie; /„Projekt pomnika ku czci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej” – premiera; krata z namalowanymi ochrowymi krzyżami + krąg z paczek kartofli: instalacja – premiera; rozsypanie kartofli, „załatwienie” tych, którzy twierdzą, że zmusza się ich do płacenia ze swoich podatków na niepodobającą się Im „Sztukę Wysoką”; App. 37: film-performclip ranienie czoła/; na zaproszenie Andrzeja Szarka, Mały Festiwal Form Artystycznych, Mała Galeria (dyr. Alicja Hebda; autor został poproszony o złożenie podpisu na ścianie z podpisami poprzednich gości Galerii; autor dostał „na pamiątkę” oryginalny rysunek A. Szarka; następne spotkanie było z Krzysztofem Zanussim), Nowy Sącz 22.10.2015.

509. A. 234; Promocja 10 numeru Magazynu „Szum” – spotkanie z Honoratą Martin; /oraz z zaproszonymi prze Nią – Jej Ojcem i Bogną Burską; prowadzący Adam Mazur. W tymże numerze na str. 46 artykuł Jakuba Banasiaka „Język, którym myślimy” – rozprawia się tam znakomicie z bulwersującymi dwoma tekstami „upadłej krytyczki” Moniki M.; wymienia też moje nazwisko 3 razy – na str. 47, 49, 52/; ASP, Wybrzeże, Warszawa 30.10.2015.

510. Udział w Targach Sztuki Artissima; /1). KwieKulik, „Open Form – Game on Actress Face”, 1971, video, 2:29 min., © the artists; 2). KwieKulik, „Siewierz – A Plate and Activities with Mercury”, 1975. Cyt.: „Zofia Kulik, KwieKulik, (…): Yellow 12 | Giallo 12; November 6 – 9, 2015. Opening: November 5, 2015 (by invitation only). For the 2015 edition of Artissima, ŻAK | BRANICKA is proud to show a selection of works by artists Zofia Kulik, KwieKulik and (…). In the early seventies, Zofia Kulik worked on her diploma consisting approximately of 500 slides in a simultaneous projection in 3 screens. In „Instead of Sculpture – Sequences 1968-71”, she explored sculpture as a process in time, something that was only a decade later described by Rosalind Krauss as Sculpture in the Expanded Field.
KwieKulik is the name of the artist duo formed by Przemysław Kwiek and Zofia Kulik between 1971-1987, and was one of the most important groups of the neo-avant-garde coming out of Poland at that time. They ran a studio from their home where they did actions, installations, objects, films and slides among others. (…). Project cofinanced by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland/; Żak-Branicka Gallery, Torino 06-08.11.2015.

▪ App. bez numeru między App. 234 a 235 a, b, c. „Kanty” /zdjęcia kantów (narożników) wielu płyt nagrobnych na cmentarzu Komunalnym Północnym/; Wszystkich Świętych, Wólka Węglowa 01.11.2015.

511. A. 235 a), b), c) – „Działanie na ogień, wodę, lód i tusz”; /a) podpalenie ręki oblanej benzyną; wsadzenie oparzonej ręki do zimnej wody, dom, Łomianki-Dąbrowa 21.11.2015, umieszczenie zdjęć poparzonej ręki na Facebooku 23.11.2015; b) II publiczna część Appearance, CSW 28.11.2015; c) Konferencja „Znaczenia Performance” (z Sylwią Ciuchtą), CSW 29.11.2015. 4. z kolei „utwór plastyczny” improwizowany, wdg. zapisanych w dn. 21.09.1971 tytułów – premiera/; Kuratorzy: Marian Stępak i Mateusz Kozieradzki, IX Festiwal Performance „Koło Czasu”, CSW Toruń 26-30.11.2015.

▪ Bez numeru (między A. 235, a A. 236). Dorota Jarecka – wywiad ze mną w sprawie Proagitu I i II /nagr./; Dąbrowa 14.12.2015.

512. A. 236; Panel „Sztuka i Aktualność” /Paweł Możdżyński, Tomasz Sikorski, Sławomir Marzec; zabierałem głos; nag./; Forum Autonomii Sztuki, ASP Warszawa 15.12.2015.

513. A. 237; Przyjęcie u Córki Idy Radziejowskiej w pierwszy dzień świąt Bożego Naruszenia /Ida, Jakub Ekier (syn Jana Ekiera), jego brat z żoną; Warszawa 25.12.2015.

514.  ▪ App. bez numeru (między App. 237 a App. 238). „Zaraz po wojnie” Agnieszki Szewczyk /nagr. Bolesława Bieruta, zdj./; „Zachęta”, Warszawa 07.01.2016.

515. A. 238; „Działanie na marmur, mandarynki, projekt Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i KOD” /wprowadzenie Sylwia Ciuchta; wypowiedź w cz. II wieczoru, przy Działaniu z mandarynkami: m.in. Wiesław Smużny (patrz p. 38); nagr., film./; Klub Studencki „Od Nowa” (organizacja Małgorzata Tarkowska), Toruń 11.01.2016.

▪ Bez numeru (między A. 238, a A. 239). Napis: „Działanie na marmur, mandarynki, projekt Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i KOD” + aktualne magazyny; Dąbrowa 18.01.2016.

516. A. 239, 240; Anna Konik w Galerii „Monopol” /brązowy beret quasi moherowy, zdj. Leszek Fidusiewicz/; „Geometria” Bożeny Kowalskiej w Galerii „XX1” /Jan Rylke, Jacek Lilpop/; Warszawa 28.01.2016.

517. A. 241; Ludmiła Popiel i Jacek Fedorowicz /opartowskie obrazy z lat 60-tych i „twardy” Konceptualizm – manifest z początku lat 70-tych/; Galeria Art On Mariki Kuźmicz, Warszawa 29.01.2016.

518. A. 242; Joanna Krzysztoń i Grzegorz Rogala „Przegląd Instalacji” /mam pisać tekst do katalogu; film./; Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 13.02.2016.

519. A. 243; Śniadanie z Zarzycką /Dorota Jarecka, Janusz Bałdyga/; Galeria „Lokal 30” Agnieszki Rayzacher, Warszawa 14.02.2016.

520. Wywiad Marcina Krasnego z Pr. Kwiekiem do magazynu „Father” /nagr./; Dąbrowa 14.02.2016.

521. A. 244; Dyskusja panelowa „Sukces w Sztuce” /Jan S. Wojciechowski przedstawia zespół badawczy gdańskich socjologów i kulturoznawców reprezentowanych przez Krzysztofa Stachurę i Natalię Brylowską; motywem dyskusji będą najnowsze badania dotyczące uwarunkowań, przemian tożsamości i świadomości absolwentów wyższych uczelni artystycznych; zabierałem głos, nagr. Po dyskusji spotkanie z J. S. Wojciechowskim i K. Piotrowskim w restauracji wegańskiej na ASP; nagr./; Forum Nowej Autonomii Sztuki, Sala Kinowa Wydziału Grafiki ASP, Warszawa 17.02.2016.

522. A. 245; Wernisaż „Chleb i róże” /Kuratorzy: Łukasz Ronduda i Natalia Sielewicz; filmowanie Z. Kulik przy Jej pracy dokumentującej plener rzeźbiarski w Legnicy w r. 1971; Działania z quasi moherowym brązowym beretem/; MSN, Warszawa 19.02.2016.

523. Spotkanie z red. „Polityki” Piotrem Sarzyńskim, krytykiem (patrz: App. 80) /zaprosił mnie do udziału w Jego kwietniowej wystawie „Salon Odrzuconych” w Sopockiej Państwowej Galerii Sztuki; wybrał pracę – patrz p. 495; powiedział, że mój cykl „Awangarda Bzy Maluje” jest b. ważny i ma być punktem odniesienia wystawy; nagr./; Dąbrowa 20.02.2016.

524. KwieKulik | Szymon Kobylarz /cyt.: „For the upcoming edition of ARCOmadrid 2016, and following up on previous editions, ŻAK | BRANICKA will present two artists of different generations: Szymon Kobylarz (b.1981) and the duo KwieKulik (1971-1987). The discourse surrounds Mathematics and its role in art. While KwieKulik challenge the spatial relationship between objects, determining that the limited number of spatial relationships between objects can produce an infinite number of Aesthetic Time-Effects, Kobylarz challenges the borders between the abstract and the concrete, bringing to life sculptures that were nothing more than digital fractals. His focus is particularly centered in the Fibonacci Sequence and how it manifests itself in natural constructions such as DNA, human body proportions, hurricanes or even in the shape of a Galaxy. For KwieKulik, mathematics and logic are a chance to save a certain universal plane of interpersonal communication following the collapse of the modernist utopias: it is the only chance to save a supra-individual rational exchange that would avoid the trap of both relativism and metaphysics.
Both KwieKulik and Szymon Kobylarz share the fascination by infinity and its ability to manifest itself in different spheres, to the extent that it becomes a bridge between them. Opening: Wednesday, February 24, 2016 from 10 am to 8 pm (by invitation only). On Friday, 26 February, 2016 at 5:30 pm we will host a cocktail reception at our booth 9C10, to celebrate the presentation of the book KwieKulik. With the kind support of the Polish Institute of Culture, in Madrid)”/; ARCO 2016 – Booth 9C10, Madrit 25-28.02.2016.

525. Książka Zofii Krawiec „Miłosny Performance” /Karol Sienkiewicz na swoim blogu: fragment recenzji tej książki: „(…) Obronną ręką z pułapki miłosnych konwencji wychodzą Zofia Kulik i jej trzej mężczyźni – Przemysław Kwiek, Jerzy Truszkowski i Zbigniew Libera. Poświęcone im dwa rozdziały to zdecydowanie najlepsze fragmenty książki, lektura wręcz obowiązkowa. Bo nie ma tu tkliwości ani szczeniackiego mizdrzenia się. Listy, które Kwiek pisał do Kulik, gdy przebywała na stypendium w Mediolanie, dotyczyły głównie aktualnych wydarzeń, które chciał z nią przedyskutować. Ona swe uczucie przedstawiła jako manifestację pod Pałacem Kultury, którego kształt wycięła z jego listu. Truszkowski, kochanek Kulik, w afekcie potrafił rzucić głazem w okno lub zniszczyć wystawę, a do swojej relacji z artystką nawiązał w performansie „Jak masturbuję się młotem”. Ale, co najciekawsze, dla samej Kulik miłość stała się krokiem na drodze do emancypacji. (…)”. [Artyści: Ada Karczmarczyk, Wilhelm Sasnal, Zofia Kulik, Robert Kuśmirowski, Roman Stańczak, Jan Smaga, Aneta Grzeszykowska, Teresa Gierzyńska, Edward Dwurnik, Jerzy Truszkowski, Aleka Polis, Dorota Buczkowska, João Vilhena, Wojciech Puś, Ewa Partum, Zbigniew Warpechowski, Honorata Martin, Maciej Salamon, Aleksandra Ska, Leszek Knaflewski; Wystawa: Miłosny Performans; Miejsce: Galeria Labirynt w Lublinie; Czas trwania: 14.02 - 20.03.2016; Kurator: Zofia Krawiec; strona internetowa: www.labirynt.com/; 02.2016.

526. A. 246 (wirtualny, tzn. nie odbyty w „realu” – tylko układ z uaktualnionym napisem – patrz App. 238 – do aparatu foto.); „Działanie na marmur, mandarynki, projekt Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i Bolka” /+ okładki aktualnych magazynów/; Dąbrowa 02.03.2016.

527. A. 247; Forum NAS: „Malarze robią filmy” – Pr. Kwiek, J. Lustych, R. Ługowski, S. Marzec, T. Sikorski, P. Sylwestrowicz /pokaz i dyskusja; pokazałem: „PK 2010 Interak A166ab_Lilia+DzwonZygm+modele HD.mp4” (patrz App. 166 b. cz. III i p. 281); nagr./; Sala Kinowa Wydziału Grafiki ASP, Warszawa 02.03.2016.

528. Wysyłam tekst – „Joanny i Grzegorza kraina czarów atomowych” – do katalogu wystawy p.t. „Przegląd Instalacji” Joanny Krzysztoń i Grzegorza Rogali w Radomskiej Galerii „Elektrownia” (patrz App. 242); 01-03.2016 Dąbrowa.

529. A. 248; Forum NAS: „Sztuka Światowa, Sztuka Lokalna” /Alexandra Hołownia, Marcin Lachowski/; ASP, Salonik Szopena, Warszawa 16.03.2016.

530. A. 249; Coroczna wizyta u mojego brata Pawła Kwieka na Jego imieninach na Grodzieńskiej na Pradze /min.: P. Weychert, K. Wojciechowski, K. Knittel, P. Jędrzejewska, N. Ambroziak, M. Grygiel…/; Warszawa 16.03.2016.

531. A. 250; „Pr. Kwiek, Appearance 250, Działanie na kamerę Sony PMW 200, napis z Appearance 238 w Toruniu, Trybunał Konstytucyjny, i Autora” /Forum NAS: „Performance Show” (M. Bosowska, Pr. Kwiek, M. Konieczny, R. Ługowski, S. Marzec, T. Sikorski, J. Rylke, J.S. Wojciechowski)/; Dom Artysty Plastyka, Warszawa 31.03.2016.

▪ Bez numeru (między App. 250 a 251). „Salon Odrzuconych”, Kurator: Piotr Sarzyński (patrz p. 523) /Praca powstała z połączenia: patrz p. 495 i 505; recenzja Przemysława Chodania w Magazynie „Szum”, cyt.: „(…) Hitem wystawy i postacią, która jak w soczewce skupia wszystkie problemy teoretycznie, praktycznie i estetyczne wystawy, jest bezsprzecznie Przemysław Kwiek ze swymi dwiema pracami: Awangarda bzy maluje oraz Awangarda bzami handluje w Łomiankach. Zapomnienie, wykluczenie, walka z biedą stały się dla Kwieka materiałem prac o niezwykle uniwersalnym przesłaniu, takim, z którym mogą się utożsamić wszyscy twórcy w kryzysie. Kwiek jest jednocześnie gorzki, ironiczny i całkowicie autentyczny. Frustracja zrodzić może perełki sztuki, lecz zdarza się to nader rzadko. Ech. (…)”/; [J. Adamas, S. Baj, Z. Beksiński, T. Borowski, T. Boruta, M. Brzostek, J. Duda-Gracz, S. Eidrigevičius, M. Firek, A. Fogtt, E. Gadzinowska, R. Górecki, P.Jaklik, J. Jurry-Zieliński, J. Kałdan, A. Karpiński, A. Kempa, P. Kmita, E. Korus, M. Koshaleva, J. Kossak, P. Kralka, The Kransals, S. Krygier, W. Kwiatkowska, Pr. Kwiek, K. Lewandowski, Z. Libera, M. Lipiec-Bortkiewicz, Z. Makowski, P. Mańczak, M. Mąka, P. Naliwajko, D. Nieznalska, I. Ogrodzka, M. Okrassa, R. Olbiński, P. Przywuska, A. Przyżycka, D. Rycharski, B. Rychter-Janowska, T. Sętowski, A. Starowieyski, F. Starowieyski, P. Susid, J. Szajna, M. Szczepański, J. Szpyt, M. Świeszewski, A. K. Urbański, H. Waniek, M. Wawrzynowicz, M. Wichnowski, A. Wielewska, P. Wilk, S. Wirchanowicz, A. Wypych, J. Yerka, L. Żegalski] Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie; Sopot 15.04-22.05.2016.

532. A. 251; „Działania Niemonotoniczne i Reaktyka. Wczesne polskie antycypacje Nowoczesności. Uwagi na tekście Pogody” na „Forum Nowej Autonomii Sztuki. Performatywne spotkanie »Perfidia Perfearance V«” /Marek Konieczny, Pr. Kwiek, Sławomir Marzec, Zygmunt Piotrowski, Jan Rylke, Tomasz Sikorski, Jan S. Wojciechowski; połączone z wernisażem wystawy indywidualnej Jana Rylke „My Polacy”; wystawiam 5 stron tekstu Patryka Pogody „Ścieżki do niemonotoniczności – czy udało się przerzucić mosty. Recenzja książki Davida Makinsona »Od logiki klasycznej do niemonotonicznej«”, z własnymi naniesionymi na ten tekst uwagami, format B2/; Galeria XX1, Warszawa 21.04.2016

▪ Bez numeru (między A. 251 a A. 252). Umieszczam na Facebooku „Kotkę Tulipankę”; Łomianki-Dąbrowa 06.05.2016.

▪ Bez numeru (między A. 251 a A. 252). Umieszczam na Facebooku „Kotkę Tulipankę” (wygaszoną) ze skargą z dn. 23.04.2016 do Ministra Kultury Pana prof. Piotra Glińskiego; Łomianki-Dąbrowa 11.05.2016.

▪ Bez numeru (między A. 251 a A. 252). Umieszczam o godz. 11:30 na Facebooku „Krzyk”/początek realizacji 2 godz. wcześniej/; „Noc Muzeów” 14.05.2016

533. A. 252; „Awangarda Bzy Maluje” False Positiv /zdjęcia-film: maluję maki, bzy w ogrodzie i bzy pod lasem – każdą sytuację z prawa na lewo i z lewa na prawo – do późniejszego dorobienia obrazów do tych zdjęć/; Łomianki-Dąbrowa 15.05.2016.

534. A. 253 a), b) /a) udział we Współdziałaniu: na sztaludze w centralnym miejscu Galerii Handlowej „Fokus” w Piotrkowie Trybunalskim kształtuję otoczenie świeżo zerwanych liliowych bzów wokół ramki cyfrowej; „puszczam” na niej film – przeklinam i maluję z natury obraz olejny białych i fioletowych bzów (patrz App. 29 b. z r. 1993); b) „ Pr. Kwiek A. 253, 2016, Działanie na Kotkę Tulipankę, Uwagi na Pogodzie, Łomiankowski Ośrodek Pomocy Społecznej, Konstytucję i Korki”/; 18 Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje”, Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski 17-21.05.2016.

535. A. 254; „Filmy…” /S. Marzec, I. Skwarcan, Pr. Kwiek. Wystawiam 6. napisów „Działanie na…” (patrz App. 223 b., 235 b., 238, 246, 250, 253) ze zwisającymi z nich kolejno na „ściągaczach” 6. zdjęciami „Rzeźb z których jestem bardzo zadowolony”: „schody”, „lampy-zwisy”, „decha-parapet”, „stół pod PC”, „zalepiony wywietrznik”, „półki pod schodami”; w drugiej sali pokaz filmu dokumentalnego ze „Społecznostek” (patrz App. 209 c 2, 01.09.2014; „Lwowsko-Warszawska Szkoła Appearance Pr.K.”, Week of Contemporary Art, Lwów 29.08–02.09.2014, Ukraina/; Galeria XX1, Warszawa 24.05.2016.

536. A. 255; Akcja publiczna /podpis na Facebooku do 12. zdjęć: „Jak co roku, dzisiaj koło naszego domu przeszła procesja. Parę dni temu, dwie sympatyczne starsze Panie spytały, czy mogą udekorować nasze ogrodzenie. Zgodziłem się. Kiedy wypiłem najtańsze mocne piwo z Biedronki „VIP”, postanowiłem sfotografować tę dekorację. Zwłaszcza, że jest ona zrobiona z kolorowej bibułki (krepiny), którą używałem jako budulec od roku 1969. Na głowie mam rzeźbę (z której jestem b. zadowolony) z puszki po tym piwie. Pr. Kwiek ©. Napis na tych zdjęciach: „Dekoracja na Procesję „Bożego Ciała” na ogrodzeniu naszego domu; Boże Ciało, czwartek, 26 maja 2016. Foto. Pr. Kwiek ©. Cena za całość 345 000 zł. (plus rzeźba – zgnieciona puszka po tym piwie)” (patrz akcja z puszką po piwie na głowie: A. 129)/; Dąbrowa 26.05.2016.

537. A. 256; Iamesh Ephemeral Art Meeting /„Pr. Kwiek A.256; 19-20 Działanie 71-16 [1971-2016]; Na krepinę; Wodę, klej; Marmur; I Zygmunta Piotrowskiego”/; Galeria Księgarnia, Fundacja Razem Pamoja, Kraków, Józefińska 9, 8-12.06.2016.

538. A. 257; „Sztuka jako Dokumentacja; Dokumentacja jako Sztuka” /Forum Nowej Autonomii Sztuki – prezentacje i panel – Agnieszka Chojnacka, Anna Koźbiel, Przemysław Kwiek, Ryszard Ługowski, Sławomir Marzec, Błażej Ostoja-Lniski, Tomasz Sikorski, Iwona Szmelter, Adam Walas, J. S. Wojciechowski. Jest nagranie/; Stacja Muranów (ul. Andersa 13), Warszawa 22.06.2016.

539. „Procedery Sztuki Lat 70.” /Zdjęcia dokumentacyjne cz.b. w aranżacji i formatowaniu Zofii Kulik i z komentarzami Pr. Kwieka„(…) Mity tej wyobraźni performowali w swojej praktyce KwieKulik, odgrywający przed kamerą wyidealizowane sceny w ramach zainicjowanego w 1972 cyklu Ameryka (…). Bożena Czubak”. [Włodzimierz Borowski, Wojciech Bruszewski, Andrzej Dłużniewski, Jarosław Kozłowski, KwieKulik, Natalia LL, Andrzej Matuszewski, Andrzej Partum, Ewa Partum, Józef Robakowski, Jerzy Rosołowicz, Jan Świdziński, Warsztat Formy Filmowej, Krzysztof Wodiczko]/; Fundacja Profile, Warszawa 23.06.-17.09.2016.

▪ Bez numeru (między A. 257 a App. 258). POKAZ 4, prezentacja wybranych dzieł z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA (Jagoda Adamus, Andrzej Baturo, Tamara Berdowska, Beata Ewa Białecka, Rafał Borcz, Urszula Broll, Agnieszka Brzeżańska, Sławomir Brzoska, Michał Budzyński, Joanna Chudy, Jakub Ciężki, Karina Czernek, Witosław Czerwonka , Dawid Czycz, Jan Dobkowski, Mirosław Filonik, Ewa Fodczuk, Barbara Gawęda-Badera, Dariusz Gierdal, Teresa Gołda-Sowicka, Aneta Grzeszykowska, Ryszard Grzyb, Ewa Juszkiewicz, Koji Kamoji, Kijewski / Kocur, Kasia Kmita, Karolina Komorowska , Piotr C. Kowalski / Joanna Janiak, Dominika Kowynia, Bronisław Krzysztof, Zofia Kulik, Kamil Kuskowski, Viola Kuś, Paweł Kwiek, Przemysław Kwiek, Andrzej Lachowicz, Zbigniew Libera , Alexander Andrzej Łabiniec, Robert Maciejuk, Jacek Malicki, Paweł Matyszewski, Dariusz Mlącki, Jarosław Modzelewski, Monika Mysiak, Natalia LL, Izabela Ołdak, Leszek Oprządek, Eduard Ovčáček, Krystyna Pasterczyk, Maria Pinińska-Bereś, Artur Przebindowski, Zbigniew Rogalski, Małgorzata Rozenau, Malwina Rzonca, Jindřich Štreit, Jiří Surůvka , Agula Swoboda , Andrzej Szewczyk, Teresa Sztwiertnia, Małgorzata Szymankiewicz, Leon Tarasewicz, Karolina Tyrna, Andrzej Wasilewski, Janina Wiciejewska-Pochopień, Xawery Wolski, Kamila Woźniakowska, Jerzy Wroński, Joanna Żochowska); Galeria Bielska BWA 24.06-28.08.2016.

540. A. 258; IX Symfonia Ludwika van Beethovena, orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Jacka Kaspszyka /koncert w parku Królikarni, ja z synem Maksymilianem i Jego córką (a moją wnuczką) – Polą Kwiek/; Warszawa 28.08.2016.

541. Film na Facebook /Polish English: Tajne nagranie Służby Bezpieczeństwa w obozie dla uchodźców gdzieś na skraju Europy. Pr. Kwiek ©. 08.08.2016. Cena 341 000 zł. Orkiestra FN, dyr. J. Kaspszyk. Włącz HD.
English: The secret recording of Security Service in the refugee camp somewhere on the verge of Europe. Pr. Kwiek ©. 08.08.2016. Price 83 000 €. [IX Beethovena, „Oda do Radości”]/; Królikarnia, Warszawa 27.09.2016.

542. A. 259; „Communis - Renegocjacje Wspólnoty” /„Czy poprzez sztukę da się problematyzować głęboki konflikt i rozdarcie społeczne; czy da się wskazać obszary renegocjacji wyobrażeń życia społecznego? Czy jednym z nich może stać się praca z religią i duchowością jako ważnymi elementami polskiej tożsamości?”.
Między innymi na te pytania szukali odpowiedzi kuratorzy: Szymon Maliborski i Łukasz Mojsak:
„…Wystawa Communis - renegocjacje wspólnoty koncentruje się na współczesnej polskiej tożsamości, w której religia i duchowość (…) wpływają na sposoby wyobrażania sobie wspólnoty. (…) W jaki sposób sztuka i doświadczenia wywodzące się ze styku praktyki artystycznej i duchowej nawiązują dialog ze wspólnotą, problematyzują jej wyobrażenia o sobie samej i kwestionują kategorie, w których postrzega ona świat. Ciekawi nas polska rzeczywistość oraz charakterystyczne dla niej napięcie pomiędzy nowoczesnością - rozumianą jako dążenie do emancypacji w oparciu o racjonalne metody - a religią i duchowością, które roszczą sobie prawo do zawłaszczania różnych obszarów życia, gdyż - jak lubią mówić ich zwolennicy - są albo wszystkim, albo niczym. W naszym kraju sytuacja ta jest o tyle istotna, że to właśnie praktyki religijne, (…) stają się jednym z głównych przedmiotów debaty publicznej. Tematem wystawy Communis... nie są jednak duchowe resztki, postsekularne pozostałości w kraju, w którym ciało kolektywne raczej kieruje się religijnymi emocjami niż wyznacza im miejsce w sferze publicznej (…). Interesują nas strategie artystek i artystów, którzy w obecnych realiach starają się wypracować język współpracy z tak pojętą wspólnotą. Skoro charakterystyczne dla projektu nowoczesności dążenia emancypacyjne oparte na racjonalnych przesłankach zdają się być w polskiej sferze publicznej w odwrocie, stawiamy pytanie o możliwość dialogu odwołującego się do sfery nieracjonalnej, religijnej, duchowej bądź afektywnej.
[Paweł Althamer, Przemysław Branas, Hubert Czerepok, Michał Dobrucki, Inicjatywa Pracownicza, Ada Karczmarczyk, Milena Korolczuk, KwieKulik, Małgorzata Malinowska-Kocur, Maria Olbrychtowicz, Zygmunt Piotrowski, Alicja Rogalska, Rozdzielczość Chleba, Daniel Rycharski, Jana Shostak, Łukasz Surowiec, Jerzy Bohdan Szumczyk, Stach Szumski, Piotr Wysocki]
Nota Kuratorska na wystawie “Communis – Renegocjacje Wspólnoty”. KwieKulik, Manifestations, 1979-1982, super 8mm film transposed to digital file.
‘At the beginning of the 1970s, the artistic duo KwieKulik – Zofia Kulik and Przemysław Kwiek – found themselves among a group of artists who firmly embedded their artistic activity in a socio-political frame and proposed art that was intended to open the possibility of rethinking the dominant political doctrine and its underlying ideology. Kulik i Kwiek also concentrated on the aesthetic of state propaganda, official gatherings, and celebrations. The artists pursued visual research into this sphere, which formed a major part of their artistic activities in such projects as “Variations of Red” from 1971. The beginning of the 1980s saw a cycle of film documentation produced under the common title “Manifestations’, which featured substantial public gatherings: the May Day Parade of 1979 in Warsaw, and mass celebrated by Pope John Paul II (also held in 1979 in the Polish capital). The other two ceremonies were filmed from television broadcasts of the Olympic Games in Moscow in 1980 and the ceremonial funeral of Leonid Brezhnev in 1982 in the capital of the former USSR.
The film footage created by KwieKulik portrays public gatherings of diverse character: political, religious, and sporting events, while the breadth of their ideological spectrum is striking. Crowds are drawn both by a Papal mass and by a May Day Parade – events which sit at opposite sides of the ideological continuum. As we watch the images of groups united in celebrations we may find it difficult to recognise them as genuine communities. They seem to be decreed in a top-down fashion by the state authorities or formed under the powerful influence of religious or sporting symbols’. Udział w spotkaniu artystów z publicznością. Jest nagranie/; Galeria Labirynt, Lublin17.09.2016.

543. „Notatki z podziemia. Sztuka i muzyka alternatywna w Europie Wschodniej 1968-1994” /„Wystawa bada bliskie i często zmienne związki między artystami wizualnymi i muzykami w komunistycznej Europie Wschodniej. (…) We wczesnym okresie zimnej wojny, po odrzuceniu zachodniej pop kultury traktowanej jako propaganda, władze wszystkich krajów Europy Wschodniej inicjowały powstawanie własnych scen jazzowych, popowych i rockowych, które zbudowane były z uległych gwiazd, kontrolowanych klubów i cenzurowanych magazynów muzycznych. Jednak alians między sztuką i muzyką przebiegał na poziomie głębszym niż sterowane przez państwo spektakle. Żywa kultura tworząca się na przecięciu sztuki i muzyki widziała siebie jako alternatywę dla dominujących gustów czy wręcz formacji społecznych. (…) Niekiedy sojusz między sztuką i muzyką zacieśniał się do tego stopnia, że ciężko było odróżnić jedno od drugiego. (…) W Europie Wschodniej chęć życia i działania poza władzą państwową przejawiała się w zajmowaniu przestrzeni marginalnych, w których produkowano i dystrybuowano kulturę wymykającą się bezpośredniej cenzurze i kontroli. Wystawy i performanse w mieszkaniach, na wsi, w klubach studenckich, w porzuconych kaplicach i działających kościołach były wyrazem głębokiego pragnienia autonomii. (…) Pragnienie autonomii od lat 60. przyczyniło się również do powstawania samizdatowych książek i magazynów oraz magnitizdatowych nagrań na taśmach. (…) Wystawa Notatki z podziemia zorganizowana jest wokół kręgów tematycznych, które podkreślają wspólnoty wrażliwości na obszarze całego bloku bez prostego klucza geograficznego. Nawet jeśli bezpośrednie i osobiste kontakty między artystami i muzykami bloku wschodniego i byłej Jugosławii były rzadkie, naciski i ograniczenia, powszechne dla wszystkich żyjących pod władzą komunistyczną, zdają się wywoływać podobną pomysłowość, kreatywność oraz zamiłowanie do absurdu i ironii. (…) Liczne spośród prezentowanych prac – ręcznie modyfikowane filmy 8 mm, nagrania wideo tworzone przez sampling oficjalnych programów, dźwięczące rzeźby i zaimprowizowane instrumenty, samizdatowe ziny i kasety – nigdy dotąd nie były pokazywane na żadnej wystawie.
Pozostając w szarej strefie między historią sztuki i muzykologią, nie interesowały ani historyków, ani krytyków.
Notatki z podziemia pozwalają je ujrzeć w nowym świetle [AG. Geige, Aktual, Autoperforationsartisten, A.E. Bizottság, Andrzej Bieżan, Gábor Bódy, Borghesia, Micha Brendel, Frank Bretschneider, Wojciech Bruszewski, Vladislav Burda, Ladislav Chocholoušek, Siergej Czernow, Robert Conrad, György Galántai, Marina Gržinić i Aina Šmid, Wiktor Gutt i Waldemar Raniszewski, Kilhets, Tamás Király, Leszek Knaflewski, Milan Knížák, Bohdan Kosiński, Marko Kovačič, (E-E) Jewgienij Kozłow, Siergiej Kuriochin, KwieKulik, Katalin Ladik, Helge Leiberg, Juris Lesnik, Via Lewandowsky, Luxus, Władysław Mamyszew-Monroe, Davorin Marc, Andrzej Mitan, Nowi Kompozytorzy, Timur Nowikow, Ornament & Verbrechen, Post Ars, Praffdata, NSRD, OHO, Józef Robakowski, Tohm di Roes, Piotr Rypson, Jan Ságl, Zorka Ságlová, Cornelia Schleime, Siergiej Szołochow, Tomasz Sikorski, Joanna Stingray, Tibor Szemző, Siergiej Sołowjow, Władimir Tarasow, Michał Tarkowski, Totart, András Wahorn, Ramona Welsh, Wspólnota Leeeżeć, Vágtázó Halottkémek, János Xantus, Krzysztof Zarębski, Ziemia Mindel Würm, Zuzu-Vető. Kuratorzy: David Crowley i Daniel Muzyczuk. Koordynatorka: Martyna Gajda]/; Muzeum Sztuki ms² [Ogrodowa 19], Łódź 22.09.2016-15.01.2017.

544. A. 260; Na wystawie Kronik Wincentego Kadłubka, Biblioteka Narodowa. Zdjęcia. Warszawa 2016.09.24.

545. A. 261; „Po wiecu” /Wystawa Po wiecu ukazuje stanowiska artystów wobec problemu masowego uczestnictwa. Pokazujemy prace, które powstały w Meksyku, Berlinie, Kijowie, Londynie, Budapeszcie, Nowym Jorku i w Warszawie. Są to zapisy akcji w przestrzeni publicznej, filmy i zdjęcia dokumentujące manifestacje i protesty, a także prace w sposób metaforyczny odnoszące się do zjawiska masowości (…). Pokazujemy studium wyłamania się jednostki z „ornamentu mas” we fragmencie filmu Forma Otwarta autorstwa KwieKulik z 1971 roku. Inspiracją dla wystawy była rocznica polskiego Października. 24.10.1956 roku nowo wybrany sekretarz KC PZPR W. Gomułka podczas wielotysięcznego wiecu, przemawiał z Trybuny Honorowej na Placu Defilad, ogłaszając nowy, liberalny kurs polityczny. Kluczowe wydarzenie polskiej Odwilży oznaczało także początek jej końca. Skończył się czas buntu, zaczęła się normalizacja. Nadzieje polskiego Października ostudziło brutalne stłumienie węgierskiej rewolucji. Dziś na ulice znów wychodzą masy, odbywają się pochody, demonstracje i wiece, obywatele wyrażają swoje zdanie w sposób spontaniczny i performatywny. (…) Najpierw, w 2010 roku, była Arabska Wiosna, potem zapełniły się europejskie place Syntagma, Puerta del Sol, a wreszcie Zuccotti Park w Nowym Jorku. Rok 2011, kiedy powstał ruch Occupy, Slavoj Žižek nazwał Rokiem niebezpiecznych marzeń. To moment przebudzenia się radykalnej polityki emacypacyjnej, która stawia pod znakiem zapytania kształt współczesnej demokracji. Tłum składa się z jednostek – kruchych i podatnych na zranienie, które razem mają jednak nieobliczalna siłę. Judith Butler nazywa tę zbiorowość body politic, ciałem politycznym, które „nawet jeśli nie mówi jednym głosem, nawet jeśli w ogóle nie mówi i niczego nie żąda, zaznacza swoją obecność przez zbiorowe i uparte cielesne życie”. Oporny i podatny na nieznane scenariusze, tłum żąda dla siebie wolności i praw, ale w każdej chwili może się stać źródłem potencjalnej przemocy [Ewa Axelrad, Artúr van Balen/Tools for Action, Przemysław Branas, Karolina Breguła, Christo i Jeanne-Claude, Minerva Cuevas, Gluklya/Natalia Pershina-Yakimanskaya, Eva Grubinger, KwieKulik, Dominik Lejman, Csaba Nemes, Anna Niesterowicz, Marta Popivoda, Tomáš Rafa, R.E.P., Jadwiga Sawicka, Piotr Uklański, Marta Wódz, Zuza Ziółkowska-Hercberg, Artur Żmijewski]. Udział w wernisażu./; Galeria Studio, PKiN, Warszawa 24.09.2016.

546. A. bez numeru; /Kolacja za zaproszeniami/; Warsaw Galery Weekend, Królikarnia, Warszawa 24.09.2016.

547. A. bez numeru; Śniadanie z Artystami /F. Berendt, E. Juszkiewicz, K. Shadkovska/; Lokal 30, Warszawa 25.09.2016.

548. A. bez numeru; /„Wieczorne rozmowy”; Stoliki Kongresu Kultury w Lokalu_30, wydarzenie towarzyszące. Wrzucam do „Kubła” Karoliny Plinty – przesłania dla Ministra Kultury P. Glińskiego –karteczkę z napisem: „Proszę mi oddać moje 35 000 zł. Pr. Kwiek”/; Lokal 30, Warszawa 09.10.2016.

549. Umieszczam na Facebooku 19 zdjęć /„Awangarda rzeźbi Plac Św. Marka z natury. Wenecja 2015. Wspomnienia z zeszłego lata. Premiera. Fot. Pr. Kwiek ©.; Vanguard sculptures San Marco Square from nature. Venice 2015. Last summer memories. Premiere. Photo Pr. Kwiek”. Tekst na zdjęciach: „Awangarda rzeźbi Plac Św. Marka z natury. Wenecja 2015. Fot. Pr. Kwiek ©. Cena 344 000 zł. (za 64 obiekty). Vanguard sculptures San Marco Square from nature. Venice 2015. Photo Pr. Kwiek ©. Price 84 000 € (for 64 objects)”/; Patrz Anegdota z dnia 28.09.2016. śr.; Dąbrowa 26.09.2016.